WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит - Контрольна робота

Аудит - Контрольна робота

внутрішнього контролю, а також ризиком невиявлення помилок. Наприклад, коли аудитор вважає, що властивий ризик і ризик невідповідності внутрішнього контролю значні, ризик невиявлення помилок відповідно зменшується при плануванні процедур перевірки, щоб обмежити ризик аудиту до прийнятного рівня. І навпаки, коли властивий ризик і ризик невідповідності внутрішнього контролю є незначними, аудитор може встановити для себе під час планування перевірки по конкретних напрямах роботи вищий розмір ризику невиявлення помилок і, водночас зменшити ризик аудиту до прийнятного рівня.
Що більші розмір і значення властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, то більша необхідність отримання з боку аудитора додаткових доказів аудиту. Коли властивий ризик і ризик невідповідності внутрішнього контролю оцінюється аудитором як значний, він повинен упевнитися в тому, що запроваджені ним процедури аудиторської перевірки дадуть йому необхідну і вичерпну переконаність, що ці заходи приведуть до скорочення розміру ризику не виявлення помилок до прийнятного рівня. В тому разі коли аудитор визнає, що ризик невиявлення помилок не можна зменшити до прийнятного рівня, йому необхідно висловити відмову від аудиторського висновку про фінансову звітність.
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобовязання і договір
на проведення аудиту
На відміну від зарубіжних країн в Україні не аудитор, а замовник обирає аудиторську фірму. Існує два види співпраці між замовником і в виконавцем: Перший вид - це постійні зв'язки аудитора і підприємства; другий вид - коли аудитор і замовник співпрацюють вперше . В кожному випадку аудитор повинен мати інформацію про замовника . В залежності від виду співпраці таку інформацію аудитор отримує .
Незважаючи на те, який вид аудиту (обов'язків чи добровільний) проводиться перш за все повинен укладатись договір на його проведення. Укладанню договору передує певна робота, а саме обмін листами . На адресу аудиторської фірми або аудитора замовник направляє лист-пропозицію, в якому зазначається масштаб, предмет аудиту. Аудитор при потребі може вимагати від замовника проведення попереднього ознайомлення з бізнесом, а отже особливостями обліку та формування даних в звітності. Після чого аудитор готує лист - зобов'язання, він повинен складатись досить ретельно так, як має неабияке значення для аудитора. Цим листом аудитор розмежовує відповідальність між замовником і виконавцем. В ньому аудитор акцентує увагу на тому, що відповідальність за фінансову звітність покладена на керівника, а за висловлення думки за наданою фінансовою звітністю відповідає аудитор .
Лист - зобов'язання може бути різним і зміст його залежить від запиту клієнта. Разом з тим він повинен містити:
- мету аудиту;
- відповідальність керівництва за надану інформацію;
- масштаб аудиту;
- форма звіту;
- ймовірність аудиторського ризику;
- доступ до необхідної інформації.
Договір на проведення аудиту - це офіційний документ, який засвідчує досягнення домовленості між двома сторонами, замовником і виконавцем. На практиці можливе складання двох видів договорів:
- генеральна угода;
- відокремлений один від одного договори на проведення аудиту.
Раціонально складати відокремленні договори так, як в них чітко розмежовується окремо відповідальність за аудит та послуги. Основним документом, який регулює договірні відносини між виконавцем і замовником є Національний норматив №4 "Договір на проведення аудиту". Відповідно, до якого визначається зміст і форма аудиторського договору.
Зміст і форма аудиторського договору згідно Нормативу № 4 "Договір на проведення аудиту".
Договір на проведення аудиту складається з цілого ряду відокремлених розділів, в яких передбачається предмет, масштаб аудиту, тривалість робіт, форма оплати їх, обов'язки, відповідальність та особливі умови.
Договір на проведення аудиту готує аудиторська фірма або аудитор і передає його на розгляд замовнику, який має право вносити корективи, після чого договір підписується у двохсторонньому порядку.
Договір на проведення аудиту розпочинається з преамбули, в якій зазначається назва договору, його номер, дата і місце складання, повна назва замовника і виконавця, посади, П.І.Б. осіб які підписали договір з обох сторін.
Після чого зазначається предмет договору, в цьому розділі дається характеристика мети і масштабу аудиту.
Наступним елементом договору є зобов'язання сторін. Зобов'язання - це перелік і характеристика дій, які приймають на себе кожна із сторін і включають наступні положення замовника:
1. Доступ до будь-якої інформації, яка стосується аудиту;
2. Відмова від будь-яких дій, тиску на думку аудитора;
3. Зобов'язання по прийманню та оплаті аудиту або послуги.
В свою чергу аудитор зобов'язується :
1. Дотримуватись принципів аудиту;
2. Зобов'язання по якості проведення аудиту або надання послуг;
3. Зобов'язання по складанні і передачі замовнику інформації за результатами аудиту.
Термінвиконання робіт передбачає тривалість виконання роботи , дата початку і закінчення, а також строк або термін передачі результатів аудиту замовнику.
Порядок здавання та приймання робіт передбачає обсяг і склад документів, які будуть передані замовнику за результатами аудиту. В цьому ж розділі обговорюються умови відмови від підписання до приймання виконаних аудитором робіт.
Важливим з точки зору для аудитора є наступний розділ в якому обговорюється вартість роботи та порядок її оплати.
В Україні не має єдиного підходу до визначення ( розрахунку) розміру оплати. Він залежить від кваліфікації аудиторів , терміну часу та кількості залучених до перевірки. Крім цього в практиці аудиту використовують змінну ставку, згідно якої розраховується вартість робіт в залежності від обсягу активів, чистого доходу , прибутку або від прогнозного отриманого результату.
Наступний розділ "Відповідальність сторін", в ньому йдеться про наступне:
1. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації;
2. На замовника покладається відповідальність за виявленні порушення в документах та помилки , обман і пропуски у фінансовій звітності;
3. Замовник відповідає за покладенні на себе зобов'язання з приймання та оплати виконаної роботи.
Аудитор несе відповідальність:
за якість проведеного аудиту,
за порушення конфіденційності інформації.
Важливим моментом в договорі є зазначення особливих умов. Особливими умовами передбачаються умови, за яких може продовжуватися термін робіт, умови відмови від подальшого виконання робіт, порядок розглядання різних спірних питань за результатами аудиту.
Реквізити сторін передбачають зазначення юридичної адреси та платіжних реквізитів кожної сторони.
Використана література:
1. Закон України. "Про аудиторську діяльність"//Галицькі контракти.-1995.-№23.
2. Закон України. "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність""//Відомості Верховної Ради України.-1995.-№14.-ст.88.
3. Адамс Р.Основы аудита. М.:Аудит, ЮНИТИ.1995.
4. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие.-М.:Экономика.1994.
5. Аудит. Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотников; Под ред. проф. В.И.Подольского.-М.:Аудит, ЮНИТИ,1997.
6. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК.- 2-е изд., перерабидоп.-м.: Издательство "Дело"Сервис", 2000.-432 с.
7. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.-К.:Т-во "Знання", НОО, 2001.-402 с.
8. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ: Ділова України, 1996.- с.276.
9. Кузьминский А.И. Аудит. Практичний посібник.-К.:1996.
10. Національні нормативи аудиту.К.:Основа, 1999.-274 с.
11. Робертсон Дж. Аудит.Перев.с англ.-М.: КРМС, Аудиторская фирма "Контакт", 1993.-496 с.
12. Шеремет А.Д. та ін. Аудит. М.:Інфра, 1995.- 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...