WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації - Реферат

Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації - Реферат


Реферат на тему:
Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована як платник ПДВ незалежно від того, виникло у цьому періоді податкове зобов'язання чи ні.
Порядком передбачено дві форми податкової декларації з ПДВ (схема 1):
Схема 1
Звітний період теж залежить від обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) і може дорівнювати одному календарному кварталу.
Визначення податкового (звітного) періоду для кожного платника податку здійснюється на початку кожного наступного календарного року з урахуванням поданої податкової звітності за попередній календарний рік (схема 2).
Схема 2
Структурно - логічна схема форми податкової декларації з ПДВ
Звітний період, який дорівнює кварталу, встановлюється згідно заяві встановленої форми, яка подається до податкових органів не пізніше, ніж за один місяць до початку календарного року. Протягом календарного року дозволяється заміна квартального податкового періоду на місячний з початку будь - якого кварталу поточного року. Заява про таку заміну подається платником податку до органу ДПС за один місяць до початку кварталу. Зворотні зміни в календарному році не дозволяються. Строки подання Декларації з ПДВ наведені на схемі 3:
Структурно - логічна схема визначення звітних періодів податкової декларації з ПДВ
Повна декларація з ПДВ складається із вступної частини та чотирьох розділів, з яких четвертий розділ заповнюється працівниками податкової інспекції (схема 4):
Схема 4
Структурно - логічна схема складання податкової декларації з ПДВ
Різниця в заповненні розділу III скороченої декларації в порівнянні з повною Декларацією з ПДВ полягає в тому, що від'ємне значення зобов'язань з ПДВ за звітний період не відшкодується з бюджету, а відображується в скороченій Декларації як сума ПДВ, що зменшує податкові зобов'язання наступних звітних періодів.
До податкової Декларації з ПДВ можуть подаватися наступні додатки (схема 5):
Схема 5
Структурно - логічна схема додатків до податкової декларації з ПДВ
Декларація може бути заповнена від руки чорнильною або кульковою ручкою, або надрукована, без виправлень і помарок.
Дані, наведені в Декларації мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується підписами відповідальних посадових осіб та печаткою.
Одночасно з Декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки, які передбачені порядком.
Декларація, заповнення якої не відповідає вимогам Порядку та яка не підтверджена підписом платника та його печаткою, не реєструється, вважається неприйнятою і повертається платнику для доопрацювання.
Вимоги про складання і подання до податкових органів декларації з ПДВ закладені в п. 7.2.8 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі - Закон про ПДВ): Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також які не є об'єктами оподаткування згідно із статтею 3 та звільнених від оподаткування згідно із статтею 5 цього Закону.
Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону (тут і далі виділене автором).
А також в п.10.6 цього ж Закону:
Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються відповідно до закону.
Форма і порядок заповнення декларації, як і вимагалось, строго відповідно до закону визначені в наказі ДПАУ "Про затвердження форми податкової декларації і Порядку її заповнення та подання" від 30.05.97 р. № 166 (далі - Наказ № 166). У Наказі № 166 визначений порядок оформлення не тільки самої декларації, але і додатків до неї, які ми також розглянемо.
Пунктом 10.2 статті 10 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (з урахуванням внесених змін та доповнень) встановлено, що платники податку на додану вартість відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету.
Kрім того, Законом України від 04.12.90 № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" передбачено, що у разі виявлення у платника податковим органом прихованих чи занижених сум податків, інших платежів до нього застосовуються фінансові санкції.
При встановленні податковими органами фактів недотримання платником податків вимог законодавства з питань оподаткування залежно від змісту та обсягу порушення норм такого законодавства, правопорушники притягуються до наступних видів відповідальності:
- застосування штрафних (фінансових) санкцій;
- передача активів платника у податкову заставу та/або застосування адміністративного арешту активів платника;
- адміністративне стягнення;
- кримінальна відповідальність.
До відповідальності притягуються як суб'єкти підприємницької діяльності (підприємства, установи, організації, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи тощо), так і їх керівники та/або інші відповідальні особи (громадяни), які винні у порушенні податкового законодавства.
Порядок накладення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства (крім штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, що встановлюється окремим законодавством), передача активів платника у податкову заставу та/або застосування адміністративного арешту активів платника регулюється спеціальним Законом України від 21 грудня 2000 року № 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (статті відповідно: 17, 8, 9, 10 цього Закону).
Притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності здійснюється у порядку, встановленому кодексом України про адміністративні правопорушення (статті 163, 164).
Притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності здійснюється відповідно до Kримінального кодексу України (стаття 212).
Виходячи зі особливостей податку на додану вартість відповідальність платників ПДВ настає у наступних випадках порушення правил законодавства з ПДВ:
- несвоєчасного подання (або неподання) до органу державної податкової служби декларації з ПДВ;
- неправильного обчислення податку, яке призвело до заниження суми податкових зобов'язань перед бюджетом та/або завищення заявленого бюджетного відшкодування ПДВ;
- несплати податкового зобов'язання з податку у встановлений Законом термін;
- невиконання платником вимог щодо реєстрації, перереєстрації чи скасування реєстрації;
- невиконання вимог щодо ведення податкового обліку, збереження оригіналів чи копій податкових накладних;
- невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби.
Розглянемо більш детально окремі випадки, в яких платник ПДВ може бути притягнений до відповідальності, і які саме наслідки такого притягнення.
Використані літературні джерела:
1. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР із змінами доповненнями.
2. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДШ 30.05. 1997 р., № 165 із змінами та доповненнями.
3. Постанова КМУ від 02.04.1998 р. №417 "Про затвердження Порядку внесення ПДВ до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (із змінами і доповненнями), внесеними Постановою КМУ від 13.12.2001р.№ 1648.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 р. " №2905 20.12.2001р.
5. Постанова КМУ №21 від 10.01.2002р. "Про міри по забезпеченню Державного бюджету України в 1 кварталі 2002 р."
6. Наказ ДПАУ від 30.05.97р. №166 "Про затвердження форми податкової декларації та порядку її заповнення і надання " із змінами і доповненнями.
7. Наказ ДПАУ від 08.10.1998р. №469 "Про затвердження змін до податкової накладної та змін і доповнень до порядків заповнення податі накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)
8. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 2002.
9. Український діловий тижневик "Бізнес" (документи, коментарі, додатки), окремі номери.

 
 

Цікаве

Загрузка...