WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації (конт - Реферат

Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації (конт - Реферат


Контрольна робота
на тему:
Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації
?
1. Основні принципи визначення податкового кредиту
Визначення податкового кредиту зустрiчаємо у п.1.16 Закону про доходи. Закон говорить, що податковий кредит - це "сума (вартiсть) витрат, понесених платником податкiв у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв-фiзичних або юридичних осiб протягом звiтного року на суму яких дозволяється зменшення суми його загального рiчного оподаткувуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року."
Бiльш конкретно податковому кредиту присвячена ст. 5 Закону "Про податок з доходiв фiзичних осiб" та прийнята на її виконання iнструкцiя про податковий кредит. Завдяки ним стають зрозумiлими три головнi особливостi "кредитування":
1. Правом ПК зможуть скористатися тiльки громадяни, якi мають iдентифiкацiйний номер.
2. Перелiк дозволених для включення до складу кредиту витрат невеликий i суворо обмежений.
3. Вартiсть товарiв (робiт, послуг) можна вiднести до ПК лише при їх придбаннi у фiзичних i юридичних осiб-резидентiв.
Щоб зменшити рiчний доход, платник податку повинен подати до податкового органу декларацiю, в якiй буде вказано конкретнi суми i пiдстави для його нарахування. Для цього вже починаючи з 1 сiчня треба зберiгати документи, якi пiдтверджують ваше право на ПК. Звернемо увагу, що серед таких документiв є: договори, фiскальнi чеки, касовi ордери, товарнi накладнi.
Однак, не обов'язково додавати зазначенi документи, але їх треба буде зберiгати до закiнчення строку, необхiдного для проведення податкової перевiрки.
Тепер звернемося до складу "кредитних" витрат. Слiд сказати, що за пiдсумками 2004 року платники податку зможуть вiднести до податкового кредиту далеко не всi з них. А тiльки:
- пожертвування або благодiйнi внески українським неприбутковим органiзацiям;
- оплату свого навчання або навчання члена своєї сiм'ї першого ступеня спорiднення у середнiх професiйних та вищих навчальних закладах;
- сплата страхових внескiв, страхових премiй страховику за договором довгострокового страхування життя як за себе , так i за членiв своєї сiм'ї першого ступеня спорiднення;
- оплату штучного заплiднення та оплату вартостi державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини.
Буде враховуватися в повному обсязi, коли решта сум, що дозволенi для податкового кредиту мають обмеження до розмiру 140% прожиткового мiнiмуму для працездатної особи. На 1 сiчня 2004 року сума прожиткового мiнiмуму на 2004 рiк для працездатної особи складає 365 грн. Тодi сума податкового кредиту буде складати 510 грн.
Щодо обмежень податкового кредиту, то є загальне правило, вiдповiдно до якого сукупна сума нарахованого ПК не може перевищувати загальної суми заробiтної плати платника податку, одержаного протягом звiтного року.
З 1 сiчня 2005 року платникам податку доведеться збирати документи про сплату:
- сум процентiв за iпотечним кредитом;
- сум внескiв та страхових премiй за договорами недержав-ного пенсiйного страхування.
Також, слiд зауважити, що не ранiше, нiж за пiдсумками року, наступного за тим, у якому набере чинностi Закон про загальнообов'якове державне медичне страхування, до ПК можна буде включати суму власних коштiв сплачених платником податку на користь закладiв охорони здоров'я для компенсацiї вартостi платних послуг за лiкування.
І завершуючи розповiдь про ПК, необхiдно зазначити, що понесенi витрати не дозволяється переносити на наступнi роки, тобто право на ПК виникає лише за пiдсумками того року, в якому були понесенi данi витрати.
1 січня 2004 року вступив у силу Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), що частково замінив декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", який діяв з 1993 року. Нововведений Закон встановлює нове право фізичних осіб на зменшення річного оподатковуваного доходу.
Стаття 1.16 Закону визначає податковий кредит як суму (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року.
Наказом ДПА України від 22 вересня 2003 року № 442 затверджено Інструкцію про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, яка набирає чинності з 1 січня 2004 року.
Відповідно до Інструкції, платник податку - резидент, який має ідентифікаційний номер, має право на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року.
Для того, щоб отримати право на податковий кредит громадянин повинен подати до 1 квітня року, наступного за звітним, до податкового органу річну податкову декларацію із зазначенням підстав для його нарахування.
До складу податкового кредиту включаються тільки фактично понесені витрати, підтверджені документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які підтверджують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.
Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного податкового року у вигляді заробітної плати. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.
До складу податкового кредиту платник податку - резидент має право включити такі витрати фактично понесені ним протягом звітного податкового року:
- частину суми процентів, сплачених ним за іпотечним кредитом (з 01.01.2005 р.);
- суму коштів або вартість майна, переданих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більше п'яти відсотків від суми його загального річного оподатковуваного доходу такого звітного року;
- суму власних коштів, сплачених громадянином на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості послуг з його лікування або лікування члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі з придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, у розмірах, що

 
 

Цікаве

Загрузка...