WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості аудиту у банках - Реферат

Особливості аудиту у банках - Реферат

субрахунки:
"Короткострокові кредити банків у національній валюті";
"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
"Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";
"Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
"Прострочені позики в національній валюті";
" Прострочені позики в іноземній валюті".
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення. 3. Предметна область аудиторського дослідження
3. Предметна область аудиторського дослідження.
До об'єктів дослідження належать види кредитів, які можуть одержувати позичальники (рис. 2); документи, які необхідні для одержання кредиту (рис. 1); документи, що підтверджують одержання кредиту, його цільове використання, оплату відсотків та погашення кредитів, регістри обліку та фінансову звітність.
Здійснення кредитних операцій супроводжується виконанням таких облікових операцій:
?реєстрація і відкриття особового позикового рахунка позичальника в кредитній установі;
?операції з видачі кредиту;
?операції з оформлення документів, які супроводжують кредитну операцію;
?операції з погашення кредиту;
?операції з оплатою за користування кредитом;
?відображення в бухгалтерському обліку одержання, використання та погашення кредитів;
?відображення кредитних операцій у балансі підприємства, викладення інформації в примітках до звітності.
Із метою встановлення методу організації аудиторського дослідження зобов'язань перед банком та кількості необхідних аудиторських процедур для встановлення об'єктивної істини про інформацію, що підлягає підтвердженню аудиторським висновком, проводять тестування системи внутрішнього контролю.
Тести внутрішнього контролю повинні дати відповіді на такі запитання:
1.Несумісні обов'язкирозподілені?
2.Кредитні операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством?
3.Всі кредитні операції за витратами санкціонуються відповідною особою?
Вищеперераховані операції супроводжуються оформленням таких документів:
*Заява позичальника
*Копії установчих документів, відбиток печатки і зразків підписів, *засвідчених нотаріусом
*Баланс на останню звітну дату, засвідчений аудитором
*Техніко-економічне обґрунтування ефективності проекту
*Копії контрактів за угодою, що фінансується
*Договір застави майна
*Гарантійний лист страхової компанії
*Розпорядження банку на видачу кредиту
*Довідка перевірки цільового використання кредиту
*Строкове зобов'язання перед банком
*Платіжне доручення
*Регістри обліку
*Фінансова звітність
Залежно від обраного методу організації перевірки аудитор зосереджує свою увагу на таких питаннях:
? Перевірка наявності договорів на одержання кредитів та позик, видачу позик іншим організаціям та своїм працівникам.
? Перевірка наявності договорів на видачу позик іншим організаціям та своїм працівникам.
? Перевірка правильності класифікації кредитів і позик на довгострокові та короткострокові.
? Перевірка цільового використання кредитів.
? Перевірка повноти й своєчасності погашення кредитів, позик.
? Складання переліку несвоєчасно погашених кредитів і позик.
? Перевірка правильності нарахування та списання процентів за кредит (період, сума).
? Перевірка правильності складання кореспонденції за рахунками:
601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";
602 " Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
603 "Відстрочені короткострокові кредити у національній валюті";
604 "Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті";
605 "Прострочені позики у національній валюті";
606" Прострочені позики в іноземній валюті";
501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";
502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";
503 "Відстрочені довгострокові кредити у національній валюті";
504 "Відстрочені довгострокові кредити в іноземній валюті";
505 "Інші довгострокові позики у національній валюті";
506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".
? Відповідність записів аналітичного обліку за наведеними рахунками записам у Головній книзі та формах фінансової звітності.
? Звірення оборотів і залишків у виписках банку, регістрах бухгалтерського обліку і в Головній книзі.
? Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у головній книзі.
? Перевірка правильності застосування курсу валюти при відображенні у національній валюті одержання і погашення кредитів, наданих в іноземній валюті.
? Перевірка правильності визначення курсових різниць на дату операції і на
кінець звітного періоду.
При аудиті кредитних операцій на підприємстві необхідно впевнитись у відсутності помилок та порушень.
4. Типові помилки і порушення в операціях із кредитами
Типові помилки і порушення в операціях із кредитами
? оформлення операцій фіктивними документами;
? фальсифікація документів, записів;
? видача кредитів без документів позичальника;
? видача кредиту за умов часткової відсутності документів;
? внесення недостовірних даних у документи;
? видача кредиту за з документами, в яких є виправлення,
? приписки, підтверджені висновками;
? використання кредитів не за цільовим призначенням;
? привласнення кредитів.
6. Використана література.
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 № 996-XIV.
2. Постанову Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон " від 23.04.1999 р. № 663.
3. Кулаковська Л.П. , Піча Ю.В.
4. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. - К.: Каравела ,2004 - 568 с.
5. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит . - К .: Лібра , 1996. - 224 с.
6. Дорош Н.І. Аудит : методологія і організація . - К.: Т-во "Знання ", КОО , 2001 . - 402 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...