WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Облік касових видатків бюджетних установ. 2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати. 3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг (конт - Реферат

1. Облік касових видатків бюджетних установ. 2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати. 3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг (конт - Реферат

простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату зарплати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);
" 814 "Оплата відпусток". Враховуються витрати на виплати за відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику підприємства, що видається щороку;
" 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу". Враховуються виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних обов'язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі підвищення кваліфікації з відривом від виробництва тощо);
" 816 "Інші витрати на оплату праці". Враховуються інші виплати, що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо).
Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12.95 р. № 323.
Облік обов'язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню" на відповідних субрахунках:
" 651 "По пенсійному забезпеченню";
" 652 "По соціальному страхуванню";
" 653 "По страхуванню на випадок безробіття".
По кредиту відображається нарахування зборів, по дебету - перерахування їх одержувачу i нарахування допомоги за рахунок коштів соціального страхування.
Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи":
" 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
" 822 "Відрахування на соціальне страхування";
" 823 "Відрахування на випадок безробіття".
Якщо підприємство використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат наоплату праці та обов'язкових зборів буде відноситися в дебіт відповідних рахунків:
Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів (робіт, послуг) і відрахування на неї 23
"Виробництво"
Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї 91
"Загальновиробничі витрати"
Оплата праці апарату управління і відрахування на неї 92
"Адміністративні витрати"
Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї 93
"Витрати на збут"
Оплата праці працівників об'єктів соціально-культурного призначення і відрахування на неї 949
"Інші витрати операційної діяльності"
Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 i 9 одночасно.
3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг
Операційні рахунки використовуються для обліку витрат. Операційні витрати - це витрати, пов'язані з діяльністю з реалізації продукції та управління підприємством. Вони характеризують витрати, що здійснювалися у звітному періоді і безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. Операційні витрати як правило поділяються на адміністративно-управлінські, витрати на збут та витрати, пов'язані з науково-дослідницькими та дослідно-конструкторськими роботами.
Адміністративно-управлінські витрати - це витрати, пов'язані з управлінням підприємством як цілісним комплексом (заробітна плата, страхування, додаткові виплати, виплати за навчання тощо; амортизація адміністративних приміщень та обладнання, витрати на їх утримання - оренда, податки, страхування, знос, ремонт, комунальні послуги; амортизація нематеріальних активів; оплата за юридичні, аудиторські, медичні та інші послуги; загальні витрати, витрати на реєстрацію підприємства тощо).
До витрат на збут належать:
- заробітна плата та комісійні продавцям, торговельним агентам, робітникам відділу збуту та складів, водіям та ін.;
- витрати на зберігання на складі та підготовку товарів до продажу, оформлення вітрин, демонстраційних залів, рекламні та інші заходи;
- витрати безпосередньо на продаж та доставку товарів покупцям;
- витрати на відрядження працівникам відділів збуту;
- фрахт та інші витрати, пов'язані з транспортуванням продукції;
- пакувальні матеріали;
- амортизація приміщень та обладнання складів, транспортних засобів та ін.
Калькуляційні рахунки використовуються для підсумків різних витрат і виявлення собівартості за операціями заготівлі матеріалів, виробництва продукції, закупівлі товарів, виконання будівельних робіт тощо. До калькуляційних рахунків
належать рахунки "Заготівля та придбання матеріальних цінностей", "Виробництво".
На дебеті калькуляційного рахунка збираються всі елементи собівартості, що калькулюється. З кредиту калькуляційного рахунка списуються заготовлені матеріали або вироблена продукція. Сальдо калькуляційного рахунка може бути тільки дебетовим, воно показує витрати незавершених процесів із заготівлі матеріалів, виробництва продукції, виконання робіт, послуг і тому подібних господарських операцій.
Характерні особливості побудови калькуляційних рахунків.
1) Калькуляційні рахунки призначені для обліку всіх витрат і визначення собівартості придбаних або виготовлених предметів (продукції), або ж виконаних робіт (послуг).
2) Рахунки ці належать до активних.
3) Записи на дебеті означають збільшення (збирання витрат), а на кредиті - зменшення (списування собівартості).
4) Залишок може бути тільки дебетовий і означає суму витрат по незавершеному процесу (операції, продукції).
Література
1. План рахунків № 114 - Наказ ГУДКУ "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" від 10.12.1999 р. № 114.
2. Інструкція № 61 - Наказ ДКУ "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ" від 10.07.2000 р. № 61.
3. Постанова КМУ № 693 - Постанова КМУ "Про стан впровадження казначейського виконання кошторису видатків" від 01.09.1997 № 963.
4. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. Посібник. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...