WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання кошторису доходів і видатків - Реферат

Порядок складання кошторису доходів і видатків - Реферат

складається з бюджетних асигнувань і позабюджетних коштів. Видаткова частина кошторису поділяється на видатки, які провадяться за рахунок бюджетних асигнувань, і на видатки, які покриваються за рахунок інших (позабюджетних) надходжень, з виділенням видатків, які провадяться установою за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні.
У доходній частині єдиного кошторису наводяться планові обсяги бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання установи, а також надходження з інших доходних джерел, одержання яких передбачено законодавством і основними з яких є кошти, одержані від навчання, підготовки і підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів відповідно до укладених договорів, плата за надання додаткових освітніх послуг, плата батьків за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, надходження від надання населенню платних медичних послуг і доходи від реалізації продукції навчально-виробничих та лікувально-виробничих майстерень, цехів, інших структурних підрозділів установи, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання, плата за проживання в гуртожитках тощо.
Загальна сума доходів установи, відповідно до якої формується видаткова частина кошторису, визначається з урахуванням залишків коштів на початок планового періоду за всіма видами надходжень.
Формування доходної частини єдиного кошторису здійснюється на підставі індивідуальних розрахунків доходів і платежів та відрахувань до бюджету, які складаються по кожному джерелу доходів, що передбачаються на плановий період. За основу цих розрахунків беруться показники, які характеризують обсяги надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень та вартість обладнання, іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства з питань ціноутворення.
На підставі перелічених показників визначається сума доходів на плановий період по кожному джерелу доходів, з поквартальним розподілом та урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково повинен враховуватися рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує плановому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в формі розрахунку, і повною мірою відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.
Загальна сума доходів від надходжень позабюджетних коштів з урахуванням їх залишків на початок року визначається у зведенні доходів, платежів і відрахувань до бюджету, форму якого наведено в додатку N 4. Видаткова частина єдиного кошторису
У видатковій частині єдиного кошторису зазначається загальна сума витрат установи з розподілом їх за статтями бюджетної класифікації, а також з виділенням витрат, які планується профінансувати за рахунок бюджетних асигнувань, та витрат, які планується здійснити за рахунок інших (позабюджетних) надходжень. При цьому в розрахунках по кожній статті витрат крім потреби в коштах на покриття затрат поточного року передбачаються асигнування на покриття заборгованості установи за минулий рік, визначеної на підставі даних річної бухгалтерської звітності і підтвердженої відповідними розрахунками та обгрунтуваннями.
Передбачені у видатковій частині єдиного кошторису асигнування повинні забезпечувати 100-відсоткове фінансування витрат установи. Зокрема, чисельність працівників установи, яка пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути повністю забезпечена фондом заробітної плати виходячи з розміру не тих посадових окладів, що склались на момент складання кошторису, а з урахуванням коефіцієнтів їх підвищення протягом планового року (у зв'язку з прогнозуванням відповідних темпів інфляції, прийняттям тих чи інших законодавчих актів щодо змін умов оплати праці працівників окремих галузей соціально-культурної сфери тощо). Зазначені коефіцієнти підвищення заробітної плати по кожному фактору окремо повинні доводитися відповідними фінансовими органами до головних розпорядників кредитів після затвердження бюджетів, за рахунок яких здійснюється їх фінансування. Головні розпорядники кредитів включають ці показники до лімітних довідок про витрати з бюджету, які вони надсилають кожній підвідомчій установі.
У разі невиконання зазначеної умови керівники відповідних органів, зазначених у віподвідних пунктах Положення про складання кошторису, не мають права затверджувати штатний розпис установи.
Перевищення суми видатків в єдиному кошторисі над обсягом коштів, що виділяються установі з бюджету, можливе лише за рахунок прибутку від госпрозрахункової діяльності, який залишається в розпорядженні установи і може бути спрямований на покриття перевищення видатків над бюджетними асигнуваннями.
Виходячи з необхідності забезпечення фінансування тих чи інших витрат згідно з установленими нормами і нормативами, в аналогічному порядку повинні визначатися під час формування кошторису й інші показники роботи установи, на підставі яких визначаються суми відповідних витрат, зокрема кількість учнів професійно-технічних училищ, студентів, аспірантів, класів, груп в дошкільних закладах освіти, кількість ліжок і ліжко-днів у закладах охорони здоров'я тощо.
Загальна сума видатків єдиного кошторису поділяється на видатки за рахунок бюджетних асигнувань та видатки за рахунок інших (позабюджетних) надходжень з постатейним розподілом кожного розділу. У видатковій частині також передбачається розподіл прибутку установи від госпрозрахункової діяльності, який спрямовується на покриття перевищення видатків над бюджетними асигнуваннями.
З метою найбільш оптимального збалансування кошторису доходів і видатків та забезпечення необхідними коштами передусім витрат на заробітну плату працівників підчас визначення напрямів використання прибутку від госпрозрахункової діяльності, що залишається в розпорядженні установи, суми прибутку повинні спрямовуватися в першу чергу на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників установи з нарахуванням на соціальне страхування, на оплату витрат, пов'язаних з господарським утриманням установи, та інші невідкладні витрати установи в цілому. Спрямування прибутку на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту приміщень, матеріальне заохочення працівників дозволяється лише за умови повного забезпечення фінансовими ресурсами вищезазначених невідкладних витрат установи в цілому.
Видатки установи за рахунок бюджетних коштів передбачаються відповідно до законодавства, а також нормативних документів, що визначають порядок формування окремих статей витрат кошторису. Кожна стаття обов'язково обгрунтовується відповідними розрахунками.
Розрахунки витрат за кожною статтею позабюджетних коштів здійснюються з урахуванням особливостей діяльності установи, яка надає платні послуги.

 
 

Цікаве

Загрузка...