WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації (конт - Реферат

Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації (конт - Реферат

Декларацією з ПДВ полягає в тому, що від'ємне значення зобов'язань з ПДВ за звітний період не відшкодується з бюджету, а відображується в скороченій Декларації як сума ПДВ, що зменшує податкові зобов'язання наступних звітних періодів.
До податкової Декларації з ПДВ можуть подаватися наступні додатки (схема 5):
Схема 5
Структурно - логічна схема додатків до податкової декларації з ПДВ
Декларація може бути заповнена від руки чорнильною або кульковою ручкою, або надрукована, без виправлень і помарок.
Дані, наведені в Декларації мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується підписами відповідальних посадових осіб та печаткою.
Одночасно з Декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки, які передбачені порядком.
Декларація, заповнення якої не відповідає вимогам Порядку та яка не підтверджена підписом платника тайого печаткою, не реєструється, вважається неприйнятою і повертається платнику для доопрацювання.
Вимоги про складання і подання до податкових органів декларації з ПДВ закладені в п. 7.2.8 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі - Закон про ПДВ): Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також які не є об'єктами оподаткування згідно із статтею 3 та звільнених від оподаткування згідно із статтею 5 цього Закону.
Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону (тут і далі виділене автором).
А також в п.10.6 цього ж Закону:
Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються відповідно до закону.
Форма і порядок заповнення декларації, як і вимагалось, строго відповідно до закону визначені в наказі ДПАУ "Про затвердження форми податкової декларації і Порядку її заповнення та подання" від 30.05.97 р. № 166 (далі - Наказ № 166). У Наказі № 166 визначений порядок оформлення не тільки самої декларації, але і додатків до неї, які ми також розглянемо.
Пунктом 10.2 статті 10 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (з урахуванням внесених змін та доповнень) встановлено, що платники податку на додану вартість відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету.
Kрім того, Законом України від 04.12.90 № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" передбачено, що у разі виявлення у платника податковим органом прихованих чи занижених сум податків, інших платежів до нього застосовуються фінансові санкції.
При встановленні податковими органами фактів недотримання платником податків вимог законодавства з питань оподаткування залежно від змісту та обсягу порушення норм такого законодавства, правопорушники притягуються до наступних видів відповідальності:
- застосування штрафних (фінансових) санкцій;
- передача активів платника у податкову заставу та/або застосування адміністративного арешту активів платника;
- адміністративне стягнення;
- кримінальна відповідальність.
До відповідальності притягуються як суб'єкти підприємницької діяльності (підприємства, установи, організації, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи тощо), так і їх керівники та/або інші відповідальні особи (громадяни), які винні у порушенні податкового законодавства.
Порядок накладення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства (крім штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, що встановлюється окремим законодавством), передача активів платника у податкову заставу та/або застосування адміністративного арешту активів платника регулюється спеціальним Законом України від 21 грудня 2000 року № 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (статті відповідно: 17, 8, 9, 10 цього Закону).
Притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності здійснюється у порядку, встановленому кодексом України про адміністративні правопорушення (статті 163, 164).
Притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності здійснюється відповідно до Kримінального кодексу України (стаття 212).
Виходячи зі особливостей податку на додану вартість відповідальність платників ПДВ настає у наступних випадках порушення правил законодавства з ПДВ:
- несвоєчасного подання (або неподання) до органу державної податкової служби декларації з ПДВ;
- неправильного обчислення податку, яке призвело до заниження суми податкових зобов'язань перед бюджетом та/або завищення заявленого бюджетного відшкодування ПДВ;
- несплати податкового зобов'язання з податку у встановлений Законом термін;
- невиконання платником вимог щодо реєстрації, перереєстрації чи скасування реєстрації;
- невиконання вимог щодо ведення податкового обліку, збереження оригіналів чи копій податкових накладних;
- невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби.
Розглянемо більш детально окремі випадки, в яких платник ПДВ може бути притягнений до відповідальності, і які саме наслідки такого притягнення.
Використані літературні джерела:
1. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР із змінами доповненнями.
2. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", 2004.
3. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р. №1251 //Відомості Верховної Ради (ВВР),1991.- №39.-ст.510 із змінами та доповненнями.
4. Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В., Лєкар С.І., Зайцев В.І., Макаров Д.В., Тарангул Л.Л. Про податки і збори населенню України. К., 2000.
5. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / за ред. Азарова М.Я. - К.: Експерт-Про, 2000.
6. Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні - Житомир, 1998. г
7. Бюджетний кодекс України № 2542-ІП від 21.06.2001.
8. Вишневский В.П. Налоги Украины: теория й практика- Донецк, 1997.
9. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання" КОО, 1998.
10. Буряковський В.В. Удосконалення податку на додану вартість // Фінанси України. - 1998.-№12
11. Дубов В.В. Действующая налоговая система й пути ее совершенствования // Финансы. - 1997.-№ 4.
12. 8. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 2002.
13. 9. Український діловий тижневик "Бізнес" (документи, коментарі, додатки), окремі номери.

 
 

Цікаве

Загрузка...