WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Організація обліково-операційної роботи в банках України. 2. Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України - Контрольна робота

1. Організація обліково-операційної роботи в банках України. 2. Організація обліку міжнародних розрахунків в банках України - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з біхгалтерського обліку
1. Організація обліково-операційної роботи в банках України
Особливості, притаманні банківському обліку, - відображення банківських операцій обліку в день їх здійснення, щоденний баланс, повна комп'ютеризація бухгалтерського обліку - визначають специфіку організації бухгалтерської роботи.
Бухгалтерська робота в банках в залежності від її змісту поділяється на операційну та облікову.
Операційна робота полягає в обслуговуванні клієнтів і перевірці та обробці документів, що є підставою для проведення і відображення операції за бухгалтерськими рахунками. Вона передбачає наступні етапи:
- перевірка законності операції (чи відповідає операція статутній діяльності клієнта, банку та чинному законодавству);
- перевірка правильності оформлення документа;
- перевірка правильності відображення бухгалтерської проводки і підготовка документа для його проведення за бухгалтерським обліком;
- перевірка можливості здійснення операції (перевіряється наявність грошей на рахунку та ін);
- передача документа для комп'ютерної обробки.
Для забезпечення виконання своїх функцій та досягнення стратегічних та тактичних цілей комерційні банки здійснюють відповідні операції, постійно намагаючись збільшувати їх кількість та підвищувати їх якість. На сьогодні їх основна маса українських банків спроможна якісно виконувати не більше 40 - 50 видів операцій та послуг.
Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операцій, що їх виконують банки, може бути значно ширшим, але саме ці операції є обов'язковими, і тому їх називають базовими операціями комерційних банків. Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх прийнято поділяти на пасивні й активні.
Пасивні операції-це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених та позичених ресурсів.
Бухгалтерський апарат об'єднує працівників банку, які виконують обліково-операційну роботу.
Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом банку, який очолює головний бухгалтер. Залежно цій величини і спеціалізації банку, а також обсягу виконаних операцій можуть бути обрані різні варіанти організації роботи бухгалтерського підрозділу та структури обліково-операційних відділів Відповідно може бути по-різному укомплектований штат бухгалтерів, а також різним чином визначені функції бухгалтерських працівників.
У складі бухгалтерії банків, як правило, виділяють такі відділи: обліково-операційний, відділ обліку валютних операцій, відділ обліку внутрішньобанківських операцій, відділ фінансової звітності, відділ обліку діяльності філій, а також сектори введення та автоматизованої обробки інформації та сектор контролю за операційним днем та іншої звітності.
Обліково-операційний апарат банку очолює головний бухгалтер. Він призначається і знімається з посади вищестоящою організацією банку. Технічною роботою головний бухгалтер, як правило, не займається. Його головними функціями є організаційна та контрольна.
Головний бухгалтер несе всю повноту відповідальності за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної й достовірної фінансової звітності. В основу організації роботи бухгалтерського апарату покладений принцип падання його працівникам прав відповідального виконавця.
Відповідальним виконавцем вважається:
-працівник банку, якому одноосібно доручено оформлювати та підписувати розрахунково-грошові документи за визначеним колом операцій;
- бухгалтерський працівник, який контролює правильність оформлення документів та відображення банківських операцій в обліку.
Розподіл роботи між бухгалтерськими працівниками здійснюється:
- шляхом закріплення за працівником відповідних бухгалтерських рахунків (обов'язкова умова - усі рахунки одного клієнта ведуться одним виконавцем);
-шляхом закріплення за виконавцем окремих видів операцій.
В установі банку ведеться книг обліку розподілу і перерозподілу рахунків між бухгалтерськими працівниками.
Кожний бухгалтерський працівник повинен отримати інструкцію, в якій визначені його посадові обов'язки і обсяги робіт до виконання.
Робочий день бухгалтерських працівників повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити правильне та своєчасне оформлення розрахунково-грошових документів, що надходять, виконання операцій та відображення їх у бухгалтерському обліку за бухгалтерськими рахунками із складанням щоденного балансу.
Робочий день бухгалтерських працівників складається з двох частин: операційний час для роботи з клієнтами; завершення обробки облікової інформації, перевірка регістрів аналітичного та синтетичного обліку, складання щоденного балансу.
Початок і завершення робочого і операційного дня визначається керівником комерційного банку. Протягом усього робочого дня працюють з клієнтами тільки відділи з обслуговування ощадних вкладів.
Організація обліково-операційної роботи повинна відповідати таким вимогам:
-усі операції з документами, що надійшли в операційний час (у тому числі з філій), відображаються в бухгалтерському обліку того ж дня. Документи, що надійшли після операційного часу, як правило, проводяться за рахунками клієнтів наступним днем. Це має бути передбачено в угодах на обслуговування клієнтів;
- прийом і контроль документів, обслуговування клієнтів, введення інформації в персональний комп'ютер, а також перевірка вихідних регістрів, формування архівних папок документів здійснюється протягом робочого дня безпосередньо відповідальними виконавцями;
- клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних платежів). Спосіб подання клієнтом документів до банку регламентується угодою розрахунково-касового обслуговування;
- прийом розрахунково-платіжних документів від клієнтів, розрахункові та касеті операції за рахунками юридичних та фізичних осіб здіснюються безпосередньо відповідальним виконавцем. У поза-операційний час документи можна здавати у банк відповідальному виконавцю або через спеціальні пристрої (скриньки), звідки вони вибираються щогодини. Якщо документи з будь-якої причини не можуть бути прийняті до виконання, клієнта негайно про це повідомляють. Оплата всіх розрахунково-грошових документів з поточних рахунків клієнтів здійснюється лише в межах наявних коштів на цих рахунках;
-документи, підготовленідля передачі системою електронних платежів, формуються у порядку їх надходження. Суми, зазначені на розрахунково-грошових документах, повинні бути набрані на стрічках підрахунку. Видані операторами електронного зв'язку вихідні форми звіряє відповідальний виконавець, а також працівник, який формує документи дня. Передача інформації з документів системою електронних платежів здійснюється рівномірно протягом усього операційного дня і повинна, як правило, завершуватись за дві-три години до кінця робочого дня.
З метою раціональної організації

 
 

Цікаве

Загрузка...