WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД - Контрольна робота

Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД - Контрольна робота


311
9.
20.04
Розрахунок бухгалтерії Визначено та відображено ускладі фінансових результатів курсову різницю по заборгованості постачальнику на дату її погашення
3900 х (5,6 - 5,8) = 780
-
780 780
632
714
714
791
10.
20.04
Заява на переказ, виписка банку Сплачено з поточного валютного рахунку кошти в погашення заборгованості 3900х5,6=21840
3900
21840
632
312
Реалізація організаціями-імпортерами імпортних товарів покупцям проводиться за вільними продажними цінами, що сформовані виходячи з купівельних цін, торгових надбавок та ПДВ. При цьому сума ПДВ, що підлягає внеску до бюджету, визначається як різниця між сумою податку, отриманою від покупця, сумою податку, сплаченою на митниці при ввезенні товарів та сумами податків, що відносяться до оплачених матеріальних цінностей (робіт, послуг), вартість яких включається до витрат на збут.
В організації обліку імпортних операцій важливе місце займає облік комерційних (накладних) витрат, питома вага яких в ціні товару більше 50 %. Розміри їх визначаються базисними умовами поставки товару.
Деякі комерційні витрати безпосередньо відносяться до конкретних партій закуплених товарів, наприклад, витрати по транспортуванню, недостача товарів в дорозі, при зберіганні в межах норм природного убутку та деякі інші. їх прийнято називати прямими витратами. Інші витрати, такі як відсотки по комерційному кредиту, портові і вантажні збори та ін., в більшості випадків не мають прямого відношення до конкретних поставок товарів. Такого роду комерційні витрати вважаються непрямими.
Для розрахунків з іноземними постачальниками за придбані товари використовується пасивний рахунок 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками". Облік по цьому рахунку необхідно вести паралельно в національній та іноземній валюті. За умови наступної оплати імпортної поставки грошовими коштами цей рахунок є монетарною статтею, у зв'язку з чим слід пам'ятати про необхідність визначення в бухгалтерському обліку курсової різниці на дату балансу та на дату здійснення операції. За умови зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на рахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці", а за умови зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість - на рахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці". З подальшим відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 "Результат основної діяльності".
Для розрахунків з іноземними контрагентами за придбані необоротні активи доцільно використовувати (рахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", облік на якому ведеться аналогічно до попереднього випадку.
Але курсова різниця по такій заборгованості, що буде погашатись іноземною валютою або її еквівалентами, відображається на рахунках 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" та 744 "Дохід від поопераційної курсової різниці" відповідно.
Синтетичний облік розрахунків з контрагентами по всіх послугах, пов'язаних з доставкою товарно-матеріальних цінностей до місця призначення, (транспортних, експедиторських, страхових) ведеться на рахунку 68 "Розрахунки по інших операціях". Ці послуги в залежності від місця розташування їх виконавця можуть бути оплачені як в національній, так і в іноземній валюті. В останньому випадку облік по рахунку слід вести в порядку, передбаченому для відображення в обліку імпортних операцій.
Аналітичний облік
Аналітичний облік розрахунків по імпортних операціях рекомендується здійснювати в розрізі країн, а всередині їх - в розрізі постачальників, номерів контрактів та документів (рахунків) до сплати. В будь-якому випадку повинен бути забезпечений чіткий контроль своєчасності розрахунків за кожною поставкою товарів. Аналітичний облік імпортних поставок ведеться за місцями зберігання і обліковими (товарними) партіями, при визначенні ознак яких береться до уваги: характер товару, можливість зберігання партії в процесі перевезення, перевалки, зберігання вантажу. Якщо з іноземним постачальником є домовленість про пред'явлення рахунку на кожну транспортну партію, то за облікову партію приймається партія, оформлена одним рахунком постачальника.
Облікові регістри
Для узагальнення інформації про розрахунки з іноземними постачальниками та іншими кредиторами використовується Журнал 3 та відомості аналітичного обліку по відповідних рахунках, що також ведуться паралельно в національній та іноземній валютах (зразок 6.2).
ТзОВ "Полісся"
Журнал 3, відомості аналітичного обліку за квітень ц.р. за кредитом рахунку 63
І. З кредиту рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" в дебет рахунків

з/п
Дебет рахунків
Кредит рахунків
Усього
63
1.
20 "Виробничі витрати"
2.
28 "Товари" ,
10000 54000
10000 54000
3.
94 "Інші витрати операційної діяльності"
1000
1000
4.
10,11,12
5.
Усього
10000 55000
10000 55000
Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (по рахунку 63) за квітень ц.р.
Реєстраційний №
№ поста- чальника
Постача- льник
№ прибуткового
документа
Сальдо на початок місяця
Дата виникнення К-т
1
2
3
4
5
6
1.
156
"Моніка"
34
-
Усього за рахунком б.3
3
Продовження відомості 3.3
В дебет рахунка 63 з кредиту рахунків
3 кредиту рахунка 63 в де6ет рахунків Сальдо на кінець місяця (кредит)
Дата
31
71
Усього за дебетом
28
94
Усього за кредитом
7
8
9
12
13
14
20
21
17.04
10000 54500
500
10000
55000
10000 54500
1000
10000
55000
10000 54500
500
10000
55000
10000 54500
1000
10000
55000
2. Бухгалтерський облік бартерних операцій
В бухгалтерському обліку бартерні угоди відображаються як по експортних, так і по імпортних операціях. Після здійснення бартерної угоди здійснюється залік взаємних вимог суб'єктів бартерного контракту.
Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій полягає в тому, що:
> відсутні грошові розрахунки з іноземним партнером;
> момент відвантаження продукції на експорт вважається моментом її реалізації;
> облік розрахунків з іноземним партнером здійснюється на двох субрахунках: 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядниками" і 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками";
> кредиторська заборгованість іноземному партнеру за товари, що імпортуються, повинна дорівнювати контрактній вартості відвантаженої на експорт продукції.
Слід зауважити, що для правильності відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних (бартерних) операцій необхідно

 
 

Цікаве

Загрузка...