WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит активів підприємства - Реферат

Аудит активів підприємства - Реферат

1999 р. № 246. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Правильна оцінка матеріальних цінностей залежить від організації і постановки їх аналітичного і синтетичного обліку. Тому під час аудиторської перевірки з'ясовують, чи ведеться облік на рахунку 20 "Виробничі запаси" у розрізі субрахунків і за кожним найменуванням, номенклатурним номером.
Під час дослідження документів застосовують логічну, нормативно-правову, зустрічну перевірку. Перевіривши правильність оприбуткування, аудитор приступає до аналізу списання матеріальних цінностей.
Насамперед слід встановити відповідність даних складського обліку даним синтетичного обліку за рахунком 20 "Виробничі запаси", для чого загальний підсумок залишків сальдової відомості на кінець місяця звіряють із залишками на кінець місяця, показаними у відомості обліку матеріальних цінностей, товарів і тари. Таке зіставлення здійснюють за кожним складом, зокрема, на перше число відповідного періоду. Загальні обороти вибуття матеріалів за місяць за всіма складами і залишки матеріалів на кінець місяця, показані у відомості, звіряють із кредитовим оборотом і залишками на рахунку 20 "Виробничі запаси" в Головній книзі. Якщо всі розбіжності були наслідком занедбаності облікуматеріальних цінностей, то перевірка зупиняється до відновлення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей.
Для перевірки здійснених операцій щодо списання і відпуску матеріалів у виробництво використовують нагромаджувальні відомості щодо витрачання матеріалів зі складів, що виписуються на підставі видаткових документів. Відділи матеріально-технічного постачання на підставі встановлених норм витрачання матеріалів на випуск відповідного виду виробів розробляють ліміти відпуску матеріалів у виробництво і відпускання їх здійснюється в межах лімітів.
У таких випадках аудитор повинен особливо ретельно аналізувати документи на списання матеріалів і їх нормування. Найбільшого поширення набули лімітно-забірні (лімітні) карти з відривними місячними талонами, акти-вимоги на заміну матеріалів або на допоміжний їх випуск, комплектуючі відомості, розкрійні карти, забірні листи тощо. Якщо ліміти не встановлені, то відпуск матеріалів у виробництво здійснюється відповідно до затверджених рецептур, калькуляцій.
Аудиторська процедура перевірки видаткових документів не може обмежуватися тільки зіставленням відпущених цінностей з установленими лімітами і зустрічною перевіркою документів, що знаходяться на складах і в цехах. Одночасно доцільно здійснити аналіз даних складського обліку після відпуску матеріальних цінностей, за допомогою чого можна виявити розмір завищених списань матеріалів у виробництво за рахунок обрахування, обважування, заниження ґатунку при відпуску матеріалів у цехи, що сприяє утворенню необліко-ваних залишків матеріалів на складах із наступним їх вилученням.
Перевірка обґрунтованості встановлених норм витрачання матеріалів може бути проведена за допомогою контрольного запуску сировини і допоміжних матеріалів у виробництво (експерименту), процедуру якого комісія оформляє спеціальним актом.
Під час перевірки операцій з матеріальними цінностями аудитор може натрапити на такі аномальні явища (відхилення від норм), як:
o завищення або заниження норм витрачання матеріалів;
o недоліки в обліку;
o неправильний залік пересортиці матеріальних цінностей;
o неповне оприбуткування матеріалів, що надійшли;
o безпідставні претензії до постачальників;
o відсутність оперативного контролю за виконанням договорів на постачання і відпуск матеріальних цінностей;
o відсутність договорів про повну матеріальну відповідальність ма-теріально відповідальних осіб;
o недотримання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей і охорони;
o дописки товарно-матеріальних цінностей в описи;
o заниження залишку товарів у описах;
o завищення цін на товари;
o крадіжки, підробка документів, привласнення.
Для виявлення вищевказаних аномалій застосовують такі прийоми і способи аудиторських процедур:
o інвентаризацію;
o контрольне порівняння фактичних залишків товарів із даними останньої інвентаризації;
o контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво;
o контрольний обмір;
o зіставлення (порівняння) документальних даних;
o зустрічну перевірку квитанцій, накладних на закупівлю матеріальних цінностей;
o переоцінку й уцінку товарів;
o контроль за використанням доручень на одержання товарів;
o вибіркові перевірки;
o перевірки правильності розрахунків природного убутку товарно-матеріальних цінностей тощо.
Послідовність аудиту матеріальних цінностей така:
o Інвентаризація матеріальних цінностей.
o Аудит прибуткових і видаткових документів.
o Звіти матеріально відповідальних осіб.
o Регістри аналітичного обліку.
o Головна книга.
o Фінансова звітність.
У табл. 10.1. показано приклад результатів руху матеріальних цінностей, звірених за даними аудиту і бухгалтерськими даними.
Таблиця 10.1. Результати руху матеріальних цінностей за 200__р.
№ з/п Показники За бухгалтерськими даними За даними аудиту Результат
більше (+) менше (-)
1 Залишок матеріалів на 01.01.200 __ р. 10 000 10 000 _ _
2 Надійшло матеріалів за 200 __р. 5 000 5 500 + 500 _
3 Вибуло матеріалів
за 200 __ р. 4 000 3 800 - -200
4 Залишок матеріалів на 01.01.200 __ р. 8 000 8 100 + 100 _
5 За даними інвентаризації на 01.01.200 р. 7 500 8 200 + 700
6 Попередній результат: нестача надлишок 500 100 - -
7 Природні втрати 150 120 - - 30
8 Остаточний результат: нестача надлишок 350 20 - -
8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП)
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (МШП) призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству та складають запаси. До МШП належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
За дебетом рахунка 22 "МШП" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.
При поверненні на склад з експлуатації МШП, придатних для по-дальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунка 22 "МШП" та кредитом рахунка 71 "Інший операційний дохід". Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами.
Аудитор особливу увагу звертає на закріплення МШП за конкретними особами в місцях їх

 
 

Цікаве

Загрузка...