WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття та сутність бухобліку, користувачі бухгалтерської інформації, бухоблік у системі наук - Реферат

Поняття та сутність бухобліку, користувачі бухгалтерської інформації, бухоблік у системі наук - Реферат

економічності.
Порівнянність конкретних показників бізнес-плану та обліку необхідна для оцінки виконання планових завдань, порівняння результатів діяльності з витраченими ресурсами. Така порівнянність ґрунтується на єдиних методологічних засадахпобудови планових і фактичних показників.
Точність і об'єктивність обліку означають, що всі облікові дані мають бути правильними і відображати справжній стан і результати діяльності, тобто відображати як досягнення, так і недоліки в роботі підприємства.
Ясність і доступність обліку означають, що показники обліку мають бути простими і зрозумілими, чітко характеризувати усі аспекти діяльності підприємства, бути доступними для широкого загалу працівників і акціонерів підприємства, громадськості.
Своєчасність обліку полягає в забезпеченні підприємств своєчасною інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень, розробки конкретних заходів, оперативного керівництва.
Економічність обліку означає, що він має бути максимально дешевим при необхідній повноті й вчасності. Його досягають автоматизацією обліково-обчислювальних робіт, яка приводить до економії матеріальних і трудових ресурсів.
Для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, їхніх кількісних і якісних характеристик, в обліку застосовують різні вимірники: натуральний, трудовий, грошовий.
Натуральні вимірники забезпечують кількісне і якісне відображення облікових об'єктів в одиницях ваги, об'єму, площі, потужності тощо. Вони мають свої переваги і недоліки. Без натуральних вимірників не можна скласти виробничий план з номенклатури виробів, проаналізувати використання матеріальних ресурсів, балансів. Проте натуральні вимірники можна застосовувати лише для обліку однорідних об'єктів, їх не можна узагальнювати, використовуючи різні одиниці виміру.
Трудові вимірники використовують для визначення затраченої праці в одиницях робочого часу - днях, годинах, хвилинах. За їх допомогою у поєднанні з натуральними встановлюють і контролюють норми виробітку, визначають продуктивність праці, обчислюють фонд робочого часу й оплати праці.
Грошовий вимірник застосовують для узагальнення, обчислення вартості об'єктів обліку. Цей вимірник використовують при плануванні та обліку процесів виробництва й обігу, для визначення результатів і рентабельності діяльності, здійснення розрахунків між підприємствами, організаціями, установами. Як і натуральний, грошовий вимірник має певні переваги і недоліки.
Застосування в обліку всіх трьох вимірників у взаємозв'язку забезпечує повне і різнобічне відображення обліковуваних об'єктів, отримання узагальненої інформації щодо діяльності як окремого підприємства, галузі, так і економіки країни в цілому.
В умовах ринкових відносин бухгалтерський облік диференціюється за сферою діяльності та за обліковими функціями.
За сферою діяльності бухгалтерський облік поділяється на виробничо-господарський, бюджетний і банківський. За об'єктами обліку, планом рахунків, специфікою ведення ці види обліку істотно відрізняються один від одного.
За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяється на фінансовий, податковий і управлінський.
Фінансовий облік - комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв'язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами.
Податковий облік - окремий функціональний облік з метою посилення контрольно-аналітичної функції обліку правильності нарахувань та сплати податків. Здійснюється для формування показників валового доходу і валових витрат з метою обчислення прибутку і податку.
Фінансовий і податковий облік регулюються законодавством. Він обов'язковий для всіх суб'єктів господарювання й оприлюднюється у фінансовій звітності та деклараціях, підлягає аудиту.
Управлінський облік - процес підготовки інформації, необхідної керівництву для потреб внутрішнього менеджменту поточної виробничої діяльності підприємства. Здійснюється для формування показників всередині підприємства за центрами відповідальності.
Порівняльну характеристику фінансового й управлінського обліку подано в табл. 1.1.
Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку
№ пор. Критерій Фінансовий Управлінський
1 2 3 4
1 Головні користувачі інформації Менеджери і зовнішні користудачі Менеджери різних рівнів
2 Обмеження Загальноприйняті принципи (стандарти) і нормативні акти Немає ніяких
3 Використання вимірників Єдиний грошовий вимірник Різні, у тому числі якісні
4 Об'єкт аналізу і обліку Господарська одиниця в цілому Структурні підрозділи (центри відповідальності) або окремі сторони діяльності
5 Націленість Оцінка минулого Прогноз на майбутнє
6 Відкритість даних Більшість даних доступна всім Комерційна таємниця
7 Ступінь надійності Інформація має оперативний характер і піддається перевірці Інформація має ймовірнісний і суб'єктивний характер, а іноді містить комерційну таємницю
1 2 3 4
8 Групування затрат За елементами затрат За статтями калькуляції
9 Періодичність складання звітів Регулярна щорічна або щоквартальна звітність Змінний інтервал (оперативна інформація)
10 Обов'язковість ведення Обов'язково Необов'язково
Отже, систему господарського обліку в Україні можна представити за такою схемою (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Система господарського обліку
Більш широке тлумачення використаних у даному розділі визначень та термінів подано в дод. 1.
2. Користувачі бухгалтерської інформації
Всі учасники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської інформації. Залежно від основних інтересів і цілей це можуть бути державні органи і громадські організації, юридичні особи, які мають відносини з цим підприємством, фізичні особи (акціонери), зарубіжні партнери та інвестори.
Всіх користувачів бухгалтерської інформації поділяють на внутрішніх і зовнішніх. Класифікацію користувачів облікової інформації можна подати за схемою, наведеною на рис. 1.2 (с. 18).
До внутрішніх користувачів належать: власники підприємств, управлінський персонал, робітники і службовці. Внутрішні користу-
вачі задовольняють свої інформаційні потреби щодо ефективності роботи апарату управління, прибутковості організацій, прийняття управлінських і планових рішень, стабільності й прибутковості підприємства, збереження робочих місць, оплати праці та пенсійного забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...