WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

розрахунків.
Статті пасиву балансу в частині статутного фонду, фондів спеціального призначення перевіряють відповідність до засновницьких документів. Розрахунки III розділу пасиву балансу зіставляють з податковими деклараціями, іншими розрахунками по платежах у бюджет і позабюджетних фондів, звітністю по розрахунках з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування, з розрахунково-платіжними відомостями, актами звірки розрахунків.
13.2. АУДИТ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Перевірку "Звіту про фінансові результати та їх використання" здійснюють на основі даних рахунків 46, 51, 80, 81, 68, 87, 88. Виручка від реалізації продукції повинна бути відображена з податком на добавлену вартість та акцизним збором і підтверджена приймальними квитанціями, актами на виконання робіт, касовими ордерами, рахунками-фактурами.
Витрати на виробництво реалізованої продукції, виконаних робіт і послуг (ф. 2) зіставляють з даними рахунка 46 по наростаючих підсумках з початку року, звіряють з квартальною звітністю з врахуванням обороту на четвертий квартал, перевіряють обгрунтованість коригування планової собівартості реалізованої продукції до фактичної. Вибірково перевіряють правильність включення витрат у собівартість продукції за даними рахунків 20, 23, 24, 25, 26 і відповідно до ст. 9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій перевіряють за даними рахунка 80. Доцільно статті штрафів, пені, простроченої заборгованості в значних сумах зіставити з первинними документами. Сума балансового прибутку має узгоджуватись з аналогічною статтею ф. 1.
Використання прибутку на платежі в бюджет зіставляють з податковими деклараціями; на відрахування до резервного фонду, на виробничий і соціальний розвиток - із засновницькими документами, плановими розрахунками та рішеннями трудових колективів. Відрахування в ці фонди здійснюють за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Статті розділу 3 "Платежі до бюджету" перевіряють на основі податкових декларацій, розрахунків відповідних платежів до бюджету, розрахунково-платіжних відомостей, виписок банку тощо. З врахуванням раніше виявлених помилок при перевірці доходів, витрат на виробництво продукції, використання фонду споживання виявляють недораховані суми або, навпаки, зайві перерахування платежів", дають рекомендації, консультації з питань оподаткування, вимагають виправлення помилок, допущених у звітності, і попереджують таким чином ризик штрафних санкцій. Достовірність даних про фактично перераховані платежі установлюють на підставі платіжних доручень і виписок банку.
У четвертому і п'ятому розділах перевіряють достовірність інформації про витрати і доходи, що враховуються при обчисленні пільг на податок відповідно до законодавства.
Перевірку достовірності даних про рух фондів здійснюють на основі рахунків 85, 86, 87, 88, 89, 98 відповідних журналів-ордерів (10, 12, 13, 15) або машинограм згідно із установчими документами підприємства про порядок створення фондів та Положенням про організацію бухгалтерсь-кого обліку і звітності в Україні.
Створення резервів за рахунок витрат виробництва може здійснюватись лише з передбачених цим Положенням або погоджених з Мінфіном. Якщо в процесі аудиту виявлено створення інших резервів, потрібно поставити вимогу про їх закриття і перерахування сум на кредит рахунка 80 з відображенням їх у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій.
Суми, одержані з бюджету та позабюджетних фондів, і їх використання перевіряють за даними рахунка 96 "Цільове фінансування і цільові надходження". Законність виплат за рахунок цих джерел установлюють згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", листами Мінфіну від 27.06.1991 р., 28.01.1992 р. "Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій", Положенням про порядок визначення та виплати державної допомоги багатодітним сім'ям від 11.03.1993 р. та ін.
Достовірність інформації про відрахування до Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду, інших цільових фондів та їх використання установлюють за даними рахунків 65, 69, 70 відповідно до нормативних і законодавчих актів: інструкціями про порядок відрахувань і витрат Пен-сійного фонду, Фонду соціального страхування, Державного фонду сприяння зайнятості населення, законів України "Про охорону навколишнього середовища", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" і т. д.
Перевірку звітних даних про наявність та рух основних засобів здійснюють на підставі карток обліку руху основних засобів, вибірково перевіряють достовірність даних про надходження і вибуття основних засобів безпосередньо на основі первинних документів. Особливу увагу звертають на доцільність і достовірність списання основних засобів з балансу, яке може бути проведене тільки у випадках, коли відновити їх неможливо або економічно недоцільно, коли вони не можуть бути реалізовані або передані іншим підприємствам і організаціям. Особливо ретельно перевіряють цю форму при аудиті і підтвердженні бухгал-терського балансу підприємства, що приватизується.
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
ТА ЗВІТУ АУДИТОРА
Перед складанням аудиторського висновку потрібно провести узагальнюючий огляд фінансової звітності, який би був достатнім для вираження судження про фінансову звітність у цілому. Аудитор, роблячи висновок, повинен спиратись на концепцію суттєвості (матеріальності), тобто в аудиторському висновку мають бути відображені найбільш важливі моменти з питань фінансової інформації, яка може певним чином вплинути на рішення користувача , цією інформацією. Цей принцип застосовується щодо фінансової звітності в цілому, балансу, окремих форм фінансової звітності та окремих її статей.
На підставі аналізу робочих документів та даних журналу, в якому узагальнена і згрупована інформація про відхилення, помилки, виявлені при перевірці стану бухгалтерського обліку і складеної фінансової звітності, аудитор повинен переконатись, що фінансова звітність складена згідно із правилами і відображає фактичний стан справ на підприємстві; всі форми фінансової звітності взаємопов'язані; інформація фінансової звітності відображена відповідно до законів та інших нормативних актів, які регулюють виробничо-фінансову діяльність; вся необхідна інформація відображена в звітності повністю.
За міжнародними нормами аудиту аудиторський висновок повинен бути коротким з чітким

 
 

Цікаве

Загрузка...