WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану - Реферат

Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану - Реферат

завдань податкової політики, що гальмує розвиток підприємницьких структур. Все це не дозволяє реалізувати в повному обсязі потенціал податкових підйомів регулювання наповнення бюджету і розвитку підприємств. Такі обставини, на нашу думку, обумовлюють необхідність управління податками не тільки на макро-, але й на мікроекономічному рівні. Важливо, щоб у стратегії підприємства був присутній набір легальних чинників успіху, що дозволяють адекватно оцінити рівень податкової нестабільності і безпосередньо управляти ним при прийнятті рішень. Від того, наскільки ефективно підприємство вирішить податкові проблеми при формуванні стратегії свого розвитку, залежать можливості не тільки його економічного зростання, але й суспільного виробництва в цілому.
Так, між владою і платником податків завжди існують певні протиріччя. Влада, яка зобов'язана забезпечити надходження коштів до державного бюджету в необхідному обсязі, вигадує різні види податків і змінює їх ставки. Однак, введення владою кожного нового податку спричиняє пошук платниками податків шляхів, які при цьому платники податків йдуть трьома шляхами:
Перший шлях - ухилення від сплати податків. Цей шлях пов'язаний з порушенням діючого податкового законодавства у випадках виявлення і призводить до застосування податковими органами різного роду карних санкцій.
Другий шлях - мінімізація податкових обов'язків законними шляхами через використання податкових пільг і різного роду законних "лазівок", які існують в податковому законодавстві.
Третій шлях - це здійснення на рівні підприємства податкового планування. Цей шлях зниження податкових платежів підприємствами найбільш ефективний, оскільки пов'язаний з мінімальними ризиками і призводить до значного економічного ефекту.
Податкове планування - це комплекс науково обґрунтованих і практично доцільних організаційно-економічних заходів платників податків, спрямованих на максимальне зменшення ризиків, пов'язаних з оподаткуванням господарської діяльності підприємств. Під податковим плануванням розуміють сукупність засобів, які дозволять оптимально поєднати правові форми відносин і можливі варіанти їх інтерпретації в межах діючого податкового законодавства.
Податкове планування призначене не тільки зменшувати податкові нарахування підприємства, хоча оптимізація податкового портфелю є його важливою функцією, скільки стати регулятором процесу управління підприємством, бо мінімізація і оптимізація податкового портфелю не завжди відповідає стратегічним потребам господарюючого суб'єкта. Останньому інколи вигідніше не занижувати свою базу оподаткування з тих чи інших причин (наприклад, коли витрати з мінімізації податків перевищують доходи, які отримує підприємство від заходів з мінімізації податків, або коли інвестиційний план розвитку господарюючого суб'єкта не передбачає зменшення податкових витрат, а також у малих підприємницьких структур, які перейшли на єдиний податок також не має необхідності в розробці схем з мінімізації податків). Однак відмова від мінімізації податків у зазначених випадках не означає відмову від застосування податкового планування, а навпаки, податкове планування продовжує залишатися одним із основних видів фінансового планування (фахівці підприємства продовжують слідкувати за змінами податкового законодавства, робити податкові розрахунки, складати календар платника податків, який на деяких підприємствах замінює податковий план і т. ін.). Таким чином, податкове планування - це інтеграційний процес, направлений на упорядковування господарської діяльності у відповідності з діючим податковим законодавством і стратегією розвитку підприємства.
На підставі податкового планування на підприємстві повинна бути розроблена податкова стратегія підприємства. Процес формування податкової стратегії рекомендується здійснювати у кілька етапів:
1. Визначення загального періоду формування податкової стратегії;
2. Дослідження чинників зовнішнього податкового середовища і податкової політики держави;
3. Формування стратегічних цілей діяльності підприємства у сфері податкового планування;
4. Конкретизація цільових показників за термінами їх реалізації;
5. Розробка податкової політики за окремими аспектами діяльності з планування податкових відрахувань.
6. Розробка системи організаційно-економічних та економіко-правових заходів із забезпечення реалізації податкової політики;
7. Оцінка ефективності розробленої податкової стратегії.
Список використаної літератури
1. Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 1998. - 92с.
2. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.
3. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; за ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1993. - 247с.
4. Финансы в управлении предприятием. / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 160с.
5. Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Бородиной. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1995. - 208с.
6. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. _М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 639с.
7. Финансы предприятий: Учебник /Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 413с.
8. Финансы / Под ред В,М, Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 432с.

 
 

Цікаве