WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

опитування керівників про організацію аудиторської діяльності на їхньому підприємстві.
?
мал.1.2
АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
1).ПЛАНУВАННЯ
-Визначення цілей і завдань аудиту; -Вибір стратегії;
-Розробка забеспечуючих планів -Формування бюджетів.
(вказівки з прийняття рішень і виконання дій);
-Визначення тактики, політики, правил;
2).ОРГАНІЗАЦІЯ
-Формування організаційної структури -Створення інформаційної та
управління; матеріально-технічної бази.
-Підбір і підготовка кадрів;
3).ОПЕРАЦІЙНА ФУНКЦІЯ
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
-Ознайомлення з бізнес-планом підприємства;
-Укладання договору на проведення аудиторської перевірки. -Перевірка внутр.конт- ролю, дотримання принципів бух.обліку;
-Попередній бух.облік стану справ на під-ві. -Складання звіту і вис-новку про перевірку;
-Надання консультаційних послуг.
4).КОНТРОЛЬ
-Реалізація певних правил, процедур, -Визначення стандартів (показ-
ліній поведінки по відношенню до ників результативності);
людських, матеріальних і фінансових -Зіставлення результатів зі стан-
ресурсів; дартами.Дії.
5).МОТИВАЦІЯ
-Визнання і схвалення результатів -Успіх;
роботи; -Можливість творчого і ділово-
-Високий ступінь відповідальності; го зростання.
ських перевірок. Більшість дослідників одним з основних інформаційних документів про стан об`єкта, що перевіряється, називають анкету для опитування керівників про організацію аудиторської діяльності на їхньому підприємстві.
За допомогою цієї анкети можна скласти загальне враження про стан досліджуваного підприємства, охарактеризувати його організацію, виявити особливості управління, проблеми в обліку та інформаційному забеспеченні. Також аудиторам така анкета допоможе визначити попит на їхні послуги, сприятиме формуванню наукового підходу до процесу управління аудитор-ською діяльністю.
Анкета для опитування керівника підприємства-клієнта при проведенні аудиторської перевірки
1. Вид діяльності вашого підприємства: виробнича
комерційна
наукова
інша_____________________________________________________
2. Форма власності:
державна
колективна
приватна
інша_____________________________________________________
3. Мета діяльності вашого підприємства:
_________________________________________________________
4. Чи проводилась реструктуризація підприємства і коли?
_________________________________________________________
5. Яким формам прийняття рішення Ви віддаєте перевагу?
одноосібним
колегіальним
колективним
6. Які форми контролю застосовуються на Вашому підприємстві?
внутрішній аудит
зовнішній аудит
внутрішні ревізії
7. Чи організовано на Вашому підприємстві внутрішній облік?
так
ні
8. Хто на Вашому підприємстві здійснює облікову діяльність?
штатний бухгалтер
бухгалтер-сумісник
бухгалтерія (штат)
інші________________________________________________
9. Чи є у Вас труднощі в організації і проведенні обліку?
так
ні
10. Якщо є, то зазначте причини цих труднощів:_________
_____________________________________________________
11. Перелічіть джерела формування інформаційно-правової бази на підприємстві:
законодавчі акти
органи державної влади
спеціальна література
інформаційні системи
інші_________________________________________________
12. Чи є у Вас потреба в консультаційних послугах?
так
ні
13. Якщо так, то консультаційні послуги з яких проблем Вам потрібні?
створення організаційної структури
організація технологічного процесу
аналіз результатів фінансової діяльності
техніка ведення бухгалтерського обліку
розробка стратегії розвитку підприємства
інші_______________________________________________________
14. Освіта_______________________________________________________
15. Загальний стаж роботи________
16. Стаж роботи на керівній посаді_______
17. Вік______
1.2 Система норм аудиту в Україні
Відмінною рисою аудиту, як свідчить міжнародний досвід, є саморегулю-вання, держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику його проведення визначають професійні організації. На них покладаються також обов`язки щодо:
" розробки кваліфікаційних вимог до професії;
" контролю за дотриманням професійних вимог;
" представлення професійних інтересів в органах державної влади та міжнародних професійних організаціях;
" соціального захисту представників професії.
Така практика характерна для всіх країн, в яких отримала розвиток аудиторська діяльність. В Україні необхідність та основні засади регулювання і здійснення аудиту було закладено в Законі "Про аудиторську діяльність". Тут також було визначено основи функціонування Аудиторської палати та Спілки аудиторів України. До виключних повноважень Аудиторської палати віднесено сертифікацію аудиторів і ліцензування аудиторської діяльності, затвердження норм і стандартів аудиту.
Якщо перші з них були конкретизовані у Положенні про сертифікацію громадян України, що мають намір займатися аудиторською діяльністю (від 11.11.93 протокол №5), та Положенні про ліцензування аудиту (від 17.02.94 протокол №12), то до останнього часу аудит в Україні розвивався без професійних стандартів.
Для України як країни з недалеким адміністративним минулим, жорсткою державною регламентацією обліку, нездатність до саморегулювання аудиторсь-кої діяльності може призвести до запровадження часткової чи повної регламентації з боку держави або передачі контрольних функцій існуючим суб`єктам державного фінансового контролю. Такі спроби були здійснені Національним банком України (Вимоги НБУ до форми і якості проведення аудиторськими організаціями (аудиторами) зовнішнього аудиту юридичних осіб - учасників комерційних банків з огляду їх бухгалтерської і фінансової звітності від 08.04.94), Фондом державного майна України (Методичні роз`яснення стосовно здійснення аудиторських перевірок фінансового стану підприємств, що приватизуються від 03.08.95), Міністерством фінансів України (Вимоги до аудиторського висновку щодо оцінки діяльності по випуску і обігу ціннихпапе-рів від 20.07.95). На мою думку, ці документи повинні були б затверджені спільно з Палатою аудиторів України. Сам факт їх розробки свідчить про від-сутність розуміння особливостей аудиту як системи незалежного контролю.
Нарешті, Аудиторська

 
 

Цікаве

Загрузка...