WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

внутрішнього аудиту
№ 2 "Процес аудиту" 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
2.7 Угода на здійснення аудиту
Свідчення і процедури аудиту
Документування аудиту
Планування аудиту
Аудиторська вибірка
Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю
Аудит у комп`ютерному середовищі
№ 3 "Звіти про виконання
аудиторських послуг" 3.1 3.2 Аудиторський висновок
Звіти про виконання інших аудиторсь-
ких послуг
№ 4 "Аудит в окремих
галузях народного господарства" 4.1 4.2 4.3 Аудит банківської діяльності
Аудит страхової діяльності
Аудит інвестиційної діяльності
№ 5 "Аудиторські послуги"
Норматив №13 "Аудиторський висновок" розроблено на підставі відповідної норми №13 Міжнародних норм аудиту та супутніх робіт, яка, в свою чергу, відображала попередню редак-цію стандарту Великобританії. Проте, у 1993р. Великобританія переглянула зазначений стандарт, врахувавши останні досягнення теорії і практики аудиту. Тепер у звіті аудитора і Великобританії, і США має бути подана відповідь на запитання, що стосуються якості здійснення аудиту (згідно з чинними стандартами і нормами аудиту) та якості обліку і звітності підприємства. Слід підкреслити, що вибір критеріїв якості і обліку, і аудиту залежить від підпорядкованості клієнта: якщо це британська компанія, то відповідно обираються стандарти обліку і аудиту Великобританії, у інших випадках застосовуються критерії, рекомендовані І/ та /ІІІ Директивами ЄЕС чи загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.
Отже, у Нормативі №13 доцільно також чітко вказати випадки використання різних критеріїв для підприємств України та спільних підприємств з іноземними інвестиціями або філій іноземних компаній.
Крім того, вважається, що причини невизначеності можуть бути пов`язані лише з якістю бухгалтерського обліку та звітності. Такі обставини, які суттєво можуть вплинути на достовірність обліку і звітності, як правило, відобража-ються у пояснювальному абзаці висновку, який розміщують після висловлювання думки аудитором.
Введення Нормативу №13 замість "Вимог до аудиторського висновку за результатами перевірки річного балансу і річної звітності відповідно до п.1 статті 10 Закону "Про аудиторську діяльність" залишило відкритим питання, який же рівень суттєвості повинен використовувати аудитор України, оцінюючі отримані свідчення.
Крім того, одним з найважливіших теоритичних питань, які безпосе-редньо пов`язані з практичним здійсненням аудиту, є вибір критеріїв якості обліку і звітності. Як відомо, країни ЄС прийняли підхід Великобританії щодо вірності і об`єктивності, у США використовують поняття загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, враховуючи, що за певних обставин порушення цих принципів або національних стандартів з бухгалтерського обліку не спотворить достовірності бухгалтерської звітності.
В Україні запропоновано використовувати оцінку звітності на відповідність чинному законодавству. Як відомо, бухгалтерський облік у нас повністю обслуговує фіскальні потреби держави, а такий підхід, що теж вже не одноразово обгрунтовувалось, не відповідає вимогам інвестора до достовірності фінансової звітності. Приймаючи названі критерії, аудитор фактично виконує роль відділу аудиту юридичних осіб податкової інспекції. Лише відокремлення бухгалтерського обліку для потреб оподаткування та інших споживачів або підпорядкованість потреб оподаткування потребам інвесторів і кредиторів дасть змогу об`єктивно подати інформацію не формально, а за змістом. Країни ЄС пішли саме таким шляхом.
Вирішення перерахованих теоретичних питань має важливе значення для долі аудиту в Україні як системи незалежного контролю.
?
1.3 Дослідження стану аудиту в Чернівецькій області
В Чернівецькій області створено 11 аудиторських фірм, а саме: Вест-Аудит, Аудит-Центр, Аудит-фінансист, Бук-Аудит, Аудит-Сервіс, Юрек-Аудит, філія "Аналітика", Сом-Аудит, Новодністровськ-Аудит, Магістр-Ніко, Універ-ситет-Аудит.
Найбільшою фірмою по штату і по кількості наданих послуг вважається Вест-Аудит. Так в 1997 році надано послуг на суму 100 тис. грн. Фірма заклю-чила угоди із 100 підприємствами, перевірила біля 1000. Тут створено електрон-но-комп`ютерну систему передачі інформації "Клієнт - Фірма". Забеспечує своїх клієнтів бланковим матеріалом. Має свої представництва в усіх районах області (крім Путильського), а також в Снятині і Городенці Іва-но-Франківської області.
В 1997р. Аудит-Фінансист (2чол.) заробили 40 тис.грн., Бук-Аудит (1чол.) - 45 тис.грн.
На Україні створена федерація бухгалтерів і аудиторів, в Чернівецькій області також існує ця асоціація, членами якої є 20 аудиторів.
Аудиторські фірми (надалі: фірми) є самостійними господарюючими статутними суб`єктами з правом найму робочої сили. Вони набувають статусу юридичної особи з моменту їх реєстрації, здійснюють свою господарську і соціальну діяльність у відповідності зі Статутом, Законами України "Про ауди-торську діяльність", "Про підприємство", "Про підприємництво", "Про влас-ність" та іншим чинним законодавством.
Фірми можуть від свого імені укладати угоди (контракти), набувати своїх особистих майнових та немайнових прав, бути позивачами, відповідачами і третіми особами в народному, арбітражному і третейському судах, нести інші зобов`язання, пов`язані з їх діяльностю. Фірми володіють відособленим май-ном, мають самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, мають кутовий штамп і круглу печатку зі своєю назвою, фірмові бланки та інші реквізити, передбачені законодавством.
Метою аудиторських компаній є здійснення підприємницької діяльності у вигляді надання аудиторських та супутніх йому послуг на основі поєднання матеріальної зацікавленості учасників угоди. Предметом діяльності аудитор-ських фірм є:
" Проведення аудиторських перевірок звітності; повноти і відповідності чинному законодавству та затвердженим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності;
" Надання консультаційних, інформаційних послуг з питань організації бухгалтерського обліку, оподаткування, складання звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших економічних та юридичних питань з приводу діяльності фірми;
" Ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;
" Юридичні послуги.
Майно фірм складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в їх самостійному балансі:
1. Майно і грошові кошти, передані фірмі у власність учасниками;
2. Доходи, отримані в результаті господарської діяльності;
3. Доходи від цінних паперів і дочірніх підприємств;
4. Кредитів банків та інших організацій;
5. Амортизаційних відрахувань;
6. Безоплатні майнові та грошові внески у фірми від юридичних осіб і громадян;
7. Майно, придбане під час приватизації у державних підприємств і організацій.
Здійснюючі право власності, фірми

 
 

Цікаве

Загрузка...