WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУТА ІНШИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
13.1. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Річний звіт у першу чергу перевіряють за формою: наявність дати складання звіту, назви підприємства, кодів, підписів, дати здачі звіту тощо. У бухгалтерських звітах не повинно бути ніяких виправлень і підчищень. У випадку виправлення помилок роблять відповідні застереження із зазначенням дати виправлення. Якщо цих вимог не дотримано, аудитор рекомендує виправити помилки.
Далі з'ясовують, чи проведена інвентаризація у повному обсязі, чи правильно відображені інвентаризаційні різниці в обліку: установлюють реальність даних інвентаризації. виявляють факти формального відображення залишків, проводять вибіркові інвентаризації, установлюють реальність залишків на бухгалтерських рахунках на основі відповідних підтверджувальних документів.
Перевіряють, чи правильно зроблені калькуляційні розрахунки, чи закриті операційні рахунки в установленому порядку. Крім того, установлюють повноту записів операцій в облікові регістри за станом на 31 грудня. Особливо це стосується документів по реалізації продукції. Із цією метою перевіряють договори, акти на приймання робіт, приймальні квитанції та ін.
Так само установлюють, чи віднесені у відповідному розмірі на витрати поточного року незавершене виробництво, орендна плата, інші витрати майбутніх періодів, корективи відрахувань у резервні фонди. Після цього перевіряють складання форм звітності відповідно до інструкції про порядок заповнення форм річного звіту, ув'язку всіх форм і показників звітності.
Аудит фінансової звітності виконують відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні від 7.05.93 р. № 25 з урахуванням наступних змін і доповнень, внесених постановами Кабінету міністрів України, наказами Мінфіну України та інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства.
Виправлення допущених помилок проводиться у звітах за той період, в якому вони були виявлені. Виправлення помилок допущених і виявлених у поточному році здійснюється сторнуванням неправильних записів та заміною їх правильними, але не пізніше грудня поточного року. Виправлення минулорічних помилок внаслідок перекручення витрат виробництва та обігу відображаються у поточному році як фінансовий результат минулого року у кореспонденції з бухгалтерськими рахунками, по яких допущені виправлення (дебет рахунків 05-10, 12, кредит рахунка 80 або навпаки). У випадку віднесення на виробництво витрат, які належало віднести за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства або інших джерел, виправлення виконуються зменшенням відповідних джерел у кореспонденції з кредитом рахунка 80 (дебет рахунків 81, 86, 87, 88, 89, 96, 02, 13 і кредит рахунка 80).
Аудит бухгалтерського балансу доцільно виконувати в такій послідовності: перевіряють правильність перенесення залишків минулого року на початок року, маючи на увазі, що залишки на кінець року повинні відповідати залишкам на початок року. Якщо така відповідність відсутня, то потрібно з'ясувати причини відхилень (переоцінка, перегрупування статей балансу в новому році та ін.). Про зміст змін і відхилень повинно бути пояснення у пояснювальній записці до річного звіту. Далі зіставляють статті балансу з оборотним балансом, оборотний баланс - з Головною книгою, дані Головної книги - з відповідними журналами-ордерами, машинограмами. Тут же перевіряють точність визначення залишків на синтетичних і аналітичних рахунках (вибірково). По рахунках розрахунків повинно бути розгорнуте сальдо. Суми статей матеріальних активів, розрахунків повинні бути підтверджені матеріалами інвентаризацій.
Особливо уважно вивчають кореспонденцію рахунків в Головній книзі і журналах-ордерах, звертаючи увагу на нетипові проводки.
Згідно із інструкцією про порядок заповнення форм річного звіту основні засоби і нематеріальні активи повинні бути відображені по залишковій вартості, правильність визначення якої перевіряють. При цьому вибірковим способом виявляють, чи не облічуються в складі основних за-собів малоцінні предмети або, навпаки, чи правильно проведена індексація основних засобів, правильність нарахування зносу. Потрібно також врахувати те, що згідно Положенням про організацію бухгалтерського обліку звітності амортизація при вибутті основних засобів не нараховується, якщо вони списуються раніше нормативних строків експлуатації, а результати від вибуття основних засобів списуються на рахунок 80 в кореспонденції з рахунком 85.
По всіх цих положеннях потрібно спочатку провести тестування, а після цього вибірково перевірити окремі операції і документи.
Капіталовкладення повинні відображатись у балансі фактичними витратами. Сума незавершеного виробництва повинна бути підтверджена його інвентаризацією. Доцільно зробити огляд незавершених об'єктів, а при необхідності (сумнівна інформація) - контрольні обміри.
Фінансові вкладення (придбання цінних паперів-облігацій, акцій) повинні відображатись у балансі за фактичними витратами на основі даних рахунка 56. Стаття балансу "Використання прибутку" має узгоджуватись з відповідною статтею у ф. 2 річного звіту.
Суму збитків перевіряють як з погляду достовірності цієї інформації, так і з'ясування причин погіршення фінансового стану.
Достовірність даних статті "Виробничі запаси" установлюють на підставі даних сальдових відомостей Головної книги, матеріалів інвентаризації. При необхідності проводять контрольні інвентаризації. Уточнюють оцінку матеріальних активів з врахуванням даних акта дооцінки товарно-матеріальних цінностей.
При перевірці статті балансу "Незавершене виробництво" слід мати на увазі такі можливості помилки і неточності:
не повністю розподілені витрати незавершеного виробництва минулих років під урожай поточного року (особливо це стосується багаторічних трав, витрат на окультурення пасовищ); не повністю включені або, навпаки, віднесені в завищених розмірах накладні витрати, витрати допоміжних
виробництв; не повністю або у завищеному розмірі віднесені на витрати органічні добрива; допущені викривлення при списанні калькуляційних різниць; неточний розподіл витрат по ремонту і амортизації основних засобів.
Аналогічно перевіряють статтю "Витрати майбутніх періодів".
Статті розділу балансу "Грошові кошти", "Розрахунки" повинні бути підтверджені актами інвентаризації коштів і

 
 

Цікаве

Загрузка...