WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація в підсобних господарствах - Реферат

Інвентаризація в підсобних господарствах - Реферат


Реферат на тему:
"Інвентаризація
в підсобних господарствах"
Одним із основних методів бухгалтерського обліку є інвентаризація Вона проводиться з метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності підприємств
Інвентаризація - це спосіб виявлення фактичної наявності та стану цінностей, розрахунків на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування і т. Д. з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів.
Основними цілями інвентаризації є
o виявлення фактичної наявності майна,
o перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань,
o зіставлення фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку За часом проведення інвентаризації поділяють на періодичні та ра-зові (річні).
Періодичні проводяться, як правило, з ініціативи власника, керів-ника постійно діючого інвентаризаційною комісією.
Разові інвентаризації, як правило, є річними і проводяться перед складанням річної звітності в жовтні-грудні поточного року.
За обсягом охоплення інвентаризації поділяють на повні і часткові Повні інвентаризації охоплюють все майно підприємства та стан зобов'я-зань.
Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або зобов'язань Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань.
Інвентаризація проводиться на підставі інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69 із змінами і доповненнями.
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для й проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством,
б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років,
в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому - передачі справ),
г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів),
д) за приписом судово-слідчих органів,
е) у разі іехногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ),
е) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі) інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якою входять ці підприємства,
ж) у разі ліквідації підприємства.
У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству та облік яких ведеться на позабалансових рахунках
Основними завданнями інвентаризації є:
а) виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі,
б) установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку,
в) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються,
г) перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правші утримання та експлуатації основних фондів,
д) перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів. Для проведення інвентаризації згідно наказу керівника підприємства призначається інвентаризаційна комісія. Керівництво комісією здійснює сам керівник, або його заступник. До складу інвентаризаційної комісії обов'язково має входити головний бухгалтер або представник бухгалтерії. Терміни проведення інвентаризації зазначаються в наказі. Робочі інвентаризаційні комісії:
o здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;
o разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку;
o вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;
o несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;
o оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та лишків за пересортицею, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.
Члени комісії проходять відповідний інструктаж, що проводить голова комісії. Після цього

 
 

Цікаве

Загрузка...