WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

чергу слід провести аналіз балансу підприємства. Він дає можливість встановити фінансовий стан підприємства, вивчення розміщення господарських коштів і їх відповідні джерела покриття. Перед початком аналізу балансу важливо перевірити правильність його складання і реальність окремих статей.
Велике значення в процесі аудиту має перевірка реальності прибутку, відображеного у бухгалтерському звіті. Реальність прибутку контролюється шляхом проведення перевірки окремих статей. Якщо під час перевірки будуть встановлені факти неправильного віднесення витрат і матеріальних цінностей, які належать утриманню з винних осіб, на виробничі витрати, аудитор вносить пропозиції і проводить відповідне коректування виведеного по балансу прибутку або збитку.
Для здійснення перевірки достовірності даних бухгалтерського балансу пропонується використовувати дані, які відображені в журналах-ордерах, відомостях, Головній книзі, співставляючи їх із звітними даними.
Мною запропонована методика контролю системи бухгалтерського обліку, так як саме тут реалізується принцип подвійного запису, дотримання правил кореспонденції рахунків і взаємозв`язку між обліковими реєстрами.
Мною розроблені рекомендації порядку звірки записів в журналах-ордерах із підсумками розроблених відомостей, реєстрів, зведень, таблиць і іншими реєстрами аналітичного обліку. До всіх журналів-ордерів дається пояснення, що є основою для їх запису по Дт та Кт рахунків.
Закінчивши перевірку узгодження реєстрів аналітичного і синтетичного обліку між собою, а також залишків і відображених в цих реєстрах оборотів (у грошовому виразі), аудитор приступає до однієї з працемістких фаз в своїй роботі - перевірки відомостей, реєстрів та інших зведених документів, які відображають ту чи іншу господарську операцію. У зв`язку з великим обсягом робіт тут найчастіше використовуються методи вибіркового контролю, основані на використанні прийомів теорії ймовірності і математичної статистики.
Починаючи таку перевірку, аудитор, перш за все, повинен звірити підсумкові обороти за кожен місяць із записами по відповідних рахунках в журналах-ордерах, відомостях синтетичного обліку та в оборотних відомостях (за необхідністю).
Також необхідно перевірити арифметичну правильність підсумків, відображених в реєстрах, таблицях і відомостях аналітичного обліку; підтвердження кожного запису в бухгалтерських реєстрах відповідним арифметичним документом.
В моїй роботі доведено, що ця процедура особливо важлива при використанні математичних методів, тому що надалі по даній генеральній сукупності аудитор визначає аудиторські ризики недооцінки або переоцінки, рівень довіри до даної сукупності документів.
В роботі дається характеристика аудиту основних первинних документів, які являються основою для записів в журналах-ордерах. Для виявлення суті операцій, відображених в первинних документах та їх реальності в роботі запропоновано ряд ревізійних процедур:
- вивчення кожної фінансово-господарської операції по суті з метою встановлення законності і доцільності;
- порівняння первинних документів з обліковими записами;
- визначення достовірності і правильності оформлення документів;
- логічна оцінка документальних даних;
- зустрічна звірка документів ревізійної одиниці з документами, які знаходяться в сторонніх організаціях;
- інвентаризація товаро-матеріальних цінностей, розрахунків, грошових коштів;
- контрольний запуск сировини у виробництво;
- перевірка достовірності операцій на місці їх здійснення.
В дипломній роботі розроблена методика проведення аудиту матеріальних цінностей, показана послідовність аудиту, організація і порядок проведення інвентаризації, порядок перевірки прибуткових і видаткових документів та розрахунків з постачальниками.
Також в роботі розроблені шляхи удосконалення аудиту, це - удосконалення системи економічного контролю в країні в цілому шляхом
" удосконалення структури;
" використання ЕОМ в аудиті;
" удосконалення процедур і техніки аудиту;
" підвищення кваліфікації аудиторів.
В роботі доведено, що підвищення ефективності аудиту неможливо без використання комп`ютерної техніки.
Використання автоматизованих систем обробки інформації або автоматизованих робочих місць по розділах обліку вносить в роботу аудиторських служб багато нового.
Практично кожна організація має свої індивідуальні програми бухгалтерського обліку, які поставляються багатьма посередниками. Таким чином взагалі не вирішується питання про інформаційну координацію ринку, яке повинно розв`язуватись шляхом конкурсів і експертиз. Як доводить практика, більшість програм в області обліку і звітності мають низьку якість.
Важко уявити, який штат потрібно утримувати в Державній податковій адміністрації, якщо, наприклад один податковий інспектор повинен перевірити за квартал 30 організацій, кожна з яких може мати свій пакет програмних засобів, які є індивідуальною розробкою.
Я бачу вирішення проблеми в тому, щоб усі програми, пов`язані із забеспеченням бухгалтерського обліку, проходили експертизу і реєстрацію в компетентних органах. Такий підхід зробить більш реальною можливість підготовки аудиторів для роботи в нових умовах господарювання.
23. 04. 98
(С.П.Костенко)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Закони України (слід користуватися текстами, викладеними у "Відомостях Верховної Ради України" та газетою Кабінету Міністрів України "Урядовий кур`єр"):
Про аудиторську діяльність (від 22.04.93);
Про контрольно-ревізійну службу та інші законодавчі акти України з поточними доповненнями і змінами;
Про підприємство (від 27.02.91);
Про підприємництво (від 07.02.91);
Про господарські товариства (19.02.91);
Про власність (від 07.02.91);
Про оподаткування прибутків підприємств та організацій (від 28.12.94).
2. Чинні інструктивні матеріали Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з питань організації та ведення обліку, складання звітності та оподаткування, місцевих податків та розрахунків за ними.
3. А.В. Андрєєв "Практичний аудит", М: -Економіка, 1994
4. М.Т. Білуха "Судово-бухгалтерська експертиза", (навчальний посібник) К: -Київський торгово-економічний університет, 1990
5. М.Т. Білуха "Аудит у бізнесі", - Дніпропетровськ, 1994;
6. М.Т. Білуха, В.П. Дудко "Облік і аудит",К ,1992;
7. Додж Рой "Краткое руководство по стандартам и нормам аудита", -М: Фінанси і статистика, 1992;
8. Ю.А. Данилевський "Аудиторская проверка состояния расчетов", -М: Аудиторська фірма "КОНТАКТ", 1992;
9. Ю.А. Данилевський "Аудит в условиях рынка", "Фінансова газета",№4, 1992;
10. Ю.А. Данилевський "Практика аудита", "Фінансова газета", №2, 1994;
11." Как читать балансовый отчет" , міжнародна організація праці, -переклад з англійської -М: Фінанси і статистика, 1992;

 
 

Цікаве

Загрузка...