WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

в середньому сума податку знижується на 15 %, а число оподатковуваних сімей - на 11%, причому це зниження найбільш помітне для осіб з невисокими доходами.
Досвід країн-учасниць ЄС показав, що зниження верхньої межі оподаткування сприяло зростанню особистих нагромаджень населення, що дало можливість використовувати звільнені від оподаткування кошти на інвестиційні цілі. І по-друге, це сприяло збільшенню споживання, що звичайно дало імпульс для розвитку цілих галузей економіки, зменшило запаси товарної маси, позитивно вплинуло на рівень цін в сторону їх зниження. Це мало позитивний ефект на зменшення рівня інфляції, укріплення національної валюти. В цілому в ряді країн збільшився неоподаткований мінімум доходів громадян, що позитивно вплинуло на економічне зростання
В розвинутих країнах Західної Європи давно вирішена проблема реєстрації та обліку платників податків. Кожна юридична і фізична особа має свій ідентифікаційний номер, що дозволяє здійснювати контроль за правильністю обчислення і достовірністю інформації кожного учасника господарських операцій. В Україні ж завдання реєстрації платників податку ще тільки знаходиться в стадії вирішення, і проходить цей процес достатньо повільно.
В класичній системі оподаткування дивіденди оподатковуються двічі, на рівні корпорації і на рівні інвестора, причому на рівні акціонера віднімається раніше сплачений компанією податок. Тому, на нашу думку більш досконало в системі оподаткування застосовувати включення до сукупного валового доходу фізичної особи, дозволивши право віднімати сплачений на рівні компанії податок. Проте в разі зниження граничної ставки прибуткового податку з громадян до рівня податку на прибуток підприємств 30% - необхідність застосування цього правила відпаде. З метою запобігання подвійного оподаткування і ухилення від сплати податку дивіденди варто оподатковувати біля джерела їх виплати на рівні акціонерних товариств.
Визначальна риса податку на прибуток - виважений підхід до механізму його функціонування з метою стимулювання економічної діяльності.
Враховуючи важливість стимулюючої складової при формуванні податкових систем суттєвий інтерес викликає практика, що характерна в цьому напрямку окремим країнам. Крім охарактеризованих вище методів, звертає увагу використання досить широкої гами податкових пільг, спрямованих на вирішення вище означеної проблеми. При цьому вони надаються в різноманітних формах з застосуванням певних механізмів, що також визначає специфіку окремих країн. Найбільш розповсюдженими формами слід вважати податковий кредит, який означає знижку, що вираховується з податку на прибуток. Серед інших широко вживаних форм податкових пільг виділяються надання знижок на зменшення прибутку, що оподатковується, а також часткове і навіть повне звільнення від податків. В національній економіці проблема надання податкових пільг викликає широке нарікання з боку вчених та практиків. І справа тут, головним чином, не в доцільності такого інструменту податкової політики, а в обґрунтуванні механізму їх надання та використання.
Система надання пільг по податкам в Україні повинна заохочувати інвестиції, створення нових робочих місць, стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу. Необхідно відмовитись від практики надання пільг для окремих підприємств державного сектору, що підриває процес і конкуренції і принципи рівності і справедливості податкової системи. Система податкових пільг повинна бути підпорядкована стратегічним задачам реформування економіки України, її структурній перебудові.
Впровадження податків чи зміни в податковій системі повинні супроводжуватися широкою агітаційною компанією щодо переваг і важливості тих чи інших кроків в сфері податкової політики.
Ефективність оподаткування значною мірою залежить від рівня контролю за сплатою податків. Слід відразу зазначити, що в окремих країнах податкова служба суттєво відрізняється як по організаційній структурі, так і по рівню адміністративної відповідальності. В переважній більшості країн, як правило, податкова адміністрація (відомство) є складовою частиною міністерства фінансів, що не виключає певної автономності в здійсненні нею своїх функцій. Спільним є й те, що податкові інспекції в розвинутих країнах побудовані за територіальною ознакою.
В перехідних економіках та в умовах розбудови ринкових відносин особливо поширене явище - ухилення від сплати податків, яке базується на відносинах, що складаються в процесі розподілу доходів між суб'єктами підприємницької діяльності та населенням. Умови ухилення від оподаткування не однакові для різних осіб. Частина населення, що одержує дохід у формі заробітної плати, за наявної системи прибуткового оподаткування позбавлена можливості ухилятися від сплати податків. В багатьох податкових системах європейських країн для цих категорій платників існують пільги і знижки по прибутковому податку за вимушену чесність. В цьому випадку суб'єктом ухилення буде роботодавець. Інша частина населення, що бере безпосередньо участь як суб'єкт, або менеджер суб'єкта сплачують податки за декларацією, і саме тут з'являється можливість для податкових зловживань.
В останні десятиріччя в ряді країн нелегальний бізнес вивчався за трьома основними напрямками, а саме: не задеклароване легальне виробництво товарів та послуг; виробництво товарів та послуг заборонених законом; приховування доходів в натуральній формі.
Найвагомішою складовою нелегального бізнесу, як показали дослідження в різних Європейських країнах, є незадеклароване виробництво товарів та послуг, яке охоплює законні види виробничої діяльності, але приховується від держави з метою уникнення оподаткування.
В Україні в процесі ухилення від сплати податків найбільшого розмаху набула діяльність із приховуванням руху капіталів, а звідси і доходів. Це явище на сьогодні загальнопоширене середпідприємств, які звітують перед податковими службами про свою діяльність приховуючи фактично отримані доходи.
В процесі руху прихований капітал з'являється на офіційному ринку в тій чи іншій формі, і як правило це супроводжується наявністю суб'єктів, що виконують роль буфера між легальним та нелегальним капіталом. Існування таких підприємств дає змогу без зайвих перешкод легалізувати або вивести капітал із офіційного сектору економіки. Держава взявши під контроль функціонування "конвертаційних" фірм, змогла б контролювати рух прихованого капіталу.
На нашу думку, при системі оподаткування, яка охоплює всі сторони фінансово-господарської діяльності, що об'єднує і контролює всі структурні підрозділи ринку, прихований рух капіталу стає менш можливим. Водночас податкова система України ще не може характеризуватися як така, що охоплює і контролює всі сторони економіки.
Ринок нерухомості, а саме в тій частині, де активно функціонують тіньові капітали, не достатньо охоплений системою оподаткування. І хоча офіційний життєвий рівень та рівень заробітної плати, навіть у комерційних підприємствах, виключає можливість збагачення, а тим більше придбання

 
 

Цікаве

Загрузка...