WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та розрахунок показників продукції. Основне джерело інформації “продукція промисловості” - Реферат

Облік та розрахунок показників продукції. Основне джерело інформації “продукція промисловості” - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Облік та розрахунок показників продукції.
Основне джерело інформації "продукція промисловості"
Основою життя і розвитку суспільства є виробництво матеріальних благ. Суму матеріальних благ, вироблених суспільством за певний період часу у галузях виробничої сфери, називають сукупним суспільним продуктом. Матеріальна частина цього ССП створюється у таких галузях, як сільське господарство, будівництво, лісове господарство і, особливо, промисловість, на яку припадає біля двох третин його загального обсягу.
Промислова продукція - це прямий результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів, товарів або у формі виробничих послуг.
В той же час не вся вироблена на даному підприємстві продукція може належати до неї. До промислової продукції відносять вироби, які є результатом праці на даному підприємстві, в його цехах, де здійснюється обробка сировини чи предметів праці. Закуплена сировина, яка приймала участь у виробництві продукції, не може зараховуватися до складу продукції даного підприємства.
По-друге, промислова продукція - це результат лише основної промислово-виробничої діяльності. Тому до промислової продукції не належить продукція непромислових, хоча і виробничих підрозділів підприємства, наприклад, транспортного цеху, будівельного підрозділу чи підсобного с/г виробництва (теплиці). Продукція цих підрозділів відноситься до відповідних галузей н/г - вантажного транспорту, капітального будівництва чи підсобного виробництва (с/г). По-третє, промислова продукція - це прямий результат основної діяльності, тому побічні результати виробництва - відходи, не можуть бути промисловою продукцією, навіть якщо вони і реалізовані.
Продуктом є такий результат виробничої діяльності підприємства, який має речовий, предметний характер.
Готовий виріб - це продукт, що пройшов всі стадії обробки, дістав документальне підтвердження про свою готовність і може бути відвантажений споживачам.
Напівфабрикат - це продукт, що не пройшов всі стадії виробництва до його кінцевого результату, але має відповідну форму необхідну для його подальшого обробітку в інших цехах або підприємствах.
Незавершене виробництво (продукт у виробництві) - це такий стан виробництва при якому ще не відбулося виготовлення запланованих виробів або виробу і вони ще не передані у склад готової продукції.
Вартісний облік промислової продукції, на відміну натуральному, дозволяє обчислювати ряд показників її обсягу на будь-якому рівні: починаючи від цеху і закінчуючи галуззю загалом.
До вартісних показників відносять показники: валового обороту, валової продукції, товарної продукції, реалізованої продукції, обсягу продукції в нормативах собівартості і вартості обороту та чистої продукції.
Валовий оборот (ВО) - це та продукція, яка створена за даний період часу у всіх структурних підрозділах підприємства незалежно від її подальшого призначення.
Внутрішньозаводський оборот - це вартість продукції, виробленої одними цехами підприємства і спожитої в інших цехах цього ж підприємства у цьому ж періоді.
Валова продукція - це продукція вироблена підприємством у кінцевому результаті за певний період часу. Вартість валової продукції визначається заводським методом, суть якого полягає у тому, що до складу валової продукції включають суму всієї виробленої продукції, яка призначається для відпуску на сторону, тобто за межі основного виробництва, або для виробничого споживання на тому ж підприємстві у наступні за звітним періодом місяці у вигляді зміни залишків напівфабрикатів, інструментів чи оснастки і незавершеного виробництва.
Якщо поділити величину валового обороту на валову продукцію, то одержимо коефіцієнт виробничого комбінування, який виражає скільки в середньому цехів проходить послідовно оброблюваний предмет праці на даному підприємстві.
Товарна продукція - це продукція, яка завершена у виробництві і підготовлена до реалізації.
Реалізованою продукцією називають продукцію промислового виробництва, що відвантажена споживачам і за яку на рахунок підприємства надійшли грошові кошти.
Між показниками обсягу промислової продукції існує взаємозв'язок, який можна довести за допомогою коефіцієнтів. Такий метод ще називають коефіцієнтний.
Суть коефіцієнтного методу полягає в тому, що аналіз взаємозв'язків базується на попередньому визначенні ряду відносних показників, які відбивають співвідношення обсягів валового обороту, валової, товарної, відвантаженої і реалізованої продукції. Ці показники або коефіцієнти виражають взаємозв'язок обсягів продукції у вигляді функціональної моделі:
Замінивши всі елементи моделі символами, взаємозв'язок показників можна подати у такому вигляді:
РП = ВО х Кв х Кт х Кво х Кр,
де РП - обсяг реалізованої продукції; Кр - коефіцієнт реалізації, який показує, скільки гривень реалізованої продукції припадає у даному періоді на 1 грн. відвантаженої продукції; Кв - коефіцієнт відвантаження, який показує, скільки гривень відвантаженої продукції припадає на 1 грн. товарної продукції. Чим більший цей показник, тим швидше відбувається відправка готової продукції споживачам; Кт - коефіцієнт товарної виробленої валової продукції, який визначає, скільки гривень товарної продукції припадає на 1 грн. виробленої валової продукції; Кво - коефіцієнт, який визначає співвідношення валової продукції і валового обороту. Чим більший цей показник, тим менший внутрішньозаводський оборот і вищий ступінь готовності виробів цехів підприємства.
Під чистою продукцією розуміють ту частину виробленої продукції, що відповідає заново створеній вартості.
Якщо
ВП = С + V + т,
де С - матеріальні витрати; V -

 
 

Цікаве

Загрузка...