WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки і податкова система - Реферат

Податки і податкова система - Реферат

насамперед тим, що всі доходи громадян диференційовані за групами, причому в кожній з них упроваджено власну шкалу оподаткування. Виокремлюють такі об'єкти оподаткування:
o заробітки, які одержують громадяни за виконання трудових обов'язків, і прирівняні до них доходи;
o доходи, одержувані від виконання разових робіт та інших видів робіт не за місцем основної роботи;
o доходи від індивідуальної трудової діяльності;
o авторські винагороди за створення, видання, виконання або інше використання творів науки, літератури і мистецтва, а також винагороди авторів відкриттів, винаходів, промислових зразків;
o доходи від підприємницької діяльності та інші їхвиди, не пов'язані з виконанням трудових обов'язків;
o доходи громадян від ведення селянського господарства;
o оподатковування іноземних громадян і осіб без громадянства;
o доходи, що їх одержують особи, які не мають постійного місця проживання у країні.
Така розгалужена система прибуткового оподатковування відображає тенденції ринкової економіки, що характеризується свободою підприємництва і різким розширенням форм та видів економічної діяльності громадян, доходи від якої підлягають оподаткуванню.
У будь-якій системі оподатковування населення принципове значення мають такі моменти:
o наявність мінімальної суми доходу, взагалі не оподатковуваного прибутковим податком;
o зміна розміру податку (що вимірюється в абсолютному виразі або у відсотках до прибутку) залежно від доходу;
o наявність і розмір граничної, найвищої ставки податку, що стягується з досить великих доходів;
o зведення різних видів доходів одного громадянина в єдиний загальний дохід;
o податкові пільги і звільнення від податку певних категорій громадян та видів доходів;
o санкції за приховування доходів і несплату податку;
o організація обліку і контролю доходів, стягування податків.
Усі перелічені сторони і властивості системи оподаткування в основному висвітлюються в новому законодавстві, відповідають принципам переходу до ринкової економіки. Однак вони ще не усвідомлені, не мають стабільності й не увійшли до складу фінансової системи. А це не дає змоги поки що подати їх конкретний прояв. Зупинимось лише на окремих моментах.
Встановлення розміру доходів робітників та службовців, що не оподатковується прибутковим податком, безперечно, полегшує фінансове становище низькодохідних верств працівників, але швидкий темп інфляції і, відповідно, підвищення заробітної плати потребують постійного коригування цієї суми в бік збільшення.
Принципове значення має введення прогресивного оподаткування з підвищенням ставки податку в міру підвищення доходу; водночас непомірна прогресія здатна стримувати інтерес працівника до збільшення його доходу і тим самим - стимул до продуктивної праці. Тривалі й гострі суперечки з приводу граничної податкової ставки привели до встановлення її на рівні ЗО %, що вважається раціональним.
Робляться спроби щодо обов'язкового декларування доходів громадян від усіх видів діяльності, включаючи індивідуальну, надомну, тимчасову, разову (інтелектуальну і фізичну), зведення воєдино усіх без винятку видів доходів й оподаткування загальної суми за прогресивною шкалою. На наш погляд, зведення всіх доходів в єдиний і обкладення всієї суми прогресивним податком не можна визнати економічно виправданим. Така система веде до втрати стимулів громадян як до фізичної й інтелектуальної праці, так і до збільшення їхніх доходів. Крім того, практично неможливо звести всі види доходів в одну загальну суму, бо доходи неминуче приховуються. Витрати на утримання додаткового штату податкової інспекції можуть виявитися значно вищими, ніж розмір податку від підсумовування додаткових доходів. Тому прогресивне оподатковування з підвищенням ставки податку доцільніше здійснювати за окремими видами і категоріями доходу без його підсумовування.
З позицій соціальної справедливості надзвичайно важливо встановити категорії осіб, доходи яких або взагалі не повинні оподатковуватися прибутковим податком, або оподатковуватися за пільговою шкалою. Вважаємо, що до цієї категорії, безперечно, належать пенсіонери, інваліди, годувальники багатодітних сімей, самотні матері, учні, студенти. Правомірно також звільнити від податку або оподатковувати за пільговою шкалою окремі види доходів, включаючи пенсії, допомогу, стипендії, відсотки і виграші за вкладами, матеріальну допомогу, винагороду за раціоналізаторські пропозиції та інші аналогічні види доходів. Не повинні оподатковуватися прибутки, що перераховуються громадянами на добродійні потреби і цілі. Зараз спостерігається наближення до таких принципів побудови системи прибуткового податку.
Список використаної літератури:
1. Немчинский А.Б., Заикин П. Экономическое обоснование инвестиций в условиях формирования рыночных отношений. - М.: Стройиздат, 1991. - 152с.
2. Николаев В. П. Введение в рыночную экономику строительства. - К.: Будивельнык, 1991. - 152 с.
3. Пиндайк P., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, Дело, 1992. - 510 с.
4. Радченко В. Нужно ли нам бояться дефицитного бюджета? // Экономика и жизнь. - 1991. - № 46. - С. 9.
5. Райзберг Б. А. Рыночная экономика // Деловая жизнь. - 1993. - № 1. - С. 5-93.
6. Русские биржевые ценности. 1914-1915 гг. / Под ред. М. И. Боголепова. - СПб., 1915.- 138 с.
7. Симоненко К Чему до сих пор не перестает удивляться Всемирный банк? // Бизнес. - 1999. -№ 9. - 1 марта. - С.14.
8. Солунский А. М. Организационно-экономические методы совершенствования инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики // Экономика стр-ва. - 1990. - № 2. - 94 с.
9. Федоренко В. Г. і К°. Страховий і інвестиційний менеджмент. - К.: МАУП, 2002.
10. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. - К.: Науковий Світ, 2002.
11. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: - К.: Науковий Світ, 2003.
12. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. -К.: МАУП, 1999.
13. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. - К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
14. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1997. - № 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...