WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий аудит фізичних осіб (пошукова робота) - Реферат

Податковий аудит фізичних осіб (пошукова робота) - Реферат

перевіряється: за Статутом біржі, документами обліку угод, здійснюваних членами біржі, брокерами чи брокерськими конторами за формою, визначеною правилами біржової торгівлі, а також за документах відділу реєстрації укладених на біржі угод. У необхідних випадках ці питання перевіряються безпосередньо в брокерських конторах.
На аукціоні перевіряються угоди, що укладаються між підприємствами-продавцями й аукціонною комісією, у яких передбачені стартова ціна, умови ознайомлення покупців з продукцією, порядок і особливості проведення торгу, інші умови, документи на оплату купленої продукції, каталог з повними техніко-експлуатаційними характеристиками запропонованої на аукціоні продукції, аукціонні відомість і розрахункові картки, що використовуються при оформленні продукції під час торгу, товарні чеки, що виписуються покупцеві, у яких вказано назву товару, дату продажу, ціну реалізації. Перший примірник товарного чека передається покупцеві для оплати покупки, копія залишається в аукціонній комісії і реєструється в аукціонній відомості.
Правильність справляння державного мита за видачу громадянам приватизаційних паперів перевіряється у відділеннях Ощадного банку та інших кредитних установах, що проводять видачу цих паперів. При цьому перевіряються списки громадян, складені місцевими Радами або представництвами України в інших державах, заяви громадян та інші документи.
Про наслідки перевірки органу, який справляє державне мито, складається акт, що повинен містити загальний стан роботи за справляння мита, факти порушень із зазначенням, який пункт Декрету порушено, хто допустив порушення і до чого це призвело (недобір, перебір мита, порушення порядку погашення марок тощо), а також яких в період перевірки вжито заходів на усунення виявлених недоліків і порушень та умов, що сприяли порушенням. Перший примірник акта з оригіналами пояснень службових осіб органу, який справляє мито, щодо причин порушень залишається у перевіряючого, другий примірник акта - в органі, що справляє державне мито.
Перевіряючий передає акт (довідку) про наслідки перевірки з усіма додатками своєму безпосередньому начальнику, який розглядає ці матеріали та вносить керівнику фіноргану, державної податкової інспекції, який призначив перевірку, пропозиції щодо їх затвердження чи доопрацювання.
У разі, коли виявлені порушення в ході перевірки усунуті не повністю, керівник державної податкової інспекції дає керівнику органу, який справляє державне мито, письмові вказівки щодо повного виправлення помилок, відшкодування заподіяних державі збитків, якщо такі були завдані діями службових осіб організації, що перевірялася, та забезпечення неухильного дотримання чинного порядку справляння державного мита.
Питання для самоперевірки
1. Як проводиться перевірка дотримання суб'єктом господарювання нормативних положень щодо прибуткового податку з громадян?
2. Як проводиться перевірка платника податку з власників транспортних засобів?
3. Які особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належить громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства?
4. Яка існує методика перевірки порядку справляння державного мита?
Особливості порядку оформлення матеріалів документальних перевірок фізичних осіб
Основні принципи оформлення результатів документальних перевірок
За результатами документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства посадовими особами органів державної податкової служби, які брали участь у їх проведенні, складається акт. У разі, коли в результаті перевірки не було виявлено порушень податкового та валютного законодавства, факт проведення перевірки оформляється довідкою.
Акт (титульна сторінка) складається на фірмовому бланку Державної податкової адміністрації, у якому зазначається місце та дата складання акта перевірки. Дата складання акта перевірки - це дата підписання акта службовою особою (особами) Державної податкової адміністрації, яка (які) здійснювали перевірку. Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень платником податків норм податкового та валютного законодавства, а також невиконання ним законних вимог посадових осіб податкових органів (неподання документів і даних, необхідних для обчислення і сплати податків, недопущення перевіряючих на територію або в приміщення платника податків тощо).
Факти порушень податкового та валютного законодавства мають бути викладені в акті документальної перевірки ясно, об'єктивно, повно, із посиланням на докази, зафіксовані в податкових, бухгалтерських регістрах, інших документах і які вірогідно підтверджують наявність зазначених фактів.
Залежно від характеру порушення податкового законодавства, питань, які охоплені перевіркою, а також від того, юридична чи фізична особа перевіряються, матеріали перевірки можуть бути оформлені актом довільної форми, але з урахуванням аспектів та питань, які викладеш в уніфікованому акті перевірки, що додається.
Склад, зміст та порядок підписання акта документальної перевірки
Акт документальної перевірки повинен складатись з трьох частин: вступної, описової та підсумкової.
I. Вступна
Вступна частина повинна містити інформацію, яку наведено в загальному положенні уніфікованої форми акта документальної перевірки (додаток № 1 до листа). Додатково за необхідності до зазначеної частини включаються основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва.
II. Описова
Описова частина акта документальної перевірки має містити систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства і пов'язаних з ними суттєвих обставин, необхідних для прийняття правильного рішення за результатами перевірки.
Виявлені у процесі перевірки порушення повинні бути згруповані в акті за розділами, пунктами і підпунктами у розрізі відповідних звітних періодів, відповідно до характеру порушень і видів податків.
III. Підсумкова
Підсумкова частина акта документальної перевірки включає узагальнений (сумарний) опис виявлених у результаті перевірки порушень податкового та валютного законодавства, а також відомості про роз'яснення суб'єктам підприємництва, які перевіряються, права дати письмовізаперечення за актом у погоджений термін.
Акт документальної перевірки підписується посадовими особами державного податкового органу та інших контролюючих органів, які здійснювали перевірку, та суб'єктом підприємництва.
У випадку незгоди з фактами, викладеними в акті, суб'єкти підприємництва підписують акт із записом про заперечення, одночасно додаються письмові пояснення і документи (або їх копії), що підтверджують ці заперечення.
Заперечення до акта можуть бути оформлені як у вигляді запису на останній сторінці акта, зробленого безпосередньо після його підписання, так і у вигляді листа, що направляється в орган державної податкової служби в погоджений термін.

 
 

Цікаве

Загрузка...