WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання кошторису доходів і видатків - Реферат

Порядок складання кошторису доходів і видатків - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Порядок складання кошторису
доходів і видатків"
Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження і поквартальний розподіл коштів установи і складається за формою згідно Положення про порядок складання кошторису доходів і видатків.
Формування єдиного кошторису доходів і видатків установи здійснюється на підставі показників лімітної довідки про основні показники фінансово-господарської діяльності, яку вищестояща організація надсилає усім підпорядкованим установам у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого провадиться фінансування установи.
Під час формування лімітів витрат по підвідомчих установах вищестоящі організації повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах по кожній установі виходячи з основних її виробничих показників, обсягу виконаної вже роботи щодо оптимізації ліжкового фонду і штатної чисельності та можливостей скорочення за рахунок цього витрат у плановому періоді.
За таких умов повинні виконуватись вимоги щодо забезпечення фінансовими ресурсами передусім витрат поточного року на заробітну плату з нарахуваннями на соціальне страхування і на господарське утримання установи, а також на покриття заборгованості за цими статтями затрат за минулий рік. Асигнування на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень установ та інші витрати, що не мають характеру першочергових, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат.
Єдиний кошторис доходів і видатків складається усіма установами на календарний рік і затверджується керівниками вищестоящих організацій, за винятком встановлених певними умовами Положення, якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження не пізніше ніж через місяць після затвердження відповідного бюджету, з якого провадиться фінансування установи. Одночасно з кошторисом на затвердження вищестоящою організацією подається штатний розпис установи, включаючи її структурні підрозділи, що працюють на умовах госпрозрахунку чи надають окремі платні послуги. Кошторис і штатний розпис затверджуються в двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається у вищестоящій організації.
Кошториси і штатні розписи установ, які не мають вищестоящої галузевої організації (центральні районні, центральні міські лікарні тощо), затверджуються районними державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад, а у мм. Києві та Севастополі - Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Кошториси доходів і видатків на проведення централізованих заходів затверджуються керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, за планами яких провадитимуться зазначені заходи.
У разі коли Верховною Радою України не буде затверджено Державний бюджет України до 2 грудня року, який передує тому, на який складено бюджет, і згідно із статтею 28 Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ) приймається закон про порядок фінансування поточних витрат до затвердження Державного бюджету України, по кожній установі повинні бути розроблені і затверджені керівником вищестоящої організації тимчасові кошториси доходів і видатків на I квартал, а в разі потреби - на II і наступні квартали (залежно від терміну затвердження відповідних бюджетів).
Кошторис складається на підставі доведеного вищестоящою організацією ліміту витрат на відповідний період, визначеного з урахуванням вимог зазначеного закону. Ліміти витрат як по установах загальнодержавного, так і по установах місцевого підпорядкування доводяться вищестоящими організаціями за формою лімітної довідки у тижневий термін після прийняття згаданого закону в межах лімітів видатків, встановлених відповідно Мінфіном України, Мінфіном Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами. Тимчасові кошториси затверджуються не пізніше ніж у двотижневий термін після прийняття цього закону.
Фінансування установ без затвердженого у встановленому порядку кошторису забороняється.
Кошториси доходів і видатків, штатні розписи затверджуються: а) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади незалежно від джерел утримання, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних органів управління державними цільовими фондами, президій державних академій наук, Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації України, Лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України, а також установ та закладів, які безпосередньо фінансуються з державного бюджету, - Мінфіном, якщо інше не передбачено законодавством; б) міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями після попередньої експертизи у Мінфіні Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських фінансових управліннях; в) управлінь, відділів, інших підрозділів виконавчих органів міських рад (міст обласного підпорядкування), районних у містах рад та їх виконавчих органів - виконавчими органами міських рад (міст обласного підпорядкування) після попередньої експертизи у міських фінансових відділах; в) управлінь, відділів, інших підрозділів районних державних адміністрацій - районними державними адміністраціями після попередньої експертизи у районних фінансових відділах; д) управлінь, відділів, інших підрозділів виконавчих органів районних у містах рад - виконавчими органами районних у містах рад після попередньої експертизи у районних фінансових відділах; е) сільських і селищних рад - районними державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних міських рад після попередньої експертизи у районних (міських) фінансових відділах; г) регіональних відділень (служб) державних цільових фондів - вищестоящими органами.
Затвердження кошторису і штатного розпису організацій, зазначених у пункті Положення про складання кошторису, засвідчується підписом керівника відповідного органу згідно з положеннями про складання кошторису, із зазначенням дати затвердження і відбитком гербової печатки.
Зміни до затвердженого кошторису та штатного розпису в процесі його виконання (крім кошторисів видатків і штатних розписів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій) можуть вноситися лише з дозволу організації, яка затвердила кошторис та штатний розпис.
Зміни до затверджених кошторисів і штатних розписів установ, організацій, зазначених у Положенні, вносяться у порядку, визначеному цим пунктом.
Єдиний кошторис установи складається з двох розділів - доходів і видатків. Доходна частина кошторису

 
 

Цікаве

Загрузка...