WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД - Контрольна робота

Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД - Контрольна робота

використання податкового векселя);
2) необхідно слідкувати за дотриманням строків зустрічної поставки.
Приклад 9.3
На підставі умов попереднього прикладу, розглянемо ситуацію, коли першою відбувається експортна операція.
КурсиНБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ
10.08
5,5
15.09
5,6
Журнал реєстрації господарських опвраи/й ТзОВ "Полісся" за серпень-вересень ц.р.
№оп.
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Кореспонденція рахунків
дол.
грн.
Д-т
К-т
1
2
3
4
5
6
7
1.
10.08
ВМД
Реалізовано товари за митною вартістю
1000
5500,0
362
702
2.
10.08
ВМД
Нараховано ПДВ за ставкою 0 %
0
702
641
3.
10.08
Платіжне доручення
Сплачено суму мита та митних зборів
-
110,0 16,5
642 642
311
311
4.
10.08
Довідка бухгалтерії
Нараховано митні збори
126,5
93
642
5.
15.09
Довідка бухгалтерії
Відсторновано суму ПДВ, сплаченого при придбанні товарів
800,0
641
631
6.
15.09
Довідка бухгалтерії
Включено до купівельної вартості товарів суму відсторнованого ПДВ
800,0
281
631
7.
15.09
Довідка бухгалтерії
Списано собівартість реалізованих товарів
4800,0
902
281
8.
15.09
Довідка бухгалтерії
Визначено фінансовий результат
-
5500,0 4800,0 126,5
702 791 791
791
902
93
9.
15.09
Накладна
Оприбутковано імпортне обладнання
1000
5500,0
15
632
10.
15.09
ВМД
Сплачено мито та митні збори
-
112,0 16,8
642 642
311
311
11.
15.09
Довідка бухгалтерії
Включено у вартість оприбуткованого обладнання митні збори та мито
128,8
15
642
12.
15.09
Вексель Передано податковий вексель органам митного контролю на суму податкового зобов'язання
(1000 х 5,6 + 112) х 0,2=1142,4
1142,4
643
621
13
15.09
Довідка бухгалтерії
Проведено залік заборгованості
1000
5500,0
632
362
14.
20.09
Довідка бухгалтерії
Нараховано податкові зобов'язання, погашений податковий вексель
1142,4
621
641
15.
20.09
Довідка бухгалтерії
Включено в податковий кредит суму ПДВ, сплачену за податковим векселем
1142,4
641
643
В бухгалтерському обліку нарахування пені відображається по дебету субрахунка 948 "Визнанні штрафи, пені, неустойки" рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності" та кредиту субрахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями". Потім сума пені списується з кредиту субрахунку 948 у дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
Якщо підприємство веде бухгалтерський облік із застосуванням 8-го і 9-го класів рахунків, ця операція спочатку відобразиться по дебету рахунка 84 "Інші операційні витрати" в кореспонденції з кредитом субрахунка 685, потім з кредиту рахунка 84 сума нарахованої пені спишеться в дебет субрахунка 948. У кінці року або місяця сума нарахованої пені списується з кредиту рахунка 948 в дебет рахунка 79.
Якщо підприємство веде бухгалтерський облік без застосування 9-го класу рахунків, то у цьому випадку сума нарахованої пені' в кінці року або місяця буде списуватися з кредиту рахунка 84 у дебет рахунка 79.
Сплата пені відобразиться по дебету субрахунка 685 і кредиту субрахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті" рахунка 31 "Рахунки в банках".
Для підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції з роботами, послугами у межах бартерного договору (контракту), передбачено ряд додаткових вимог, а саме: протягом 5 робочих днів з моменту підписання акта виконаних робіт, послуг чи іншого аналогічного документа необхідно повідомити:
> органи Державної митної служби України за місцем акредитації підприємства, якщо експортовані за бартерним договором (контрактом) роботи, послуги обмінюються на товар;
> органи Державної податкової служби України за місцем своєї реєстрації, якщо за бартерним договором (контрактом) експортуються або імпортуються роботи, послуги.
Повідомлення подається у двох примірниках за встановленою формою.
За неподання або несвоєчасне подання такої інформації передбачено застосування щодо підприємства пені у розмірі 1 % від вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожен день прострочення. При цьому загальна сума пені не може перевищувати вартості таких товарів (робіт, послуг).
Сума нарахованої пелі не повинна перевищувати суму дебіторської заборгованості за таким договором (контрактом).
Якщо заборгованість за бартерним договором (контрактом) виникла внаслідок непереборної сили або форс-мажору, строки здійснення такої операції (90 календарних днів або 60 - за високоліквідними товарами) призупиняються і пеня за їх порушення не нараховується і не стягується протягом строку дії таких обставин.
За бартерними договорами (контрактами), що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, пеня за порушення строків ввезення товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цими договорами, не застосовується за наявності у резидента разового індивідуального дозволу Мінекономіки України.
Якщо у процесі виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) виникають розбіжності у зв'язку з невиконанням іноземним партнером своїх зобов'язань, які не можна вирішити шляхом переговорів, або якщо іноземний партнер свої претензії у зв'язку з невідповідністю якості отриманої продукції не може підтвердити встановленими документами, то такі питання можуть вирішуватися у судовому порядку.
Тільки товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються без розрахунків через банки, належать до ліцензування Міністерством економіки України.
Враховуючи, що залік між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зустрічних однорідних вимог не заборонений законами України, укладання таких угод яе може привести до санкцій, передбачених законодавством про розрахунки в іноземній валюті.
Наявність належним чином оформлених документів, що припиняють зобов'язання по зовнішньоекономічних угодах шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, є підставою для зняття комерційними банками з контролю експортно-імпортних операцій своїх клієнтів.
Використана література:
1. Бухгалтерський облік та аналіз ЗЕД / За ред. Погорілка М.В. - К., 2000.
2. Словник-довідник бухгалтера. - Харків, 2001.
3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Посібник / За ред. Коваленка С.І. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...