WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану - Реферат

Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану - Реферат


Реферат на тему:
Методичні основи планування відрахувань
у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану
Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням виручки на поточний рахунок та витрачанням готівкових грошових коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов'язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних та залучених засобів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.
Фінансовий план (баланс доходів та видатків) показує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році. Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень (табл. 10.3). Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, - забезпечити залучення коштів.
Таблиця 1
БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ II. ІЛН) НА 200_р.
Місяць Надходження Витрати Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2) Залишок на початок місяця Залишок на кінець місяця (3)+(4) Резерв Надлишок або дефіцит (5)+(6)
1 2 3 4 5 6 7
План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно
Січень
Лютий
Березень
і т.д.
Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл. 1).
Таблиця 1
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР ЗА ___ 199___ року
№ п/п Статті План Факт Відхил.
Надходження
1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності
2 Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів
3 Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
4 Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів
6 Надходження від погашення дебіторської заборгованості
7 Кредити отримані
8 Аванси від покупців і замовників
9 Надходження орендної плати
10 Отримана безповоротна фінансова допомога
11 Цільові надходження
12 Кошти, що надходять для формування статутного фонду
13 Інші надходження
Усього надходжень
Видатки
1 Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб
2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
3 Платежі в бюджет усього
У тім числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників транспортних засобів
інші податки і збори
4 Внески в Пенсійний фонд
5 Внески на обов'язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття
6 Інші відрахування в позабюджетні фонди
7 Оплата за товарно-матеріальні цінності
8 Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт
9 Погашення кредиторської заборгованості
10 Погашення термінових позичок банку
11 Погашення прострочених позичок банку
12 Погашення довгострокових позичок банку
13 Сплата відсотків за кредит
14 Авансові платежі
15 Орендна плата
16 Платежі за векселями
17 Виплата дивідендів
18 Інші видатки
Усього видатки
Перевищення надходжень над видатками
Перевищення видатків над надходженнями
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року
У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду.
Становлення і розвиток податкової системи України свідчать про її переважну роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Проте найбільш дієвий вплив система оподаткування має на функціонування і ділову активність підприємницьких структур, тобто на ту ланку господарської діяльності, де створюється фінансовий потенціал крани. Але нестабільність умов господарювання у перехідний період, прагнення до поповнення бюджету, недотримання принципу економічної обґрунтованості податкових реформ призвели до надмірного податкового навантаження на виробників. Сьогодні у податковому законодавстві відсутні положення, які чітко і однозначно регламентують механізм реалізації цілей і

 
 

Цікаве

Загрузка...