WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обліку - Реферат

Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обліку - Реферат

тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань на IV квартал 2003 р., тис.грн.
1. Будівлі та споруди 498,4 28,9
9,5
6,0
2. Автотранспорт, меблі, прилади 187,0
26,0
15,9
8,6
3. Інші основні засоби 561,2
59,5
21,9
14,6
Усього 1246,6 114,4 47,3 29,2
Індекс інфляції за 2003 рік становив 108,3%. На основі наведених даних необхідно визначити амортизаційні відрахування на 1 кварта-і 2004 р.
Слід зазначити, що індексація основних виробничих фондів ста-ном на 01.01.04 р. на підприємстві не проводиться, оскільки індекс інфляції за 2003 р. не перевищує 110%. Крім того. облік балансової вартості основних фондів групи 1 ведеться для кожної окремої будівлі, споруди, а потім визначається балансова вартість у цілому по групі 1.
1. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 1 ста-ном на 01.01.04 p.:
БЗ1 = 498,4 + 28,9 - 9,5 - 6,0 = 511,8 тис. грн.
2. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 2 ста-ном на 01.01.04р.:
Бз2 = 187,0 + 26,0 - 15,9 - 8,6 = 188,5 тис. гри.
3. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 3 ста-ном на01.01.04р.:
Бз3 = 561,2 + 59,5 - 21,9- 14,6 = 584,2 тис. грн.
4. Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за І кв. 2004 p. для першої групи основних фондів за формулою:
5. Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за І кв. 2004 p. для другої групи основних фондів:
6. Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за І кв. 2004 p. для третьої групи основних фондів:
Загальна сума амортизаційних відрахувань за І квартал 2004 p. становитиме 40,1 тис. грн.
(6,4 + 11,8 + 21,9).
Підприємства всіх форм власності мають право проводити щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі=(Іі-10%):100%,
де Kі - коефіцієнт індексації балансової вартості основних фондів на початок звітного року;
Іі - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.
Якщо значення К, не перевищує одиниці, індексація основних фондів не провадиться. У разі, коли підприємство застосувало коефіцієнт індексації, воно зобов'язане визначити капітальний дохід у сумі, що дорівнює різниці між скоригованою балансовою вартістю відповідної групи основних фондів та балансовою вартістю такої групи основних фондів до індексації. Сума капітального доходу включається до складу валових доходів кожного звітного кварталу і дорівнює одній четвертій відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів від суми капітального доходу такої групи.
Приклад 2.
Таблиця 2
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ЗА СТАНОМ НА 01.01.04 p. (дані умовні)
Склад основних виробничих фондів
Вартість основних виробничих фондів станом на 01.2003р.,
тис.грн. Вартість придбаних осно-вних виробничих фондів з урахуванням витрат на їх поліпшення в IV кварталі 2003 р ,
тис.грн. Вартість виведених основних виробничих фондів у IV кварталі 2003 р,
тис. грн.
Сума аморти-заційних відра-хувань на IV квартал 2003 р, тис.грн.
1. Будівлі і споруди 344,0 20,0 6,0 4,0
2. Автотранспорт, меблі, прилади 129,0 18,0 11,0 6,0
3. Інші основні фонди 387,0 41,0 15,0 10,0
Усього 860,0 79,0 32,0 20,"
Індекс інфляції за 2003 p. становив 116,0%. Завдання розв'язуємо в такий спосіб.
1. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 1 станом на 01.01.04р.:
Бз1 = 344 + 20 - 6 - 4 = 354 тис. грн.
2. Проводимо індексацію балансової вартості основних фонди групи 1 згідно з визначеним коефіцієнтом індексації за формулою:
Кі=(Іі-10%):100%; Кі = (116,0 -10): 100 =1,06.
звідси БЗ1 = 354 o 1,06 = 375,2 тис. гри.
3. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 2 станом на 01.01.04р.:
Бз2=129+ 18-11-6= 130 тис. грн.
4. Проводимо індексацію балансової вартості основних фондіїї групи 2 згідно з коефіцієнтом індексації:
Бз2 = 130- 1,06= 137,8 тис. грн.
5. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 3 ста номна01.01.04р.:
БЗ3= 387 + 41 - 15 - 10 = 403 тис. грн.
6. Проводимо індексацію балансової вартості основних фондів групи 3 згідно з коефіцієнтом індексації:
Бз3 = 403 o 1,06 = 427,2 тис. грн.
7. Визначаємо загальну балансову вартість основних фондів піс-ля індексації:
Б?= 375,2 + 137,8 + 427,2 = 940,2 тис. грн.
8. Визначаємо суму зміни первинної вартості основних фондів ) зв'язку з їх індексацією:
940,2 - 860,0 = 80,2 тис. грн.
На суму 80,2 тис. грн. буде збільшено вартість основних фондів станом na01.01.04 р.
9. Визначаємо суму капітального доходу, яка включається до складу валових доходів у 1 кв. 2004 р., за групою 1:
10. Визначаємо суму капітального доходу, яка включається де складу валових доходів у І кв. 2004 р. за групою 2:
11. Визначаємо суму капітального доходу, яка включається до складу валових доходів у І кв. 2004 р. за групою 3:
Загальна сума капітального доходу, яку буде включено до склад) валових доходів І кв. 2004 p., становитиме 1,6 тис. грн. (0,3 + 0,5 + 0,8)
З метою створення фінансових умов для прискорення впровадження у виробництво науково-технічних досягнень та підвищення заінтересованості підприємств у поновленні активної частини основних фондів підприємства мають право самостійно застосовувати прискорену амортизацію основних фондів. Слід зазначити, що норми прискореної амортизації застосовуються тільки до групи 3 основних фондів. Це пояснюється тим, що саме до третьої групи включається активна частина основних фондів, яка безпосередньо бере участь у процесі виробництва і зношується інтенсивніше, ніж інші основні фонди.
За застосування прискореного методу амортизації коефіцієнт індексації основних фондів не використовується. Норми прискореної амортизації встановлюються залежно від строку експлуатації основних фондів:
1-й рік-15%
2-й рік - 30%
3-й рік-20%
4-й рік-15%
5-й рік-10%
6-й рік - 5%
7-й рік - 5%
Положення про прискорену амортизацію не поширюється на підприємства, що випускають продукцію, ціни на яку встановлюються державою.
Облік основних фондів, до яких застосовується прискорена амортизація, ведеться окремо за кожним об'єктом. При цьому амортизаційні відрахування нараховуються на таку балансову вартість, яка дорівнює первісній вартості цих об'єктів, збільшеній на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням таких фондів.
Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тоді залишкову вартість об'єкта відносять до валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а надалі вартість об'єктавважається нульовою.
Амортизація основних фондів групи 2 і 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
Використана література:
" Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999.-384с., іл.

 
 

Цікаве