WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

утримувати в Державній податковій адміністрації, якщо, наприклад один податковий інспектор повинен перевірити за квартал 30 організацій, кожна з яких може мати свій пакет програмних засобів, які є індивідуальною розробкою.
Я бачу вирішення проблеми в тому, щоб усі програми, пов`язані із забеспеченням бухгалтерського обліку, проходили експертизу і реєстрацію в компетентних органах, які складаються із спеціалістів в області програмування, бухгалтерського обліку і аудиту. Такі органи повинні визначати, чи можна використовувати ту чи іншу програму в обліку, чи пристосована вона для аудиторського контролю Такий підхід зробить більш реальною можливість підготовки аудиторів для роботи в нових умовах господарювання.
Іншим важливим аспектом у використанні кмп`ютерної техніки є її застосування в якості допоміжного інструменту в роботі аудитора. Багато аудиторів економічно розвинутих країн знайомі з таким інструментом - це експертні системи. Вони вирішують такі завдання: інтерпритація, оцінка ситуації, прогнозування, видача інструкцій, контроль, спостереження, планування. У відповідності з цим можна виділити такі категорії експертних систем:
мал.3.2
КАТЕГОРІЇ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
КАТЕГОРІЇ ПРОБЛЕМА, ЯКА ВИРІШУЄТЬСЯ ПРИКЛАДИ
Інтерпритація Оцінка ситуації, яка виділяється з сукупності даних Основні економічні по-казники
Прогнозування Прогнозування можли-вих наслідків при зада-них ситуаціях Прибуток від інвестиції при заданому рівні ку-півлі-продажу
Оцінка ситуації Оцінка рівня відхилен-ня від очікуваного фун-кціонування систем Система оцінки ризику в аудиті
Проектування Виявлення об`єктів при обмеженні Перевірка планування в аудиті
Спостереження Порівняння даних дос-лідження з метою прог-нозування можливих порушень Передбачення коливань валютних курсів, конт-роль за операціями в аудиті
Виявлення і усунення Виявлення допустимого рівня відхилень, пору-шень Ланцюг допоміжних засобів в аудиті
Встановлення Встановлення плану для припустимого рівня від-хилень Послідовність застосу-вання засобів проек-тування
Видача інструкцій Проектування, виявлен-ня, усунення недоліків Підготовка на комп`ютерній основі
Базовими компонентами експертної системи є інформаційна база і механізм подання рекомендацій споживачу. На думку дослідників експертних систем, вони в більшості випадків переважають у виборі альтернативних варіантів і точності прийняття рішень, на що вказують в своїй статті "Штучний інтелект в фінансовій і банківській сферах" А.Н.Романов, І.Я.Лукасевич. Ці ж автори наводять інформацію про найбільш розповсюджені експертні системи:
мал.3.3
ОСНОВНІ ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ КРАЇНА
Рекомендації з приводу інвестицій США
Німеччина
Англія
Рекомендації по оподаткуванню США
Аналіз фінансового стану фірми Франція
США
Франція
Стратегія управління підприємством, програмування і прогнозування США
США
США
Англія
Оцінка ризиків у фінансових операціях Іспанія
Франція
Франція
Створення експертних систем потребує роботи багатьох експертів і програмістів. Це під силу тільки великим організаціям, які мають значні матеріальні ресурси. Так, створення прототипу багатоцільової експертної системи, яка дозволяє боротися з банківськими махінаціями, вимагало коштів декількох банків.
Тому такі проблеми в нашій країні можуть вирішати тільки великі об`єднання аудиторських фірм типу асоціацій. Розглядаючи можливість створення експертних систем в області аудиту, а особливо призначених для виявлення різного роду махінацій, визначаючим стане фактор галузевої приналежності і технології виробництва.
Погляди, досвід і оцінки експертів в тій чи іншій сфері виробництва повинні стати основою для створення інформаційної бази експертних систем аудиту в області легкої і важкої, харчової промисловості, будівництві і в банківському аудиті. Ймовірно, що для роботи з експертними системами буде необхідно навчання і спеціалізація. Що до питань підвищення кваліфікації аудиторів, можна зазначити, що крім традиційних дисциплін він повинен володіти засобами комп`ютерної техніки.
Висновки
Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції контролю визначаються діями економічних законів і метою суспільства, інтереси якого він захищає.
Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентноспроможної продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках.
Перехід економіки на ринкові відносини пов`язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління, використанням економічних стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічними результатами. У зв`язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств - незалежний аудиторський контроль.
Закономірність виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлена проведенням приватизації державного майна, управління яким проводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, орендних, комерційних, приватних та інших суб`єктів підприємницької діяльності зрізними формами власності і господарювання, керуючись законами України про власність і підприємницьку діяльність, власник набув право обрати незалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено Законом України про аудиторську діяльність, який передбачає організаційне і методичне забеспечення виконання контрольних функцій - аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність сторін за об`єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам і іншим володарям цінних паперів.
Організація і методологія незалежного аудиторського контролю поки ще не висвітлені у навчальній та науковій літературі. Немає висококваліфікованих аудиторів, тому що вищі навчальні заклади лише розпочали підготовку фахівців цього профілю. Бізнесмени, які є замовниками аудиторських послуг, потребують необхідних знань з питань організації і конкретних методик аудиту.
Тому в дипломній роботі розроблена методика і техніка аудиторських перевірок і шляхі їх удосконалення. Дослідження проводились на матеріалах аудиторських фірм Чернівецької області.
У роботі доведено, що при аудиті фінансових результатів в першу

 
 

Цікаве

Загрузка...