WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

рахунків і взаємозв`язку між названими обліковими реєстрами. Зупинимося на порядку таких зв`язків більш детальніше.
Необхідно мати на увазі, що записи в багатьох журналах-ордерах здій-снюються синтетично, тому їх слід звіряти з підсумками розроблених відомостей, зведень, таблиць та іншими реєстрами аналітичного обліку, які являються перехідними ланками від рівня первинних документів, на основі яких вони складаються, до рівня синтетичного обліку.
В деяких випадках записи в журналах-ордерах проводяться безпосередньо на основі первинних документів:
1). Журнал-ордер №1 і відомість №1.
Основою записів є звіти касира. При перевірці необхідно звірити кредитові обороти журналу-ордеру №1 по рахунку 51 з відповідними даними відомості №2, по рахунку 55 з відомості №3, по рахунку 70 з відомістю №10/1, по рахунку 71 з журналом-орде-ром №7.
Аналогічно перевіряються дебетові обороти, відображені у відомості №1.
2). Журнал-ордер№2 і відомість №2.
Основою для записів є проведені банком платіжні доручення, платіжні вимоги (дату дізнаються по випискам банку і відмітках банку на документах), накази судових органів, виконавчі листи тощо.
Кредитові обороти журнала-ордера №2 звіряються: по рахунку 50 з відо-містю №1, по рахунку 55 з відомістю №3, по рахунку 60 з журналом-ордером №6, по рахунку 68 з журналом-ордером №8, по рахунку 69 з журналом-ордером №10/1.
Аналогічно проводиться звірка відомості №2.
3). Журнал-ордер №3 і відомість №3.
По кредитовим оборотам звірка проводиться по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунку 51 з відомістю №2.
4). Журнал-ордер №4 і відомість №4.
Основою для записів є виписки банку і додані до неї документи.
Кредитові обороти по рахунку 90 звіряються: по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунку 51 з відомістю №2, по рахунку 55 з відомістю №3, по рахунку 60 з журналом-ордером №6.
Дебетові обороти у відомості №4 звіряються аналогічно.
5). Журнал-ордер №5.
Звіряються записи по рахунку 14 з відповідними записами по кредитовим оборотам у відомості №10/1, а по дебетовим в журналі-ордері №10/1.
6). Журнал-ордер №6.
Він призначений для обліку розрахунків ревізійної одиниці за придбані та продані ТМЦ, прийняті та здані роботи і послуги. Записи ведуться на основі відомості №6, №4, №16, реєстрів або безпосередньо на основі пред`явлених до оплати рахунків, актів прийомки виконаних робіт та послуг, актів прийомки ТМЦ на склад незалежно від часу оплати.
У випадку встановлення факту надходження ТМЦ, на які не одержані розрахункові документи, аудитор повинен перевірити: чи не рахуються вони як оплачені, але знаходяться в дорозі або не вивезени зі складу постачальників; чи не рахується вартість надійшовших ТМЦ як дебіторська заборгованість як на рахунку 60 так і на інших подібних рахунках.
Кредитові обороти по рахунку 60 звіряються по рахункам ТМЦ: 05, 12, 40, 41 з відомістю №10/1.
Дебетові обороти по рахунку 60 журналу-ордеру №6 звіряються з журналом-ордером №2 по рахунку 51, з журналом-ордером №3 по рахунку 55.
7). Журнал-ордер №7.
Цей обліковий реєстр призначений для відображення господарських операцій по рахунку 71. В цьому журналі-ордері синтетичний і аналітичний облік забеспечується єдиною системою записів. Основою для записів служать: видаткові і прибуткові касові ордера, авансові звіти з доданими до них виправ-довуючими документами тощо.
Кредитові обороти по рахунку 71 звіряються: по рахунках загальновироб-ничих і загальногосподарських витрат з виробничими звітами, матеріальних звітів прарабів, по рахунку 46 з журналом-ордером №11, по рахунку 50 з відомістю №1, по рахунках ТМЦ з відомістю №10.
Дебетові обороти по рахунку 71 звіряються по рахунку 51 з журналом-ордером №2.
8). Журнал-ордер №8 і відомість №8.
Записи у відомості робляться на основі первинних документів і за підсумками місяця. Потім вони переносяться до журналу-ордеру №8.
Звірку відомостей проводять таким чином: по рахунку 68 суми кредитових оборотів, відображені в журналі-ордері №8 звіряють: по рахунку 70 з розроб-лювальною таблицею, по рахунках виробничих витрат з виробничими звітами і журналом-ордером №10/1, по рахунку 76 з рахунком 50 в відомості №1, з рахунком 51 в відомості №2, з рахунком 60 в журналі-ордері №6.
9). Журнал-ордер №10/1
Він призначений для синтетичного і аналітичного обліку витрат на виробництво продукції.
Звірка проводиться з відомостю №1 по рахунку 50, з відомостю №2 по рахунку 51.
10). Журнал-ордер №11 і відомість №11.
В них ведеться облік реалізації продукції.
Звірка проводиться: з журналом-ордером №10/1, з відомістю №16, підсум-ки якої переносяться до журналу-ордеру №6, з відомістю №8 по Дт рахунку 76, з відомістю №2 по Дт рахунку 51.
11). Журнал-ордер №12 і відомість №12.
Записи проводяться на основі листів-розшифровок і первинних доку-ментів в хронологічному порядку. Суми, записані в Дт рахунків 87, 88, 96, звіряються з записами в листах-розшифровках згрупованих відповідно названих рахунків. Також звіряються листи-розшифровки по рахунках 50 і 51 і звідси необхідна звірка з журналами-ордерами №1 і №2 і відомостями №1 і №2.
Закінчивши перевірку узгодження реєстрів синтетичного і аналітичного обліку між собою, а також залишків і відображених в цих реєстрах оборотів (в грошовому виразі), аудитор приступає до самої працемісткої фази своєї праці - перевірка відомостей, реєстрів і інших зведених документів, записи в яких проводяться безпосередньо на основі первинних документів, які відображають ту чи іншу господарську операцію. Через великий обсяг робіт тут часто використовуються методи вибіркового контролю, основані на використання прийомів теорії ймовірності і математичної статистики.
Починаючи таку перевірку, аудитор, перш за все, повинен звірити підсумкові обороти за кожен місяць з записами по відповідним рахунках в журналах-ордерах, відомостях синтетичного обліку і, за необхідністю, в оборот-них відомостях. Також треба перевірити арифметичну правильність підсумків, відображених в реєстрах, таблицях і відомостях аналітичного обліку, підтвер-дження кожного запису в бухгалтерських реєстрах відповідним арифметичним документом.
Ця процедура особливо важлива при використанні математичних методів, так як в подальшому по даній генеральній сукупності, аудитор буде визначати аудиторські ризики недооцінки або переоцінки, рівень довіри до даної сукупності документів.
Для з`ясування характеру аудиту цих документів опишемо основні з них:
" Касові документи є основою для запису вжурнал-ордер №1 і відомість №1. Записи в цих звітах здійснюються на підставі первинних та доданих до них документів: накази адміністрації, розрахункові, розрахунково-платіжні відомості по оплаті праці, авансові звіти, заяви про разові виплати. Всі документи повинні мати візи: одного з керівників ревізійної одиниці, головного бухгалтера і касира. Обгрунтованість виплат і правильність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку сум надходжень

 
 

Цікаве

Загрузка...