WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД - Контрольна робота

Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗЕД"
ПЛАН
1. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
" Синтетичний облік
" Аналітичний облік
" Облікові регістри
2. Бухгалтерський облік бартерних операцій
Використана література
1. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій є:
> перевірка правильності документального оформлення товарних та розрахункових операцій;
> дотримання вимог валютного та митного законодавства;
> формування достовірної інформації про рух імпортних товарів (купівля, зберігання, реалізація);
> формування достовірної інформації про курсові різниці.
Облік імпортних товарно-матеріальних цінностей ідентичний загальним вимогам обліку, за виключенням деяких особливостей, зокрема:
> приймання імпортних товарів з обов'язковою участю експерту торгово-промислової палати України із складанням приймального акту і акту експертизи. При виявленні нестачі або дефекту товарів складається рекламаційний акт;
> обов'язкове декларування експортно-імпортних товарів при перетині митного кордону України;
> відображення в обліку приймання товарів, що імпортуються, за датою вантажної митної декларації;
> необхідність відокремленого обліку імпортних товарів і розрахунків по їх придбанню, що випливає з особливостей оподаткування цих товарів;
> організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількістю товарів, обліковими партіями, контрактами, країнами та консигнаторами.
Синтетичний облік
Українські підприємства відповідно до чинного законодавства можуть ввозити з-за кордону необоротні засоби, матеріали, сировину, товари та інші товарно- матеріальні цінності щодо яких немає обмежень.
Найбільш поширеними імпортними операціями є ввезення товарів, у зв'язку з чим умовні приклади розглядаються саме із ввезенням цього виду товарно-матеріальних цінностей.
Синтетичний облік імпортних товарів ведеться на рахунку 28 Товари".
Імпортні товари відображаються в обліку з моменту їх одержання за купівельними або продажними цінами в залежності від місця їх зберігання, тобто за обліковими цінами.
Облікова ціна на один і той же товар може бути різною в залежності від умов поставок і місцезнаходження товару. Так, на умовах поставки "франко-завод" початковою обліковою ціною буде контрактна ціна постачальника за акцептованими рахунками-фактурами. При перетині митного кордону України або при прийманні товару на складі покупця облікова ціна на цей товар буде збільшена на суму накладних витрат, понесених за кордоном, і на суму сплачених зборів, мита і податків., Товари, у тому числі імпортовані з-за меж митної території України, є запасами, оскільки вони відповідають всім критеріям цієї категорії активів. З огляду на це, їх оцінка та облік здійснюються відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", тобто оцінюються та зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка включає:
1) вартість товару, що зазначена у документах на відвантаження у постачальника;
2) витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування;
3) суми ввізного мита та митних зборів;
4) суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству;
5) інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Це прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів.
Таким чином, повна імпортна вартість товару складається з його контрактної вартості, накладних витрат, сплачених в іноземній валюті, сплаченого мита, зборів і податків при розмитненні вантажу.
При формуванні первісної вартості імпортних товарів на рахунок 281 "Товари на складі" буде відноситися їх митна вартість, тобто контрактна вартість, перерахована за курсом НБУ на дату ввезення. З набуттям чинності П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" такий порядок формування облікової вартості імпортних товарів зберігається за умови, що надходження товарів передуватиме їх оплаті. Однак коли за імпортні товари буде перерахований аванс в іноземній валюті, то їх облікова вартість буде іншою, ніж митна вартість, зазначена у вантажній митній декларації, і визначається шляхом перерахунку в гривні за курсом НБУ на дату сплати авансу.
Приклад 1
ТзОВ "Полісся" уклало договір з Угорською фірмою "Моніка" на імпорт товарів вартістю 3900 дол. США.
Імпортні товари було одержано 7-го квітня ц.р. На митниці було сплачено мито - 2 %, митні збори - 0,2 % та ПДВ. Крім того, за умовами імпортного контракту оплата послуг по транспортуванню та страхуванню вантажу здійснюється українським покупцем (ТзОВ "Полісся"). Відповідно до цього перевізнику було сплачено 100 дол. США за доставку товару до місця призначення, а також оплачені послуги національної страхової організації в сумі 500 грн.
Оплата за одержані товари була проведена 20-го квітня.
Курси валют на дату здійснення операції
Дата Курс НБУ, грн./дол.США
07.04 5.80
20.04 5.60
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ "Полісся" за квітень ц.р.

он.
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Кореспонденція рахунків
дол.
грн.
Д-т
К-т
1.
07.04
Виписка банку, ВМД
Сплачено при імпорті товарів:
- мито 3900 х 5,8 х 0,05 =1131
- митні збори 3900х5,8х0,002 =45,24
-
452,40
45,24
642 642
311
311
2.
07.04
ВМД
Відображено ПДВ
(3900 х 5,8 +452,4) х 0,2 = 4614,48
4614,48
644
641
3.
07.04
Виписка банку, ВМД Сплачено ПДВ, нарахований згідно з ВМД
4614,48
641
311
4.
07.04
ВМД
Оприбутковано товари за вартістю, вказаною у ВМД
3900 х 5,8 = 22620
3900
22620,00
281
632
5.
07.04
Довідка бухгалтерії Включено до податкового кредиту суму сплаченого ПДВ
4614,48
641
644
6.
07.04
ВМД
Збільшено вартість товарів на суму сплачених митних зборів, мита
497,64
281
642
7.
07.04
Товарна-транспортна накладна Нараховано та сплачено транспортній організації кошти за перевезення товару
100х5,8=580
100
100
580 580
281
685
685
312
8.
07.04
Рахунок, платіжне доручення, виписка банку Нараховано та сплачено страховій компанії за страхування вантажу
-
500 500
281
655
655

 
 

Цікаве

Загрузка...