WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суть податків, мета і функції (пошукова робота) - Реферат

Суть податків, мета і функції (пошукова робота) - Реферат

повинно йти через структурну перебудову економіки і фінансів. Тільки на основі цього можна досягти стабілізації і збалансованості як торгово-платіжного балансу, так і бюджету держави.
В цьому напрямі передбачаються два шляхи. По-перше, цілеспрямована підтримка структурної перебудови найбільш важливих для функціонування економіки галузей і виробництва державними коштами, кредитами, державними гарантіями державним інвесторам. По-друге, перебудова виробництва відповідно до вимог ринку за рахунок власних коштів підприємств, кредитів і позичок.
Підходи до реформування податкової системи різні. Одні пропонують провести корекції нині діючих податків. Інші - зовсім змінити модель податків.
Реформування податкової системи необхідно проводити шляхом послаблення податкового тиску щодо тих, хто платить податки і інвестує кошти у виробництво. Для цього необхідно насамперед знизити кількість податків, тому що наше податкове законодавство цим переобтяжене. З другого боку - необхідно полегшити податковий тиск.
Передбачається впровадити стимулюючу систему податків: при зростанні обсягів та рентабельності виробництва норматив сплати податків зменшується, що стимулює виробника до збільшення виробництва продукції.
Метою реформування податкової політики України є зміна податкової системи для забезпечення стабілізації економіки і насамперед матеріального виробництва, підвищення його ефективності й на цій основізабезпечення доходів державного бюджету та забезпечення соціально-культурного розвитку держави. Виходячи з цього, можна сказати, що податкова система повинна забезпечити оптимізацію розподілу і перерозподілу національного доходу.
Перебудова податкової системи провадиться із врахування потреб, які забезпечили б формування місцевих бюджетів. Причому нормативи і порядок зарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів бюджетної системи регулюються законодавством України.
Взагалі, реформування податкової системи в Україні має виправити основні викривлення існуючої системи:
1.Має бути здійснено скасування невиправданих пільг в сфері оподаткування.
2. Податкове законодавство та існуючі методики обчислення та нарахування податків мають бути значно спрощені.
Одним з головних пріоритетів уряду у 2000р., сформованих у програмі "реформи заради добробуту" була фіскальна політика, у тому числі, модернізація податкової системи. Основними недоліками сучасної податкової системи України є: великий податковий тягар, численні "лазівки" і податкові пільги, складність і непрозорість податкового регулювання, високі адміністративні витрати при зборі податків.
Досягнення у сфері фіскальної політики в 2000р. багато в чому визначали прогрес у виконанні всієї програми реформ. Відносно жорстка фіскальна політика сприяла таким досягненням:
1.Утвердження нульового дефіциту на 2000р.
2. Виконання консолідованого бюджету з профіцитом у розмірі 1,164 млн. грн.
3. Прийняття збалансованого бюджету на 2001 р. вже у грудні 2000р.
4. Зменшення державного боргу на 1,190 млн.$.
5. Подальше зниження частки бартерних операцій до 17,7% від загального обсягу розрахунків у промисловості.
6. Реалізація соціальних витрат у розмірі 97,3% від запланованих сум.
8. Ліквідації заборгованості з виплати пенсій.
9. Переважно успішному здійсненню програми приватизації на 2000р.
На досягнення цих результатів вплинуло, головним чином, виконання бюджету з профіцитом. Найбільший розмір доходу бюджету були:
- ПДВ (однак на 6% менше, ніж планувалося);
- податок а прибуток (перевищення запланованого рівня на 9%);
- податок на доходи громадян (перевищення на 29%);
- власні доходи організацій, які фінансуються з бюджету (перевищення на 75%);
- доходи від приватизації державних підприємств (на 13% менше, ніж планувалося);
- акцизний збір (перевищення на 8%);
- відрахування в Інноваційний фонд (перевищення на 41%);
- відрахування на соціальне страхування (перевищення на 12%);
- імпортні мита (на 15% менше, ніж планувалося);
- податок на землю (перевищення на 14%);
- відрахування на пенсійне забезпечення (перевищення на 36%).
Фактори поліпшення наповнюваності бюджету в результаті проведення податкової політики в 2000р.:
1. Створення більш сприятливих умов для малого і середнього бізнесу. У 2000р. Право перейти на уніфіковану і спрощену систему оподаткування було надано 62,2 тис. юридичних осіб і 182,6 тис. фізичних осіб. Частка податкових надходжень збільшилася в 2000р. більш ніж у 5 разів.
2. Зменшення недоїмки у податкових платежах 2001 р. 14,2% на 1 січня 2001 р. заборгованість з податків становила 10,1 млрд. грн.
Уряд, дивлячись на недоліки податкової системи почав роботу з податкового реформування, що передбачено стимулювання економічного зростання та структурну перебудову, була у ключовим моментом у створенні проекту нового Податкового кодексу. Основними його положеннями є:
1. Зменшення кількості податкових категорій з нинішніх - 36 до 13 національного значення і 10 місцевого значення.
2. Введення двох ставок (10% і 20%) податку на доходи громадян. Нині є 5 ставок: 10%, 20%, 15%, 30%, 40%.
3.Поступов зменшення ставки податку на прибуток з нинішніх 30% до 25% протягом першого року податкової реформи і 20% протягом другого року.
4. Введення комбінованої ставки ПДВ; зменшення з нинішніх 20% до 17% (+2% в Інноваційний фонд) протягом першого року податкової реформи і 15% (+2%) протягом другого року.
5. Зменшення переліку підакцизних товарів до п`яти основних категорій.
На мою думку, податкова реформа в запропонованому варіанті призвела б до зменшення податкових надходжень до бюджету в 2001р. і 2002р. і фіскальної незбалансованості. Вона б несла загрозу збільшенню бюджетного дефіциту й обмежила б можливості виконання зобов`язань у видатковій частині.
Слід відмітити, що реформування податкової системи повинно відбуватися не лише на загальнодержавному рівні але й на регіональному рівні, основним напрямом якого є вдосконалення системи місцевого оподаткування, яка має ліквідувати дисбаланс між дохідною та видатковою частинами доходів регіонів. В Україні до довгострокових цілей регіональної економічної політики слід віднести:
- реформування системи господарювання;
- впровадження усіх форм власності та роздержавлення виробництва;
наближення до економічної самостійності регіонів у контексті стратегії розвитку країни та зближення рівнів їх економічного розвитку;
- забезпечення економічного зростання в регіонах;
- раціональне використання інтегрального потенціалу території;
- формування вільних економічних зон, технопарків тощо.
Регіональна податкова політика має спрямовуватися на вдосконалення та розв`язання цих складних

 
 

Цікаве

Загрузка...