WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суть податку на додану вартість - Курсова робота

Суть податку на додану вартість - Курсова робота

податкових зобов'язань платників ПДВ згідно з вищезазначеним указом є дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) при зарахуванні коштів на банківський рахунок або внесенні їх до каси платника податку (при використанні кредитних дебетових карток або комерційних чеків), а датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунка (каси платника).
Суми ПДВ за ставкою 20%, які підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються у такому порядку:
1. Враховуючи господарську діяльність платника, визначаємо базу оподаткування (БО):
БО = СВ + П + ВМ + АЗ, де
СВ - собівартість; П - прибуток; ВМ - ввізне мито; АЗ - акцизний збір.
2. Обчислюємо суму ПДВ (податкові зобов'язання - ПЗ) за товарами, які підлягають продажу:
ПЗПДВ = (БО 20%) : 100
3. Формуємо вільну або регульовану ціну:
В(Р)Ц = БО + ПДВ
4. Визначаємо суму податкового кредиту (ПК) протягом звітного періоду:
ПК = ПДВтмц + ПДВоф + ПДВнма, де
ПДВтмц - сума податків, сплачених платником в зв'язку з придбанням товарно-матеріальних цінностей, у тому числі імпортних; ПДВоф - сума податків, сплачених у зв'язку з придбанням основних фондів; ПДВнма - сума податків, сплачених у зв'язку з придбанням нематеріальних активів.
5. Визначаємо суму ПДВ для сплати до бюджету (відшкодування з бюджету):
ПДВ = ПЗ - ПК
При обчисленні суми ПДВ для сплати до бюджету важливо правильно врахувати умови визначення сум податкових зобов'язань і податкового кредиту та віднести суми податку на валові витрати або на прибутки (збитки) (див. рис. 2.1).
Валові витрати
" при продажу товарів, що звільнені від додаткового оподаткування (не є об'єктом оподаткування);
" для підприємств, які не зареєстровані як платники ПДВ.
Порядок віднесення сум ПДВ на: Податковий кредит Сума ПДВ для сплати в бюджет
при придбанні ТМЦ, вартість яких відноситься до складу валових витрат:
" до оплати їх вартості за бартерним контрактом після відвантаження товарів;
" при попередній оплаті;
" імпортні послуги.
Податкові зобов'язання
" при відвантаженні товарів, без отримання коштів за них;
" при одержанні готівкових коштів за товари;
" при зарахуванні коштів від покупців в оплату товарів, які підлягають відвантаженню.
Прибутки (збитки)
" при придбанні товарів, вартість яких не відноситься до складу валових витрат і не амортизується;
" витрати зі сплати податку, які не підтверджені податковими накладними, митними деклараціями.
Рис. 2.1. Порядок визначення суми ПДВ для сплати в бюджет
При від'ємному значенні суми податку на додану вартість вона підлягає відшкодуванню з державного бюджету.
За нульовою ставкою податок обчислюється у разі продажу товарів, що були експортовані платником податку за межі митної території України; робіт (послуг), які призначені для використання та споживання за межами митної території України; товарів у зонах митного контролю підприємствами роздрібної торгівлі України тощо.
Низку особливостей має механізм справляння ПДВ за товари, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України. Сплачується податок особами, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України. або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України, за винятком фізичних осіб, що не зареєстровані як платники податку, в разі, якщо вони ввозять (пересилають) товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню одночасно із сплатою мита та митних зборів.
Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення ввізної митної декларації. Платник за власним бажанням може надати митним органам простий вексель на суму податкових зобов'язань за кожною вантажною митною декларацією окремо.
Сума ПДВ нараховується за формулами:
на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:
ПДВ = (МВ + М + АЗ) 20% : 100;
на товари, що обкладаються тільки митом:
ПДВ = (МВ + М) 20% : 100;
на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:
ПДВ = (МВ + АЗ) 20% : 100;
на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та акцизним збором:
ПДВ = МВ 20% : 100, де
ПДВ - сума ПДВ; МВ - митна вартість; М - сума ввізного мита; АЗ - сума акцизного збору.
За умови, якщо митна вартість менша, ніж договірна (контрактна) вартість, для нарахування ПДВ застосовується договірна (контрактна) вартість.
Платники податку на товари, що імпортуються в Україну, перераховують кошти на спеціальні рахунки митних органів,окрім випадків застосування податкового векселя як способу платежу. Митні органи після повного оформлення вантажної митної декларації перераховують суми ПДВ Державній митній службі України. Держмитслужба протягом трьох банківських днів перераховує ці кошти до державного бюджету.
Застосування нульової ставки свідчить про повне відшкодування ПДВ, який сплачено постачальникам за товари та послуги, а також матеріальні ресурси, що були використані на вищевказані цілі.
Нульова ставка ПДВ застосовується при ввезенні вітчизняних товарів до магазинів безмитної торгівлі. Такі товари прирівнюються до експорту. Право використовувати таку ставку надано експортерам-резидентам на підставі оформленої вивізної вантажно-митної декларації.
Водночас, не дозволяється застосовувати нульову ставку податку щодо операцій із продажу товарів вітчизняними товаровиробниками за допомогою безмитних магазинів, якщо такі операції звільнені від оподаткування на митній території України. Підставою для отримання відшкодування є дані лише податкової декларації за звітний період.
Сплата податку провадиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом. Для платників, у яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік менший від суми, що дорівнює 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період становить один календарний місяць або квартал (за вибором платника). Якщо обсяг оподатковуваних операцій понад 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період становить один календарний місяць.
Податкову декларацію до податкових органів за місцем реєстрації платники ПДВ подають у строки, передбачені для сплати податку, незалежно від того чи виникло податкове зобов'язання протягом звітного періоду чи ні.
Під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України ПДВ сплачується при оформленні вантажно-митної декларації одночасно зі сплатою мита та митних зборів шляхом видачі податкового векселя.
Суми ПДВ зараховуються до державного бюджету, використовуються насамперед для бюджетного відшкодування податку та формування бюджетних сум, які спрямовуються як субвенції до місцевих бюджетів.
2.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПДВ
Законом України "Про податок на додану вартість" визначено відповідальність як платників податку за своєчасність проведення розрахунків з бюджетом, так і урядових структур - за несвоєчасне відшкодування коштів з державного бюджету. Невідшкодовані суми платнику податку вважаються бюджетною заборгованістю і на них нараховуються відсотки - 120% від облікової ставки НБУ.
Платники несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення і внесення ПДВ до бюджету відповідно до законодавства України.
Контроль за нарахуванням і внесенням податку на додану вартість до бюджету здійснюють податкові органи, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час ввезення

 
 

Цікаве

Загрузка...