WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийнятими в Україні нормами аудиту.
Перевірці підлягали бухгалтерські документи _____________________
__________________________________________________________________
Перевірка здійснювалась з____________________ по_______________
Аудиторською перевіркою встановлено:
1._________________________________________________________________(надалі підприємство) функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами, які зареєстровані ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________що відповідає юридичній адресі, вказаній у засновницьких документах.
Основними напрямами діяльності____________________________
(назва підприємства)
є ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
щоне суперечить його Статуту.
2. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться методом подвій-ного запису господарських операцій, згідно з прийнятим Планом рахун-ків, як це передбачено "Положенням при організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затвердженого Кабінетом міністрів України від 07.04.1993 р № 250, з урахуванням змін і доповнень, внесених постановами КМУ від 05.07.1993 р. №. 509, від 24.09.1993 р. № 804, від 21.03.1994 р.
№ 175.
Дані бухгалтерських рахунків зіставні в бухгалтерських реєстрах, Головній книзі і бухгалтерському балансі та повністю підтверджуються первинними документами.
Активи в сумі________________ підтверджуються фактичною на-явністю основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів (фі-нансові вкладення), товарно-матеріальних цінностей, розрахунковими документами, виписками банку. Активи проінвентаризовані аудитором шляхом їх огляду.
Пасиви, що характеризують залучені джерела в сумі____________________,
повністю підтверджені розрахунковими документами та виписками банку.
Пасиви, що характеризують власні джерела, підтверджені рішенням органу управління (зборами, рішенням директора), відповідно оформлені.
Статутний фонд станом на 1.01.199____р. становить ______________,
Ця сума зіставна в балансі та бухгалтерських реєстрах.
3. Фінансова звітність _______________________________за, 199__ рік
(назва підприємства)
та за________________________________________ складена за його бухгалтерськими даними і відповідає фактичному стану наявних на ______
_____________________активів та пасивів.
Фінансова звітність складена відповідно до "Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства", яка затверджена наказом Мінфіну України № 55 від 09.08.93 р. з урахуванням змін і доповнень до неї, затверджених наказом Мінфіну України № 65 від 26.07.1994 р. та № 19 від 08.02.1995 р.
На основі вищенаведеного констатуємо, що бухгалтерський баланс_____________________________________ станом на 01.01.1995 р. є
(назва підприємства)
повним та достовірним. ним та достовірним, і
Аудитор ___________________________, сертифікат
Прізвище, ініціали
А № ______________ від ___________________ 199_____ року
____________
підпис
Генеральний директор
аудиторської фірми -Жук В. М.,
сертифікат А № 001004 ___________________
підпис
від 24.03.1994 року
Позитивний висновок з попередженням видають у тому випадку, коли існують реальні умови, які можуть викликати суттєві зміни показників фінансової звітності, у зв'язку з розходженням розуміння чинного законодавства з офіційними установами, обмеження масштабів перевірки об'єктивними факторами, відхилення керівництвом об'єкта пере-вірки висновків аудитора щодо оцінки показників річного звіту. В аудиторському висновку в цьому випадку зазначають причину, з якої аудитори не погоджуються по певних моментах відображеної у звіті інформації і висловлюють думку про обмежений вплив на стан справ у цілому та достовірність фінансової звітності. У висновку вказують, які конкретні операції проведені з порушенням установлено: у порядку, суть цих порушень і констатують, що такі порушення не викривляють у цілому правдивості фактичного стану справ і фінансової звітності і тому аудитори вважають за можливе підтвердити, за винятком згаданих зауважень, відповідність виробничо-фінансової діяльності закононодавству і достовірність фінансової інформації.
У негативному висновку вказують, які порушення і помилки істотно викривляють реальний стан справ та достовірність фінансової звітності, і зазначають, що дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного відображення дійсного фінансового стану підпри-ємства за звітний рік і це не дозволяє визнати статті балансу і показники річної звітності достовірними і такими, що відповідають чинному законодавству та нормативам. У резолютивній частині зазначають, які саме акти чинного законодавства порушені, яким чином і до яких наслідків призвели ці порушення.
Аудиторський висновок підписує керівник аудиторської фірми, аудитор із зазначенням серії і номера сертифіката та засвідчують печаткою.
Відмову від надання аудиторського висновку дають у письмовій формі в тому випадку, коли аудиторська фірма (аудитор) не мала можливості виконати перевірку або зробити висновок, виходячи з поданих на перевірку документів. У відмові вказують конкретні причини про неможливість виконати аудиторський висновок.
Аудиторський висновок оформляють у трьох примірниках, два з яких вручають клієнту, а третій залишають в аудиторській фірмі. До цього примірника додають робочі документи аудитора (акт з додатками або робочий звіт аудитора), завірені підписами керівника підприємства-клієнта та печаткою, бухгалтерський баланс ф. 1, звіт про фінансові результати ф. 2.
Один примірник підприємство направляє в державну податкову інспекцію.
Згідно із ст. 29 Закону про аудиторську діяльність господарчі суб'єкти повинні подати аудиторський висновок та

 
 

Цікаве

Загрузка...