WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Функції ДПС (державної податкової служби). 2. Контроль дотримання валютного законодавства - Контрольна робота

1. Функції ДПС (державної податкової служби). 2. Контроль дотримання валютного законодавства - Контрольна робота


5. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих робочих місць і інших засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт у державних податкових адміністраціях.
6. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю.
7. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.
8. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.
У випадку, коли зазначені державні податкові адміністрації безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що і державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу.
Державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу виконують такі функції:
1. Здійснюють контроль за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.
2. Забезпечують повний облік платників податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, правильність нарахування цих платежів і своєчасність їх одержання.
3. Контролюють своєчасність представлення платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а також достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподатковування і нарахування податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.
4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги.
5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного (експортного) мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням.
6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами підприємстві, організації і громадянами.
7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства про оподатковування.
8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди.
9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності документів, пов'язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і державні цільові фонди.
10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів, отриманих ними за ці угоди, а в інших випадків-засобів, отриманих без установлених законом основ, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна.
12. Проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, майна, що перейшло по праву спадкування державі, і цінностей.
13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет.
14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій.
15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові фонди.
Світовий досвід свідчить, що боротьба з тіньовою економікою, корупцією, злочинністю, тероризмом, масштаби яких зростають у всьому світі, є складною та високозатратною. У цьому сенсі в Україні важливим механізмом такої боротьби може стати розробка комплексного закону про податок на власність та надспоживання ресурсів. Такий закон дозволить здійснити цивілізований облік, контроль, оподаткування власності (державної, приватної, корпоративної тощо) та споживання матеріальних благ і ресурсів, які належать не тільки сучасному населенню країни, але і їхнім нащадкам.
Це також буде відповідати сучасній світовій парадигмі сталого розвитку, запропонованій в умовах зростання ризиків різноманітних загроз як для окремої людини, так і всього людства в цілому та тенденції до катастрофічного зменшення життєво необхідних ресурсів ноосфери.
На сьогодні все більшого поширення серед світової та української спільноти набуває переконання про те, що стратегічний напрямок розвитку сучасного людства - в створенні відкритого, демократичного, соціально орієнтованого, інформаційного життєвого простору для усього населення планети Земля [2, 3].
Виходячи з мети та завдань, які стоять перед ДПС України, її модернізація, на наш погляд, поряд із посиленням її соціально-економічної орієнтації, повинна забезпечити суттєве зростання питомої ваги інформаційно-аналітичної складової у структурі податкової системи.
Головним завданням модернізації державної податкової служби як управлінської системи завжди залишатиметься максимізація її

 
 

Цікаве

Загрузка...