WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Акцизний збір. 2. Єдиний податок. 3. Внески на загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами - Реферат

1. Акцизний збір. 2. Єдиний податок. 3. Внески на загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами - Реферат

підприємств" № 283/97 ВР. Тобто податок до оподаткування визначають за формулою:
Пдо=Вдс-Ввс-Ас, де
Пдо - прибуток до оподаткування
Вдс - скоригований валовий дохід
Ввс - скориговані сукупні валові витрати
Ас - скоригована сума амортизації
Платниками податку є:
1. З числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності та інші підприємства, установи, організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.
2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.
3. З числа нерезидентів - юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України.
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, а саме:
- органи державної влади
- благодійні фонди і організації
- пенсійні фонди
- спілки і асоціації
- релігійні організації
- інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку.
3. Внески на загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням
Внески на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами при народженні чи похованні в обов'язковому порядку сплачують як роботодавці так і наймані працівники.
Платники, які сплачують внески на добровільних засадах: Інші особи:
громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, у якій вони перебувають;
особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).
Законодавчо-нормативна база:
1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності затратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. №2240-111. із змінами та доповненнями.
2.Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. № 2213-ІП.
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" від 07.03.01 р. № 225.
Об'єкти нарахування:
Для роботодавців - суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають обкладенню прибутковим податком із громадян.
Для найманих працівників - суми оплати праці, які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.
Для платників внесків визначених пунктом з розділу 1 - сума оподаткованого доходу (прибутку).
Ставки зборів на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:
1. Для роботодавців - 2,9 відсотків.
2. Для найманих працівників:
- 0,25% - якщо зарплата менша 150 грн.
- 0,5%-якщо зарплата більша 150 грн.
3. Для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, які беруть участь у соціальному страхуванні на добровільних засадах - 3%.
Один раз на місяць у день, установлений для отримання в установі банку коштів на оплату праці за відповідний період.
У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі шляхом ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або неповної їх сплати, страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штрафів і пеню.
За порушення терміну реєстрації або несвоєчасну сплату страхових внесків стягується у розмірі 50% суми, належної до сплати за весь період, починаючи з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.
За неповну сплату страхових внесків сплачується штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку згідно з Законом № 2240 нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі вказаної суми.
За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50% належної до сплати суми страхових внесків.
Пеня нараховується виходячи із 120% облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів).
Приклад
Таблиця 2
Розрахунок суми страхових зборів на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Прізвище, ім'я та по батькові
Сума нарахова-ного заробітку, грн.
Сума заробітку, на яку нараховується та втримується внесок, грн.
Ставки внесків до фонду соц. страх, у зв'язку з втратою працездатності, грн.
До 150грн. - 0,25%
понад 150грн. - 0,5%
1. Дубченко С.В. 150 150 0,38 -
2.Березюк А.С. 1200 1200 - 6
З.Смірнов В. В. 2000 2000 - 10
4.Яценко С.О. 400 400 - 2
5.Ющенко Т.В. * 1800 1800 - -
Разом 5550 375 0,38 18
* Виконує роботу згідно з угодою цивільно-правового характеру та може сплачувати страхові внески на добровільних засадах.
Таким чином, до сплати належать:
1. Збір з суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників:
5550грн.-1800грн.=3750 грн. (сума заробітку по цивільно-правовій угоді) 3750грн. х2.9%/100%=108,75 грн.
2. Збір основної та додаткової оплати праці найманих працівників:
0,38грн.+18грн,=18,38 грн.
3. Всього:
(108,75 +18,38)грн. = 127,13 грн.
Крім сплати зборів, роботодавець виплачує допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподаткованого доходу).
При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачується за рахунок коштів підприємства, установи, організації і відносяться на валові витрати, а останні за рахунок платежів до Фонду.
Використана література
1. Дьяконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук. думка, 1997.
2. Азаров М.Я. Все про податки: Довідник. - К.: Експерт - ПРО, 2000.
3. Василик О.Д. Теорія фінансів. - Київ, - НІОС, 2000.
4. Василик О.Д., Павлюк Н.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.:НІОС, 2002р.
5. Марцин В.С., Солдатенко О.В. Податкова політика держави та її вплив на ефективність господарської діяльності торгових підприємств //Фінанси
6. Податкова система України: Підручник / Федосов В. М., Опарін В. М., П'ятаченко Г. О. та ін.; За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...