WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку операцій з депозитами - Контрольна робота

Методика обліку операцій з депозитами - Контрольна робота

як поточним рахунком. Розмір процентів за цим депозитом залежить від строку і суми вкладу.
Строкові депозити з попереднім повідомленням про вилучення потребують від вкладника попереднього оформлення спеціальної заяви про вилучення коштів. Звичайно строки повідомлення такі: від 1 до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців, понад 12 місяців. Для кожної із цих груп вкладів установлюються відповідні розміри процентних ставок.
Депозити в Плані рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках відображаються в І і II класах (див. Табл. 1):
o за контрагентами;
o за строковістю.
Облік міжбанківських депозитів і кредитів не можна розглядати тільки щодо активів балансу банку або його зобов'язань. Банки, що виходять на міжбан-ківські ринки, можуть виступати в ролі позичальника (депозити обліковуються на пасивних рахунках як джерело залучених коштів - пасивні депозити), так і в ролі власника коштів або кредитора (депозити обліковуються на активних рахунках як заборгованість за розміщеними коштами - активні депозити).За рахунками другого класу Плану рахунків окремо виділено рахунки для обліку коштів Державного та місцевих бюджетів, суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб.
Таблиця 1
Структура депозитів у Плані рахунків бухгалтерського
обліку комерційного банку
Депозитна політика комерційного банку - це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел. Оптимізація депозитної політики банку - не просте завдання, при його вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, комерційного банку як суб'єкта економіки, клієнта і персоналу банку. Цілком зрозуміло, що їх інтереси далеко не завжди збігаються, тому оптимальна політика має на меті перш за все узгодити їх. Депозитна політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, дохідності і ризику. Можна навести загальні критерії оптимальності депозитної політики:
o зв'язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;
o диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;
o сегментування депозитного портфеля (за клієнтами, послугами, ринками);
o диференційований підхід до різних груп клієнтів;
o конкурентоздатність банківських депозитних продуктів тощо.
Специфічні критерії оптимізації депозитної політики визначаються кожним банком індивідуально (залежно від розміру банку, кваліфікації його персоналу, собівартості операцій і послуг, що ним виконуються).
У роботі комерційних банків із залучення депозитів (вкладів) важливу роль відіграє процентна політика, оскільки одержання доходів від вкладених коштів
3. Облік операцій з вкладами і депозитами
Операції з вкладами і депозитами населення обліковуються на пасивних балансових рахунках 2-го класу "Операції з клієнтами" Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках. Кошти фізичних обліковуються за видами у двох групах рахунків. Облік операцій за рахунками синтетичного обліку не дає банкові можливості проконтролювати стан рахунків за видами вкладів у розрізі філій чи окремих клієнтів. Тому при формуванні номера аналітичних рахунків передбачають можливість прослідковування за зміною стану рахунків за видами вкладів у розрізі окремих філій.
26 Кошти клієнтів банку
262 Кошти до запитання фізичних осіб
2620 П Поточні рахунки фізичних осіб
2621 П Кошти за довірчими операціями фізичних осіб
2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб
2625 П Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками
Призначення рахунків: облік залучених коштів фізичних осіб до запитання
та розрахунки за ними.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надходять на рахунки
клієнтів згідно з режимом роботи рахунків.
За дебетом рахунків проводяться суми перерахувань, виплат за
розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків.
263 Строкові кошти фізичних осіб
2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб
2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб
Призначення рахунків: облік короткострокових (довгострокових) депозитів фізичних осіб.
За кредитом рахунків проводяться суми коштів, які розміщені на депозит.
За дебетом рахунків проводяться суми повернених депозитів.
Контроль за станом рахунку кожного вкладника можливий на наступному рівні аналітичного обліку при наявності потужних ПЕОМ або ведеться у відділах наступного контролю. Номер аналітичного рахунку за коштами фізичних осіб може формуватися таким чином:
o перші чотири цифри - № балансового рахунку
o наступний розряд - ключовий
o наступні два розряди - номер філії
o наступні два розряди - код вкладу за видом
o наступні два розряди - у депозитних рахунках це може бути розмір процентної ставки.
У номері аналітичного рахунку може вказуватися код валюти вкладу. Наприклад:
а) Номер аналітичного рахунку вкладів до запитання (код 01) філії № 04 у гривнях (код 980):
2620.К.04.01/980
б) Номер аналітичного рахунку депозитного вкладу до 6 місяців (код 06), філії № 04, річний дохід - 10 %, у доларах США (код 840):
2630.К.04.06.10/840
Розглянемо синтетичний облік деяких операцій з вкладами і депозитами населення (Табл. 2):
Таблиця 2.
Облік вкладів і депозитів фізичних осіб
Використана література:
1. Операції комерційних банків / Р.Котовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. - Львів, 2001.
2. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. - К.: Либра, 1994. - 330с.
3. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. Посібник: - К.: КНЕУ, 1999. - 280с.
4. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.А. Вступ до банківської справи. - К.: Лібра, 1998. - 347.

 
 

Цікаве

Загрузка...