WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки, їх роль у функціонуванні економічної системи суспільства - Контрольна робота

Податки, їх роль у функціонуванні економічної системи суспільства - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Податки, їх роль
у функціонуванні економічної системи суспільства
ПЛАН
1) Сутність, функції податків.
2) Види податків та їх ставок. Основні концепції оподаткування.
3) Оподаткування в Україні - проблеми та шляхи вдосконалення
4) Використана література
1. Сутність, функції податків
Податки - це обов'язкові відрахування до загальнодержавного і місцевих бюджетів юридичними та фізичними особами.
Податки є важливою складовою фінансової системи. З її допомогою формуються фінансові ресурси держави.
Податки виконують такі функції:
o фіскальну - означає необхідність створення державної скарбниці для забезпечення існування держави та її установ, органів тощо;
o перерозподільчу - податки є важливим інструментом розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Відбувається це в основному через бюджетну систему;
o стимулюючу - вилучення податків впливає на активізацію трудової активності, на краще використання основних фондів, стимулювання тих чи інших галузей виробництва завдяки створенню податкових пільг. Використання податкових пільг сприяє розвитку підприємницької діяльності, закріпленню кадрів в окремих галузях господарства. Нарешті, здійснення митної політики спрямоване на збереження власного виробника і активізацію його виробничої діяльності. Податкова система складається з ряду елементів. Розглянемо основні з них.
Суб'єкт податку - особа, яка за законом зобов'язана сплачувати податки.
Носій податку - особа, що фактично сплачує податок.
Об'єкт податку - доход або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, доход з цінних паперів, нерухоме майно тощо).
Ставка податку - величина податкових нарахувань на одиницю об'єкта податку (грошова одиниця доходів, одиниця земельної площі, одиниця виміру товару тощо). Розрізняють тверді, прогресивні пропорційні та регресивні податкові ставки.
2. Види податків та їх ставок.
Основні концепції оподаткування
Кожна країна має свою податкову систему. У назвах податків є значна різноманітність. Проте незважаючи на це можна здійснити загальну класифікацію видів податків.
Залежно від встановлення ставок розрізняють пропорційні, про-гресивні та регресивні податки.
Пропорційні податки грунтуються на твердих ставках, які встановлюються в однаковому відсотковому відношенні до об'єкта податку без урахування диференціації його величини.
Прогресивні податки передбачають підвищення величини ставок зі зростанням доходу. При прогресивній шкалі оподаткування платник податку сплачує не тільки все більшу абсолютну суму доходів у вигляді податку (в міру зростання їх), а й більшу його частку.
Прогресивні податки в основному сплачують ті особи, які мають великі доходи.
Регресивний податок передбачає зниження величини ставки зі зростанням доходу. Він може й не вести до зростання абсолютної суми надходжень до бюджету при збільшенні доходів фізичних і юридичних осіб, що платять податок.
Згідно з використанням податки поділяють на загальні та специфічні.
Загальні податки використовують на фінансування поточних і капітальних видатків державного і місцевих бюджетів без закріплення за будь-яким певним видом видатків.
Специфічні податки мають цільове призначення (наприклад, відрахування на соціальне страхування).
За принципами встановлення податки поділяють на прямі та непрямі.
Прямі подаїки вилучають з доходів або майна юридичних і фізичних осіб. До них належить податок на прибуток підприємств або організацій, на доходи, а також подоходний податок з громадян, податок на нерухоме майно.
Непрямі податки встановлюються у вигляді надбавок до ціни товару або тарифу на послуги.
Розрізняють також загальнодержавні та місцеві податки.
До загальнодержавних податків належать мита, податки на експорт та імпорт, податок на додану вартість, податок на прибуток (для підприємств) або доходи (для окремих громадян).
Місцевими є податки з власників будівель, комунальний податок тощо.
Американський економіст А. Лаффер показав кореляційну залежність між доходом бюджету, величиною податкової ставки і податком та частиною національного продукту (податковою базою). Лаффер встановив, що підвищення податкової ставки до певного критичного рівня сприяє зростанню доходів бюджету, не підриває підприємницького стимулу. За межею цього рів-ня починається так звана "заборонена зона" шкали оподаткування. Податки, вилучені за шкалами "забороненої зони", придушують економічну ініціативу, призводять до скорочення інвестицій. У результаті знижуються доходи (рис. 1).
Висновки Лаффера переконливо підтвердила недавня податкова практика України. Вона була результатом відвертого ігнорування еко-номічної теорії та позитивної практики розвинених країн світу.
Крива Лаффера зосереджує увагу на з'ясуванні сутності критичного рівня розміру податкових ста- -вок. Важливо знати, що зростання вироб-ничої активності тотожне розширеному відтворенню на основі нагромадження. Останнє, як відомо, означає вкладення додаткового продук-ту в збільшення основних фондів та ставки;І)2 оборотних засобів. При цьому, безперечно, податки впливають на розміри норми нагромадження, тобто відношення фонду нагромадження до національного доходу (в мас-штабі країни) або прибутку (в

 
 

Цікаве

Загрузка...