WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та розрахунок показників продукції. Основне джерело інформації “продукція промисловості” - Реферат

Облік та розрахунок показників продукції. Основне джерело інформації “продукція промисловості” - Реферат

вартість продукту, створеного працею, частка якого переноситься у вартість нового продукту (тобто вартість ОФ, що частково переносять свою вартість у вартість нового продукту);
т - вартість продукту, створеного додатковою працею.
То, в даному випадку, чиста продукція складатиме: ЧП = V + т.
Крім чистої продукції, зустрічається показник НЧП (нормативно-чистої продукції), це продукція, яка розраховується за допомогою нормативів. НЧП - обчислюється через оптову ціну виробу, яка включає з/п і відрахування на соціальне страхування.
НЧП - це продукція, яка обраховується тільки вартістю затрат, що пішли на виробництво за мінусом вартості сировини і матеріалів.
Велике значення для вивчення закономірностей випуску промислової продукції мають показники динаміки виробництва, темпи зростання або спаду промислового виробництва.
Для окремого підприємства індивідуальний індекс обсягу продукції в натуральних вимірниках має вигляд:
Iq = q1 / q2
де q1 і q0 - виробництво даного виду продукції у натуральному виразі відповідно у звітному і базисному періодах.
Індекс фізичного обсягу продукції, що застосовується у вітчизняній статистиці, має такий вигляд:
Iq = ?q1po / ?qopo
де p0 - фіксована оптова ціна підприємства за одиницю відповідного виду продукції.
Цей індекс буде відображати реальний темп зростання або спаду обсягу продукції, якщо ціни за період, що аналізується будуть однакові, тобто в базовому і наступному періоді. Але як доводить практика таке може бути дуже рідко. Тоді використовують систему взаємозв'язків між індексами, зокрема:
індекс вартості продукції: Iqp = ?q1p1 / ?qopo;
індекс цін на цю продукцію: Iqp = ?p1q1 / ?poq1
Якщо поділити перший індекс на другий, то одержимо індекс фізичного обсягу у порівняних цінах:
Наприклад, обсяг продукції у фактично діючих цінах зріс в порівнянні з базисним на 3%, а ціни за цей період зросли на 2%, тоді індекс фізичного обсягу продукції становитиме: 1,0098 (1,03 : 1,02). Отже обсяг продукції в цінах базисного періоду збільшиться лише на 0,98%.
Однією з важливих проблем статистики продукції є обчислення індексу обсягу продукції за тривалий період 2 і більше років, протягом якого діяли різні порівняні ціни. В даному випадку поступають наступним чином:
Основні звіти, які розробляються по статистиці промисловості
1 - П (річна); 2.3 - П (річна). 3. Додаток №-П (малі) до ф. №1 - підприємництво; 4. 24 - енергетика; 5. ПЕ - річна; 6. 6- тп; 7.6 - тп (гідро); 8. 1 - водопровід; 9. 1 - ГАЗ; 10. 1 -ТЕП; 11. 1 - П (термінова) місячна; 12. Додаток до форми №1 - П (термінова) місячна і т. д.
Основні показники, що подаються у звітах
Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у діючих оптових цінах підприємств без податку на додану вартість, акцизного збору та інших непрямих податків.
Обсяг виробленої промислової продукції у порівняних цінах.
Вартість давальницької сировини, використаної на вироблену продукцію.
Обсяг відвантаженої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних оптових цінах підприємств без податку на додану вартість, акцизного збору та інших непрямих податків.
Виробництво видів продукції.
Виробництво товарів народного споживання - всього:
в т.ч. продовольчі товари
алкогольні напої
товари легкої промисловості
непродовольчі товари без товарів легкої промисловості.
Виробництво та споживання електроенергії.
Наявність електростанцій (електрогенераторних установок) та їх потужність.
Розрахункові показники
1. Індекси звітного місяця до попереднього.
2. Індекси звітного місяця поточного року до відповідного місяця минулого року.
3. Індекси періоду з початку звітного року до відповідного періоду минулого року.
(Індекси рахуються в порівняних цінах).
4. Питома вага виробленої продукції (рахується в діючих цінах) в загальному обсязі продукції виробленої в Україні.
Питома вага продукції районів (міст), видів економічної діяльності, форм власності в загальному обсязі продукції виробленої в цілому по області.
5. Індекси звітного року до рубіжних років (90, 95).
Динамічні ряди, що ведуться у відділі промисловості
1. Обсяг продукції в діючих цінах в цілому по області, районах, формах власності, галузях.
2. Кількість промислових підприємств в цілому по області, районах, формах власності, галузях.
3. Індекси обсягу продукції в порівняних цінах до попереднього року, інших років, в цілому по області, по районах, галузях.
4. Виробництво продукції в натуральному виразі.
5. Кількість та потужність електростанцій та виробництво електроенергії в цілому по області.
6. Кількість електростанцій їх потужність та виробництво електроенергії по категоріях.
Список використаної літератури
1. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. Київ: Вища школа, 1993. 623с.
2. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика підприємництва: Підручник. Київ: Вища школа, 1999.
3. Харченко Л.П., Долженкова В.Г. і др. Статистика: курс лекцій. Москва, 2000. 310 с. Новосибирская государственная академия экономики и управления.
4. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е допрацьоване і доопрацьоване видання. Київ: Державне Центрально - Українське видавництво, 1996.
5. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. Київ: Знання, 1997.
6. Курс социально-экономической статистики: Учебник. / Под ред.проф. Назарова М.Г. М.: Финансы и статистика. 1982.
7. Назаров М.Г. и др. Социальная статистика: Учебник. М.: Финансы и статистика. 1998.
8. Экономическая статистика. Учебник /Под ред. Ю.Н.Иванова. М: ИНФРА. 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...