WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

покриття збитків);
" Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
" Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб;
" Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів фірми, визначення їх організаційної структури;
" Визначення умов оплати праці посадових осіб, філій та представництв;
" Прийняття рішення про припинення діяльності.
2. Методика проведення аудиту господарських операцій
2.1 Аудит системи бухгалтерського обліку
В залежності від ступеню і області ревізії система бухгалтерського обліку може бути перевірена як на різних рівнях обліку, так і по іншим функціо-нальним розділам (перевірка обліку активів, обліку зобов`язань).
Як говорилось про аналіз звітності, диспропорції в аналітичних показниках можуть направляти аудитора по визначеному шляху дослідження системи бухгалтерського обліку. Також може мати місце випадок, коли помітних диспропорцій немає, але звітність неправильно відображає фінансовий і господарський стан ревізійної одиниці внаслідок помилок, припущених при її переробці в системі бухгалтерського обліку. Беручи до уваги запропоновану матрицю бухгалтерського обліку, наступним етапом ревізії системи "обліку" є співставлення даних балансу, звіту про фінансово-майновий стан підприємства з даними сальдових залишків відповідних рахунків Головної книги на одну звітну дату.
Якщо статті балансу сформовані правильно, то слід приступити до перевірки самої Головної книги, маючи на увазі наступне:
" сальдо рахунків на початок року (кварталу, місяця) повинно бути рівним сальдо рахунків на кінець попереднього року (кварталу, місяця);
" підсумок по Дт відповідного рахунку на даний місяць повинен відпо-відати сумі показників кореспондуючих рахунків, які розташовані по одній горизонталі;
" підсумок колонок по кожному кореспондуючому рахунку повинен відповідати сумі помісячних даних, які складають цю колонку (рахунок 51, підсумок - 1500=700+300+500);
" підсумок по колонці "Підсумок Дт" або "Підсумок Кт" повинен від-повідати сумі складових з врахуванням сальдо на початок періоду;
" сума підсумків кореспондуючих рахунків повинна відповідати сумі показників по колонці "Підсумок Дт":
мал.2.1
Фрагмент Головної книги
Рахунок
51 З Кт рахунків в Дт рахунків Сальдо на 01.01.97р.
1000
51 71 Підсумок Дт Підсумок Кт
січень 700 300 1000 500
лютий 300 200 500 600
березень 500 100 600 1000
Підсумок І кв. 1500 600 3100 2100
" сальдо на кінець даного і початок наступного звітнього періоду повинно відповідати різниці між дебетовим і кредитовим оборотами з врахуванням сальдо на початок періоду, який перевіряється.
На цьому закінчується документальна перевірка системи бухгалтерського обліку на рівні звітності, балансу і Головної книги.
Другим етапом перевірки є перевірка запасів по рахунках Головної книги і їх джерел, які знаходяться на другому рівні глибини аудиту - рівні "аналітич-ного і синтетичного обліку". Цей рівень містить такі бухгалтерські реєстри як журнал-ордер, оборотні відомості, відомості аналітичного обліку, картки обліку основних засобів. Зупинимося більш детально на цих формах:
1. Журнал-ордер №1 (по Кт) і відомість №1 (по Дт) рахунку 50 "Каса";
2. Журнал-ордер №2 (по Кт) і відомість №2 (по Дт) рахунку 51 "Розрахунковий рахунок";
3. Журнал-ордер №3 (по Кт) і відомість №3 (по Дт) рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банку", 56 "Інші грошові кошти";
4. Журнал-ордер №4 (по Дт) і відомість №4 (по Кт) рахунків 90 "Короткострокові кредити банку", 92 "Довгострокові кредити банку";
5. Журнал-ордер №5 (по Кт) і відомість №5 (по Дт) рахунку 14 "Переоцінка товаро-матеріальних цінностей (ТМЦ)" (різниця в цінах);
6. Журнал-ордер №6 (по Кт) і відомість №6 (по Дт) рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 61 "Розрахунки по авансах";
7. Журнал-ордер №7 (по Дт і Кт) рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами";
8. Журнал-ордер №8 і відомість №8 по рахунках: 68 "Розрахунки з бюджетом", 72 "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 77 "Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних коштів і прибутку", 78 "Внутрішньовідомчі розрахун-ки по поточних операціях";
9. Журнал-ордер (по Кт) і відомість №9 (по Дт) рахунку 09 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки";
10. Журнал-ордер №10/1 (по Кт) рахунків: 03 "Ремонт основних засобів", 05 "Матеріали", 06 "Паливо", 07 "Будівельні матеріали та обладнання до встановлення", 08 "Запасні частини", 12 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети", 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва", 23 "Допоміжне виробництво", 24 "Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "За-гальногосподарські витрати", 28 "Брак у виробництві", 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства", 30 "Некапітальні роботи", 31 "Витрати майбутніх періодів", 69 "Розрахунки по страхуванню", 70 "Розрахунки по оплаті праці", 84 "Нестачі і псування цінностей", 86 "Амортизаційний фонд", 89 "Резерви майбутніх платежів";
11. Журнал-ордер №11 і відомість №11 по рахунках: 40 "Готова продукція", 43 "Позавиробничі витрати", 45 "Товари відвантажені, виконані роботи та послуги", 46 "Реалізація", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";
12. Журнал-ордер №12 і відомість №12 по рахунку 87 "Фонди економічного стимулювання";
13. Журнал-ордер №13 (по Кт) і відомість №13 (по Дт) рахунків 01 "Основні засоби", 02 "Знос основних засобів", 85 "Статутний фонд";
14. Журнал-ордер №14 і відомість №14 по рахунку 84 "Нестача і псування цінностей";
15. Журнал-ордер №15 (по Кт) рахунку 81 "Використання прибутку", "Використання позичкових коштів", 83 "Доходи майбутніх періодів", 80 "Прибутки і збитки";
16. Журнал-ордер №16 і відомість №16 по рахунку 33 "Капітальні вкладення", 35 "Формування основного стада", 93 "Фінансування капітальних вкладень";
17. Журнал-ордер №17 (по Кт) і відомість №17 (по Дт) рахунку 14 "Переоцінка ТМЦ "(дооцінка);
18. Відомість №12 по рахунках 23 "Допоміжне виробництво", 24 "Витрати на утримання машин і обладнання", 25 "Загальновиробничі витрати";
19. Відомість №15 (по Дт) рахунку 26 "Загальногосподарські витрати";
20. Відомість №16 (по Дт) рахунку 46 "Реалізація";
21. Відомість №10 по рахунках: 05 "Матеріали", 07 "Будівельні матеріали та обладнання до встановлення", 12 "Малоцінніта швидкозношувальні предмети".
Всі вказані облікові реєстри повинні бути перевіреними на: арифметичну правильність підсумків по рядках та колонках, правильність перенесення підсумків балансових рахунків в Головну книгу або інші журнали-ордери. Ос-таннє є метою методики контролю системи бухгалтерського обліку, так як саме тут реалізується принцип подвійного запису дотримання правил коре-спонденції

 
 

Цікаве

Загрузка...