WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті. 2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причин - Реферат

1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті. 2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причин - Реферат


р-1
р-2
р-3
по р-6
р-7
р-8
р-9
р-10
р-1 5
р-20 по р-25
р-30
р-35
р-40
р-50
р-51
р-52
р-55
Продовження Додатка 1
Розділ IV. Керівництво виконанням аудиторських послуг
Назва документа Код
Індекс розділу у/код
Робоча програма у/про грама
Лист-пропозиція клієнту У-1
Дати виконання етапів аудиту та його завершення у-10
Кореспонденція (листи, факси) у-15
Внутрішній контроль за процесом аудиту у-20 по у-39
Документація розрахунків з клієнтами у-40 по у-49
Контроль своєчасності виконання аудиторських послуг у-50 по у-59
Контроль фактичної оплати за виконані аудиторські послуги у-60 по у-69
Контроль отримання підтверджень (акти звірки, акти виконаних робіт, податкова накладна) у- 70 по У 79
Дискети з договорами і листами-пропозиціями У-80
Розділ V. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті
Зміст документації Код
Робота внутрішніх аудиторів роб1 по роб2
Робота інших аудиторів роб20
по роб29
Робота інших фахівців (юристів, експертів) роб 30 по роб39
Робота, делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської фірми роб40 по роб89
Нижченаведені коди можуть бути використані як для окремих операцій, так і для операційних циклів
Зміст документації Код
Бухгалтерський фінансовий облік і фінансова звітность
Фінансові оцінки з обліку доходів
Конвертація і підрахунки
Операційні витрати
Інші операції або виробничі цикли, що є суто специфічними для конкретної галузі діяльності
Керівництво, яке регулює підприємницьку діяльність
Програма тестів контролю
Документація проведених тестів контролю і висновки
Документація змін та відхилень у структурі контролю клієнта
Графік операцій і документообігу клієнта та інші види облікової інформації про клієнта
Тести систем контролю фоз
оц
дох
конп
ов
галузь
п
п/про-грама
п-1
п-2
п-3 по
п-9
п-10 по п-89
2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причини її виникнення, опяснити її вплив на зміст аудиторського висновку
Як вже було зазначено у першому питанні, аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно-позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.
Аудитор не може видати умовно-позитивний висновок у разі існування фундаментальної непевності й незгоди.
Основні причини фундаментальної непевності - значні обмеження в обсязі аудиторської роботи у зв'язку з тим, що аудитор не може одержати всю необхідну інформацію й пояснення (через незадовільний стан обліку) і не може виконати всі необхідні аудиторські процедури (через обмеження у часі перевірки, що диктуються клієнтом).
Причини незгоди такі:
o неприйнятність системи обліку або порядку проведення облікових операцій;
o фундаментальна незгода з повнотою відображення фактів у обліку і звітності;
o невідповідність порядку оформлення або здійснення господарських операцій чинному законодавству.
Непевність чи незгода вважаються фундаментальними у випадку, коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво змінити дійсний стан справ.
Наявність фундаментальної незгоди може зумовити негативний аудиторський висновок. Наявність фундаментальної непевності може стати причиною відмови від надання аудиторського висновку.
У всіх випадках, коли аудитор складає висновок, який відрізняється від позитивного, він повинен дати опис усіх суттєвих причин непевності й незгоди.
Під час підготовки негативного аудиторського висновку можна використати такі вислови: "перекручує дійсний стан справ", "не задовольняє вимоги", "суперечить ...", "не відповідає ..." тощо.
Умовно-позитивний висновок (існує фундаментальна незгода)
"... Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції (дається перелік операцій або пишеться: "які викладені у Додатку № 1 до аудиторського висновку") проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства.
Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у Додатку № 1, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ТОВ станом на 01 січня 200__р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні".
Негативний аудиторський висновок:
"... У результаті проведення аудиту встановлено, що за звітний період підприємством були допущені суттєві порушення і перекручення (дається перелік порушень або пишеться: "які викладені в Додатку № 1 до цього висновку"). Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність підприємства та перекручують реальний стан справ.
Фінансова звітність має суттєві перекручення і недостовірне подає фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 200__р., не виконані такі вимоги щодо організації бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності в Україні (у стислій формі дається перелік питань, стосовно яких не виконані вимоги з організації обліку або пишеться: "з питань, які наводяться в Додатку № 1").
Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на підприємстві, що склався на 01 січня 200 __ р.".
Аудиторський висновок, в якому робиться відмова від надання висновку аудитора:
"... У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються (вказати факти) з причини (вказати причини) ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів.
Вищенаведені моменти істотно впливають на дійсний стан справ у цілому (в основному).
У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів, ми не можемо видати об'єктивний аудиторський висновок за фінансовою звітністю, підготовленою станом на 01 січня 200__ р.".
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.
3. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. - 573 с.
4. Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. - 374с.

 
 

Цікаве

Загрузка...