WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Облік касових видатків бюджетних установ. 2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати. 3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг (конт - Реферат

1. Облік касових видатків бюджетних установ. 2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати. 3. Основи обліку витрат і калькулювання послуг (конт - Реферат

валюті" Призначений для обліку коштів в іноземній валюті, які належать установі освіти.
319 "Інші поточні рахунки" 328 "Інші рахунки в казначействі" Призначений для обліку коштів, які надходять установі і не можуть бути віднесені на інші субрахунки. Наприклад, ведеться облік коштів, які поступили від підприємства - замовника на виконання робіт чи послуг.
Розглянемо ці операції і те, як вони відображуються по бухобліку, з огляду на виконання кошторису по кодах економічної класифікації. У даному випадку код 1111 - зарплата, 1343 - стипендії, 1120 - нарахування за зарплату.
Підлягає до виплати зарплата викладачам - 5000,00 грн., і стипендії - студентам і аспірантам - 5000,00 грн., також була подана заявка на перерахування нарахованих податків і обов'язкових внесків - 6300,00 грн. (див. табл. 2).
Таблиця 2
КЭКВ 4 Господарська операція Дт Кт Сума 5 , грн.
Отримані в касу кошти для виплати заробітної плати 301 32 10000,00
1111
1342 Виплачені кошти з каси
викладачам,
стипендії - студентам і аспірантам 661 301 5000,00
5000,00
1111 Перераховано прибутковий податок 641 32 2240,00
1111
1120 Перераховано внески в Пенсійний фонд 651 32 150,00
3200,00
1111
1120 Перераховано внески у Фонд соцстраху в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 652 32 50,00
290,00
1111
1120 Перераховано внески у Фонд соцстрахування на випадок безробіття 653 32 190,00
50,00
1111 Перераховано профспілкові внески 666 32 130,00
4 КЕКВ - коди економічної класифікації витрат. Про дані коди ми будемо говорити в наступній публікації.
5 Суми умовні.
2. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати
Синтетичними називають рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності у грошовому вимірнику.
Облік, що здійснюється за допомогою синтетичних рахунків, називається синтетичним обліком. Цей облік необхідний для одержання узагальненої інформації про діяльність господарства, аналізу цієї діяльності і планування. Проте для оперативного керівництва господарством і контролю за збереженням і раціональним використанням ресурсів замало тільки узагальненої інформації, потрібна детальніша інформація про наявність і зміни кожного виду засобів, джерел, здійснення певних господарських процесів. Так, потрібна інформація як про загальну вартість виробничих запасів та їх використання, так і про запаси конкретних видів матеріальних цінностей за їх найменуваннями, сортами, розмірами тощо; в обліку розрахунків по оплаті праці, крім узагальненої інформації, потрібні відомості про розрахунки з кожним окремим працівником і т. д. Таку інформацію одержують за допомогою аналітичних рахунків.
Аналітичними називають рахунки, призначені для обліку наявності і змін конкретних видів засобів, їх джерел і господарських процесів.
Облік, що здійснюється за допомогою аналітичних рахунків, називається аналітичним обліком.
Кількість аналітичних рахунків по відповідному синтетичному рахунку визначається кожним підприємством залежно від наявності об'єктів, що підлягають обліку. В аналітичному обліку, поряд з грошовим, використовують натуральні й трудові вимірники.
Синтетичні й аналітичні рахунки тісно взаємопов'язані між собою, оскільки на них на підставі одних і тих же документів відображаються одні і ті ж господарські операції, але з різним ступенем деталізації; на синтетичному рахунку - загальною сумою, а на аналітичних рахунках до нього - частковими сумами.
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Рахунок 66 має два субрахунки:
" 661 "Розрахунки по заробітній платі";
" 662 "Розрахунки з депонентами".
По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661 відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, i виплата заробітної плати. Залишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.
Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових i розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових рахунках установленої форми. Документальне оформлення операцій при переході на нові облікові принципи не змінилося. Типові форми документів з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від 19.10.95 р. № 253 та від 22.05.96 р. № 144.
Зміни, внесені новим Планом рахунків, торкнулися джерела нарахування виплат. В умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НСБО) відсутні такі поняття, як фонди економічного стимулювання i виплати за рахунок прибутку. Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" призначено виключно для формування резервного фонду згідно з установчими документами i для розподілу прибутку між власниками. Усі виплати, крім дивідендів, відносяться на витрати підприємства. Структуру витрат значно змінено з двох причин:
" введено нову класифікацію діяльності підприємства;
" визначено більш глибоку деталізацію витрат.
Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується заробітна плата, можна класифікувати й самі витрати на оплату праці.
При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8 на рахунку 81 "Витрати на оплату праці" передбачено шість субрахунків, що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на оплату праці:
" 811 "Виплати за окладами й тарифами". Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці;
" 812 "Премії та заохочення". Відображаються витрати на виплату додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо);
" 813 "Компенсаційні виплати". Узагальнюється інформація про витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством (компенсація за час

 
 

Цікаве

Загрузка...