WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтер на всі часи - Реферат

Бухгалтер на всі часи - Реферат

потрібно йти в ногу з часом. Так, без знання інформатики, іноземної мови, основ бухгалтерського обліку, вищої математики немає чого робити в бухгалтерському обліку. Поруч з цими предметами потрібно освоювати і ряд інших, як для загального розвитку, так і для майбутньої практичної діяльності.
Наука про бухгалтерський облік, розробляючи властиву їй систему конкретних способів відображення фактів господарської діяльності підприємств і організацій, ґрунтується на діалектичному методі та економічній теорії. Використання наукових принципів Забезпечує економічно, обґрунтовану методологію відображення обліковуваних об'єктів залежно від їхньої ролі у господарських процесах і вимог управління діяльністю підприємств.
Критерієм наукового рівня обліку є його дієвість, тобто здатність своєчасно надавати вичерпну інформацію, необхідну для управління, контролю й аналізу. При цьому показники обліку повинні забезпечувати інформацію не тільки для внутрішнього управління, а й длязовнішніх споживачів (податкових і фінансових органів, банків, інвесторів, ділових партнерів тощо).
За своїм змістом бухгалтерський облік тісно пов'язаний з плануванням, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом. Так, за даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування розвитку господарства. Економічний аналіз ґрунтується на показниках плану і бухгалтерського обліку, вивчає причини відхилень від плану, виявляє резерви підвищення ефективності господарської діяльності. Відображаючи господарські процеси, бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих актів, юридичних норм, що регулюють господарські взаємовідносини. Для контролю за розвитком економіки країни показники обліку широко використовуються для статистичних узагальнень.
Впровадження сучасної обчислювальної техніки ставить нові проблеми перед теорією і практикою бухгалтерського обліку (використання математичного програмування, моделювання .господарських процесів тощо).
Перехід України до ринкової економіки, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу від діючої системи бухгалтерського обліку до системи, орієнтованої на, ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації сприяє прийняття національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, .зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", відповідних положень (стандартів) з бухгалтерського обліку.
В той же час за міжнародною практикою розрізняють:
1. Фінансовий облік - комплексний синтетичний облік господарсько-фінансової діяльності підприємства, який в цілому характеризує фінансовий стан і прибутковість підприємства відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку. Фінансові результати визначаються співставленням доходів із витратами без калькулювання фактичної собівартості випущеної і реалізованої продукції. За його даними складається бухгалтерська звітність, яка оприлюднюється і використовується зовнішніми користувачами облікової інформації, а тому фінансовий облік називається зовнішнім обліком. Ведення фінансового обліку для підприємств є обов'язковим, його основні параметри регламентуються державою.
2. Управлінський облік - сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку та надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Він є системою відображення внутрішньої інформації для потреб підприємства, його ведення не обов'язкове, а параметри, напрямок і глибина регламентуються підприємством. Інформація управлінського обліку, як правило, конфіденційна і використовується самими суб'єктами господарювання для досягнення конкретних господарських цілей:
1) визначення дохідності, рентабельності окремих виробничих підрозділів, окремих видів продукиїі;
2) розрахунку очікуваних доходів від того чи іншого заходу (купівлі-продажу майна, здійснення інвестицій тощо);
3) вивчення перспектив випуску нових видів продукції, освоєння. нових виробництв;
4) складання прогнозу про фінансовий стан підприємства на перспективу.
Обидві системи обліку при певній автономності тісно пов'язані між собою: будуються на єдиній інформаційній базі, окремі показники управлінського обліку входять в систему фінансового обліку.
В Україні за згаданим Законом поряд із бухгалтерським обліком виділено внутрішньогосподарський (управлінський) облік, яким є система обробки та підготовки інформації про діяль­ність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Тому бухгалтерський облік в Україні часто називають бухгалтерським фінансовим обліком.
Поряд з тим, на Україні формується система податкового обліку - відображення господарської і фінансової діяльності підприємств для отримання показників, що використовуються в податковій системі. Податковий облік включає елементи бухгалтерського та управлінського обліку.
Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.
Я бачу професію бухгалтера потрібною, точною, відповідальною та цікавою. Бухгалтер на всі часи, це людина, яка знає і любить професію бухгалтера, яка вміє швидко вчитися і має для цього бажання і навики.

 
 

Цікаве

Загрузка...