WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

слід перевіряти по кореспонденції рахунків, співстав-ляючи дані касових документів з первинними документами, які є основою для записів в інших журналах-ордерах і відомостях. Запис, проведений на основі прибуткового ордеру, який засвідчує поступлення грошей з банку, необхідно співставити з чеком і випискою банку, яка, як правило, додається до журналу-ордеру №2. Видачу грошей під звіт на господарські потреби слід співставити з записами: в журналі-ордері №7, до якого додаються авансові звіти, у відомості №10 по руху ТМЦ, в книгах і картках складського обліку. Облік касових опера-цій повинен проводитись у відповідності з правилами ведення касових операцій.
" Аналітичний облік по рахунку 51 ведеться в книгах реєстрації платіжних доручень і платіжних вимог. Всі документи (платіжні вимоги, доручення тощо) звіряються з виписками банку. Тут важливе значення має перевірка законності здійснених операцій по кореспонденції рахунків. Через те, що "географія" таких рахунків велика журнал-ордер №2 і відомість №2 практично мають взаємо-зв`язки з усіма обліковими реєстрами.
" Записи в журналі-ордері №4 і відомості №4 ведуться на основі платіжних вимог і доручень. Зведення по операції на рахунках, які обліковуються в цих бухгалтерських реєстрах, слід співставити з відомостями, які знаходяться в угодах кредитування або займу.
Аналітичний облік, який обгрунтовує записи в журналі-ордері №6, ведеться в відомості №6. Первинними документами, які служать основою для записів в цьому обліковому реєстрі, є: оплачені платіжні доручення і вимоги, рахунок і рахунок-фактура, які пред`явлені для оплати покупцю або замовнику, документи про надходження та вибуття ТМЦ- (акти прийомки, накладні або накази на відпуск), документи, які свідчать про надання послуг і виконання робіт (акти прийомки виконаних робіт і послуг). Для того, щоб впевнитись в тому, що представлені всі первинні документи по проведених операціях, необ-хідно:
- провести звірку із журналами-ордерами №1 і №2 і відомостями №1 і №2 в розрізі конкретних платіжних вимог і доручень(в т.ч. які обгрунтовують перерахування авансів) з книгами реєстрації платіжних вимог і доручень;
- порівняти зведення про відпуск і надходження ТМЦ з інформацією, яка знаходиться в журналі обліку вантажів, які прибули, в журналі обліку виданих доручень, в актах прийомки виконаних робіт, в актах прийому матеріалів на склад, в відомості №10.
При перевірці цього облікового реєстра слід звернути увагу на своєчасність відображення господарських операцій. Так, ревізійна одиниця виконала роботи і здала їх замовнику в грудні на суму 200 тис.грн. Рахунок на цю суму був пред`явлений для оплати в січні (т.б. в наступному звітньому році). Собівартість робіт склала 135 тис.грн. Всі операції по реалізації були також відображені в січні. Це означає, що ревізійна одиниця перекрутила фінансовий результат минулого року на 65 тис.грн., а звідси попирання інтересів бюджету. Це означає, що при встановленні такого факту податковою адміністрацією, ревізійна одиниця заплатить штраф (попирання інтересів власників і акціоне-рів).
" Аналітичний облік по рахунку 71 ведеться безпосередньо в журналі-ордері №7 на основі авнсових звітів. Витрати, відображені в цих звітах повинні бути обгрунтованими: на господарські операції - рахунками і товарними чеками, які підтверджують виплату вказаних в звітах сум; на відрядні витрати - позначки про прибуття та вибуття у відрядних посвідченнях, проїздні документи тощо. При перевірці витрат на відрядження слід встановити, чи проводились вони згідно затвердженим нормам. Багато реєстрів аналітичного обліку, які форму-ють первинні документи у відповідності з їх подальшим використанням, при переробці інформації використовуються для записів в різних зведених відо-мостях синтетичного обліку і в журналах-ордерах.
Основними первинними документами, які використовуються в промисловості є:
1. Платіжні доручення і вимоги (джерело інформації для формування журналу-ордеру №2 і №6);
2. Платіжні доручення і вимоги, рахунки, пред`явлені на оплату, акти прийомки виконаних робіт (джерела інформації для формування записів в журналі-ордері №6 і №10/1);
3. Товаро-транспортні накладні (джерело формування відомості №6, яка в свою чергу є джерелом інформації для записів в журналі-ордері №6);
4. Акти прийомки виконаних робіт, звіти про списання будівельних матеріалів на виробництво, накази: про прийом на роботу, про перевід на іншу роботу, про припинення трудової угоди, табель обліку робочого часу і розрахунку заробітної плати, розрахункові, розрахунково-платіжні, платіжні відомості, особові рахунки - джерела лювальної таблиці РТ-5 "Зведення заробітної плати за її складом і категоріями працівників" і "Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями", розроблювальної таблиці РТ-2 "Розподіл заробітної плати і матеріалів", які використовуються для формування журналу-ордеру №10, №10/1;
5. Реєстри, платіжні відомості, листи-розшифровки, які об`єднують інфор-мацію, яка знаходиться в актах прийомки ТМЦ, в накладних на відпуск матеріалів, в актах списання ТМЦ - джерело інформації для формування відо-мості №10, 10/1, а звідси і для формування журналу-ордеру №10, 10/1, 11;
6. Акти вводу в експлуатацію основних засобів, акти ліквідації основних засобів тощо - джерело інформації для запису в картках обліку основних засобів і зведених картках обліку основних засобів. Вони служать джерелом інформації при складанні розроблювальної таблиці №7 "Розрахунок амортизації основних засобів", яка використовується для формування даних журналу-ордеру №13;
7. Акти прийомки виконаних робіт, звіти матеріально-відповідальних осіб, які формуються на основі даних лімітно-забірних карток, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів - джерело інформації для складан-ня нагромаджувальних відомостей (реєстрів), які використовуються для форму-вання відомостей №10, 11, а потім журналу-ордеру №10, 10/1. Облікові реєстри ведуться в розрізі об`єктів і матеріально-відповідальних осіб.
При перевірці первинних документів крім арифметичної правильності підрахунків і існування необхідних віз, завжди перевіряється відповідність їх оформлення стандартам, положенням, інструкціям.
Для з`ясування суті та реальності операцій, відображених в первинних документах здійснюється ряд ревізійних процедур:
1. Вивчення кожної фінансово-господарської операції по суті з метою встановлення законності і доцільності.
2. Порівняння первинних документів з обліковими записами.
3. Визначення достовірності і правильності оформлення документів.
4. Логічна оцінка даних, які знаходяться в документах.
5. Зустрічна звірка документів ревізійної одиниці з документами, які знаходяться в сторонніх організаціях (або інших підрозділах цієї організації).
6. Контрольне вимірювання виконаних робіт.
7. Інвентаризація ТМЦ, грошових коштів і рахунків.
8. Контрольний запуск сировини у виробництво.
9. Перевірка достовірності

 
 

Цікаве

Загрузка...