WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості аудиту у банках - Реферат

Особливості аудиту у банках - Реферат

правильний розрахунок строків і розмірів кредиту. Але це залучення може призвести до додаткового збитку у разі неефективного їх використання без перспективного аналізу результатів залучення позикових коштів в обіг і пов'язаного з ним ризику.
а) Мета аудиту
Метою аудиту розрахунків із банком за зобов'язаннями є підтвердження аудитором повноти, правдивості й неупередженості інформації, відображеної в первинних документах, реєстрах обліку і звітності, щодо наявності та руху коштів за зобов'язаннями перед банком.
б) Завдання аудиту
Завдання аудиту слід розглядати в двох напрямках:
? підтвердження висновком аудитора інформації клієнта щодо фінансового стану, платоспроможності, ліквідності, а також бізнес-планів та інших документів, які надаються банку для одержання кредитів;
? встановлення об'єктивної істини щодо доцільності, цільового використання та законності одержаних кредитів, правильності їх відображення вобліку та звітності, донесення цієї інформації через аудиторський висновок до користувачів.
2. Особливості нормативної бази
Під кредитною операцією розуміють укладання кредитної угоди про надання позики або угоди про прийняте банком на себе зобов'язання щодо видачі кредиту, яке супроводжується записами у банківських рахунках із відповідним відображенням операції в балансі кредитора і позичальника.
Видача кредитів регулюється Положенням "Про кредитування", яке розроблене НБУ. Нижче наведений перелік документів, що подаються позичальником із метою одержання кредиту в обов'язковому порядку:
?Заявка на отримання кредиту за формою, визначеною банком.
?Анкета позичальника (стислі відомості про позичальника) за формою, визначеною банком.
?Копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують правоздатність (для юридичних осіб) і дієздатність (для фізичних осіб) клієнта.
?Копія Статуту.
?Копія свідоцтва про реєстрацію (перереєстрацію).
?Копії ліцензій, передбачених законодавством.
?
Рис. 1. Параметри кредитної угоди
?Техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту з розрахунком строку окупності та рентабельності об'єкта кредитування із зазначенням:
спрямування позикових коштів; розрахунку затрат і надходжень на весь термін користування позикою.
?Копії контрактів, угод та інших документів, що стосуються кредиту: угоди на придбання й реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, виконання робіт та ін., накладні, митні декларації тощо.
?Засвідчений аудитором бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати та їх використання на останню звітну дату, а також річні баланси за весь період діяльності фірми, при необхідності - розшифровка окремих статей балансу.
?Документи, що стосуються забезпечення кредиту:
застава майна - опис закладеного майна, угоди на придбання заставлених товарно-матеріальних цінностей, накладні та інші документи, що
підтверджують право власності (техпаспорти, техталони - у разі застави транспортних засобів);
застава нерухомості - довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації, довідка з міської нотаріальної контори, угода купівлі-продажу
(передачі, дарування) чи свідоцтво про приватизацію;
гарантія (поручительство) - угода гарантії (поручительства), а також документи по гаранту, зазначені в пп. 3-5, 9, 11-12.;
страхування - страховий поліс, угода про страхування, умови страхування, а також документи по страховій компанії, перераховані у пп. 9, 11, 12.
?Довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунків позичальника, наявність/відсутність заборгованості за кредитами.
?Відомості за кредитами, отриманими в інших банках.
У разі необхідності позичальник подає (до ухвалення рішення про надання кредиту або в процесі подальшого контролю) внутрішні фінансові та управлінські звіти, звіт про рух касових надходжень, дані про дебіторську й кредиторську заборгованості, податкові та митні декларації, документи про оренду приміщень та ін.
Бухгалтерський облік кредитів банків та їх відображення в звітності регламентуються П(с)БО 11 "Зобов'язання", за якими кредити поділяються на:
?довгострокові;
?поточні.
У примітках розкривається інформація про види кредитів, їх суми, строки погашення. Для узагальнення інформації про рух позикових коштів у Плані рахунків передбачені такі рахунки:
50 "Довгострокові позики";
60 "Короткострокові позики".
Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:
"Довгострокові кредити банків у національній валюті";
"Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";
"Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";
"Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";
"Інші довгострокові позики в національній валюті";
"Інші довгострокові позики в іноземній валюті".
На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банком за надані кредити відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.
За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).
Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі

 
 

Цікаве

Загрузка...