WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні принципи формування декларації про прибуток підприємств (місячна, квартальна, річна) - Реферат

Основні принципи формування декларації про прибуток підприємств (місячна, квартальна, річна) - Реферат


Реферат на тему:
"Основні принципи формування декларації про прибуток підприємств" (місячна, квартальна, річна)
Відповідно до абзацу першого пункту 11.1 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" для цілей цього Закону використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.
Абзацом другим пункту 16.4 статті 16 цього Закону визначено, що платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком.
Згідно з абзацом "б" підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 №2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним законом з питань оподаткування, така декларація подається у строки, визначені цим пунктом для такого базового податкового періоду. Для цілей підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" під терміном "базовий податковий період" слід розуміти перший податковий період звітного року, визначений відповідним законом з питань оподаткування, зокрема календарний квартал для цілей оподаткування прибутку підприємств.
Таким чином, декларація з податку на прибуток за звітний період - 2005 рік повинна бути подана протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 2005 року, тобто не пізніше 9 лютого 2006 року.
Декларація з податку на прибуток підприємства та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.
Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п.11.1 ст.11 і п.16.4 ст.16 Закону N 334, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.
У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.
Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).
Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.
Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).
Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.
У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.
Декларація складається із заголовної та двох основних частин і одинадцяти додатків, з яких сім (К1-К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1-Р4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин - К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.
У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334.
Код рядка декларації Положення Закону N 334,
якими слід керуватися при заповненні рядків декларації
01 ст.4, п.5.9 ст.5
01.1 пп..4.1.1 п.4.1 ст.4
01.2 п.5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "-" рядку А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 01.2 декларації без знаку
01.3 п. 7.10 ст.7
01.4 п.7.6 ст.7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом N 349, визначаються за правилами, установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону
01.5 п.8.9 ст.8
01.6 пп.4.1.2 - 4.1.6, крім 4.1.5 п.4.1 ст.4
02 згідно з формулою
02.1 п.5.10 ст.5
02.2 пп.4.1.5 п.4.1 ст.4
02.3 ст.12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349
03 згідно з формулою
04 ст.5
04.1 п.5.1, пп.5.2.1 п. 5.2 ст.5
04.2 п. 5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "+" рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації без знака
04.3 п.5.6 ст.5, крім абз. 2-3 пп.5.6.2; пп. 7.8.7 п.7.8 ст.7
04.4 пп. 5.7.1 п.5.7 ст.5
04.5 абз. 2-3 пп.5.6.2 п.5.6 ст.5, п.1.37 ст.1
04.6 пп. 5.2.5 п.5.2 ст.5
04.7 п.7.10 ст.7
04.8 пп.5.2.2-5.2.3, 5.2.11,5.2.13, 5.2.17 п.5.2 ст.5
04.9 п.6.1 ст.6 з урахуванням п.11 Перехідних положень Закону N 349
04.10 пп.5.2.10 п.5.2 ст.5, пп.8.7.1 п.8.7 ст.8, частина 2 п.9.5 ст.9.
У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року
04.11 п.18.3 ст.18
04.12 ст.5; ст.7; п.8.1.4 п.8.1, пп.8.3.7 п.8.3, п.8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п.8.4, 8.9.4 п.8.9 ст.8;п.9.5, 9.6 ст.9, п.22.25 ст.22
05 згідно з формулою
05.1 п.5.10 ст.5
05.2 пп.5.2.7 п.5.2 ст.5
05.3 ст.12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349
06 згідно з формулою
07 пп.7.9.4 п.7.9 ст.7, ст.8, ст.9. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатку К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2
08 п.3.1 ст.3 згідно з формулою
09 п.11 Перехідних положень Закону N 349. У рядку 09 вказується від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене за нормами п.11 Перехідних положень Закону N 349 на підставі результатів інвентаризації балансових збитків за станом на 1 січня 2003 року
10 п.7.12, п. 7.13, п.7.19, п.7.20 ст.7, п.18.1 ст.18, ст.19, п.22.5 ст.22
11 згідно з формулою (п.11 перехідних положень Закону N 349)
11.1 п.10.1 ст.10
11.2 п. 7.13, п. 7.14, ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22
12 сума рядків 12.1 і 12.2
12.1 п.10.1 ст.10
12.2 п. 7.13, п. 7.14 ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22
13 пп.7.8.3-7.8.4 п.7.8 ст.7, п.16.3 ст.16, пп. 2.1.3 п.2.1 ст.2, п.18.1 ст.18, ст.19, п.22.3 ст.22 (дія цього пункту призупинена на 2003 рік)
14 згідно з формулою
15 п.16.4 ст.16
16 п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21
17 згідно з формулою
18 п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21
19 п.10.2 ст.10, п.13.1-13.2,13.6 ст.13
19.1 п.10.2 ст.10
19.2 п.13.1-13.2,13.6 ст.13
19.3 п.13.5 ст.13
20 пп.7.8.2 п.7.8, пп.7.9.4 п.7.9 ст.7
21 п.4 Прикінцевих положень Закону N 349
22 П.17.2 ст.17 Закону N 2181
23 пп. 12.1.2 п.12.1 ст.12
Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3, Р4 визначаються формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні співпадати. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10, 07, а додатка К3 у рядку з кодом 01.4.
Використана література
1. Д'яконова І. І. Податки та податкова полiтика України. - К: Наук. думка, 1997.
2. Якименко В.С. Особливості декларування прибутків підприємств. - К., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...