WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий аудит фізичних осіб (пошукова робота) - Реферат

Податковий аудит фізичних осіб (пошукова робота) - Реферат

документів, виключення витрат, правильне визначення оподатковуваного доходу та обчислення податків.
При проведенні перевірок підприємницької діяльності громадян податкові інспектори зобов'язані суворо керуватись вказівками, зазначеними у розділі IV Інструкції про прибутковий податок з громадян Головної державної податкової інспекції України, Законом України "Про підприємництво" та іншими нормативними документами.
Перед початком обслідування окремих видів діяльності інспектор зобов'язаний ще раз ретельно ознайомитись із законодавчими матеріалами, інструкціями, рекомендаціями з даної діяльності.
Інспектор також повинен ознайомитись з матеріалами попередніх перевірок та обов'язково з матеріалами обслідувань аналогічних видів підприємницької діяльності на інших податкових ділянках.
При підготовці до перевірок інспектор також має ознайомитись з довідковими та контрольними матеріалами, відомостями державних, кооперативних організацій, дирекцій ринків про рівень цін на відповідні види продукції і послуг, витрати матеріалів, вартості наданих послуг, продуктивності праці.
Особливе місце в організації перевірок займає питання правильного визначення витрат, пов'язаних з відповідною підприємницькою діяльністю.
Якщо витрати підприємця не можуть бути підтверджені доку-ментально, то вони враховуються податковими адміністраціями при проведенні остаточних розрахунків податку з урахуванням відповідних норм у відсотках до валового доходу.
Норми витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, та інших доходів перелічені в додатку № 6 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.1993 №12.
Детальний перелік витрат, що виключаються із загального валового доходу за окремими видами підприємницької діяльності, перелічено в додатку № 7 до зазначеної вище Інструкції про прибутковий податок з громадян, а з 02.06.1999 року згідно з витратами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.
Особливу увагу необхідно приділяти правильності визначення витрат на оренду приміщень, витрат на електроенергію, опалення приміщень.
Слід мати на увазі, що ці витрати виключаються з валового доходу тільки якщо виробництво продукції, надання послуг проводиться в окремому спеціально обладнаному приміщенні.
На документах про витрати, які розглянуті й враховані при перевірці, інспектор робить відповідний запис. Наприклад: "Витрати в сумі______грн.______коп. враховані (не враховані)". Підпис інспектора, дата, причини (якщо не враховані).
Особливу увагу при проведенні обслідувань і перевірок потрібно зосередити на правильності й повноті ведення книг обліку доходів та витрат, реалізації товарів, надання послуг.
Зразок книги обліку доходів і витрат, що ведуть громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності протягом календарного року наведено в додатку № 10 до Інструкції Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової шспекції'Українивід21.04.93№ 12. Слід ретельно перевіряти повноту запису наявних товарів, сум, одержаних від реалізації товарів і наданих послуг. Записи в книгах повинні робитись систематично, чітко, розбірливо без підчищення і виправлень.
Акти про наслідки перевірок з відповідними розрахунками протягом трьох робочих днів інспектор передає на розгляд начальнику відповідного відділу. При необхідності проводиться перерахунок прибуткового податку.
Питання для самоперевірки
1. Які проводяться заходи, пов'язані з плануванням та організацією підготовки документальної перевірки?
2. Як здійснюється формування інформаційної бази даних?
3. Яка інформація із внутрішніх джерел використовується для формування інформаційної бази даних?
4. Які основні завдання податкового інспектора при проведенні перевірок?
5. Які етапи проведення перевірочних дій контролю податковими інспекторами за діяльністю фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи?
6. На що повинен звернути особливу увагу податковий інспектор при проведенні перевірочних дій контролю?
Методика проведення документальних перевірок за окремими видами податків з фізичних осіб
Перевірка дотримання суб'єктом господарювання нормативних положень щодо прибуткового податку з громадян
У процесі перевірки, перш за все, необхідно ознайомитись з матеріалами попередньої перевірки, з'ясувати, чи усунено виявлені порушення чинного законодавства та чи сплачені донараховані суми прибуткового податку, пені та штрафних (фінансових) санкцій.
Надалі проводиться документальна перевірка правильності розрахунків платників податків із бюджетом, безпосередньо за місцем знаходження платника, на підставі даних бухгалтерського обліку та первинних документів.
Проводиться вибіркова перевірка за особовими рахунками робітників і службовців правильності визначення сукупного оподаткованого доходу за відповідний місяць (чи включалися до заробітної плати за місцем основної роботи всі виплати, одержані за рахунок коштів підприємств, вартість інших матеріальних і соціальних благ). При документальній перевірці з питань дотримання податкового законодавства, правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків до бюджету необхідно перевірити:
- накази по організації та відділу кадрів, наявність трудових книжок працівників;
- згідно зі штатною чисельністю на початок та кінець звітного періоду, що перевіряється, достовірність даних про кількість працюючих основного складу та за сумісництвом (договорами цивільно-правового характеру), наявність ідентифікаційних номерів;
- касову книгу і видаткові касові ордери Кт P 30 (301, 302);
- банківські документи (платіжні доручення КтР10,31(311, 314) 33,34,36,37,40,44,64,66,67);
- наявність проведених виплат робітникам у натуральній формі P 66;
- наявність реалізації працівникам підприємства продукції та товарів за цінами, нижче відпускних P 28;
- виплати підзвітних сум матеріально відповідальними особами P 37 (371, 372);
- за виплатами, включеними в сукупний дохід - наявність і правильність оформлення підтверджуючих документів (при наданні матеріальної допомоги - наявність наказу);
- при наданні позики - наявність угоди, договору, порядок і терміни повернення позики, своєчасність погашення позики відповідно до угоди;
- при компенсаційних виплатах - дотримання установлених законодавством норм і наявність підтверджуючих документів (при відрядженні - авансові звіти, при виплаті компенсації за використання власного автотранспорту або майна -кошторис витрат і копію техпаспорту, їх знос і норми амортизаційних відрахувань);
- відомості нарахування заробітної плати (правильність надання пільг, встановлених чинним законодавством, наявність необхідних документів, що дають право на пільги, і відмітки про це в особових рахунках робітників і службовців, правильність

 
 

Цікаве

Загрузка...