WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Курсова робота

Податок на додану вартість - Курсова робота

підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи: ці платники повинні протягом року щоквартально до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і до 15 листопада приносити до бюджету авансові платежі в розмірі 1/4 суми річних платежів. Річна сума авансових платежів визначається на основі суми податку, сплаченого за минулий календарний рік, або на основі планових сум доходу в поточному році. До 15 березня року, наступного за звітним платник податку повинен подати до податкової інспекції декларацію про фактично одержані доходи, на основі якої обчислюється сума ПДВ за звітний рік. Якщо сума податку, сплаченого авансовими платежами, менша від суми податку, обчисленого за декларацією за звітний період, платнику необхідно до 15 березня внести в бюджет від'ємну різницю; відповідно якщо ця сума більша - різниця підлягає поверненню платнику за його письмовою заявою.
Висновки
ПДВ має велике значення для фіскальної стабільності в країні, яка потребує встановлення стабільного податку, котрий стимулюватиме економічне зростання. Перехідний період в Україні вимагає внесення важливих змін у систему оподаткування. Реформа податкової системи, зокрема встановлення нових, прогресивніших ставокПДВ має відіграти важливу роль в процесі перетворення нашої економіки в ринково-орієнтовану.
Адже, податок на додану вартість:
- стимулює зростання приватного підприємництва й забезпечує нейтральність для всіх секторів економіки;
- формує правильні стимули для зростання в перехідній економіці, стимулює заощадження й інвестиції;
- забезпечує значні надходження в державну казну.
Україна вже робить кроки вірному напрямі - головне, щоб задумані реформи залишились не на папері, а успішно реалізовувались.
Отже, існують два основних методи обчислення суми податку на добавлену вартість залежно від виду діяльності підприємства, саме тому встановлені два види декларації по податку на добавлену вартість, які підприємства подають у податкові інспекції. Декларацію за формою №1 подають підприємства, які займаються виготовленням товарів (робіт, послуг), декларацію за формою №2 - підприємства, які займаються торгівельною, заготівельною, оптовою, постачальницько-збутовою та посередницькою діяльністю. У випадках, коли підприємство поряд із виробничою Діяльністю Займається і торгівельно-посередницькою, обчислення ПДВ проводиться окремо по кожній діяльності (з поданням окремих декларацій за формою №1 та №2).
Існують деякі особливості в обчисленні суми ПДВ по придбаних та введених в експлуатацію основних виробничих фондах та взятих на облік нематеріальних активах. Так, сума ПДВ розподіляється. у двох випадках:
1) якщо основні виробничі фонди використовуються одночасно для здійснення різних видів діяльності, щодо яких подаються декларації за формами №1 та №2;
2) 2) якщо підприємства одночасно, реалізують товари (роботи і послуги), які підлягають і не. підлягають оподаткуванню.
Методика розподілу єдина для обох випадків і полягає в наступному: сума ПДВ по придбаних та введених в експлуатацію основних виробничих. фондах та взятих на облік нематеріальних активах розподіляться по різних видах діяльності та по оподатковуваних і неоподатковуваних товарах (роботах, послугах), виходячи з питомої ваги різних видів діяльності або оподатковуваних товарів у загальному обсязі реалізації товарів (робіт, послуг). При цьому за підсумками роботи в поточному році здійснюється кінцевий перерахунок результатів розподілу вказаних сум ПДВ, який відображається у декларації за грудень поточного року.
Щодо знов побудованих (створених) підприємств застосовується вказаний вище порядок розподілу сум податку по придбаних і введених в експлуатацію основних виробничих фондах та взятих на облік матеріальних активах із кінцевим перерахунком за перший календарний рік з початку діяльності такого підприємства.
Зверніть увагу на порядок визначення суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, якщо сировина, матеріали та інші вироби купуються за іноземну валюту, адже ПДВ сплачується не тільки в Україні, але й в інших державах (у тому числі в державах колишнього СРСР). У цьому випадку сума ПДВ за придбані сировину. матеріали не зменшує суму ПДВ, яка належить сплаті до бюджету, а разом із вартістю цих матеріалів та сировини відноситься на витрати виробництва й обігу, тобто на собівартість виробництва відноситься митна (закупівельна) вартість сировини, матеріалів та ін.
Не виключається із загальної податкової суми, що підлягає сплаті до бюджету, податок із товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби. Сплата податку з товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби, провадиться за рахунок відповідних джерел фінансування. Розглянемо це положення детальніше. Сума ПДВ за сплачені постачальникам сировину, матеріали, комплектуючі та ін., які використовуються для потреб основної діяльності, відноситься на зменшення суми ПДВ, належної до сплати в бюджет по реалізованій продукції в момент їх оплати постачальникам або коли вони взяті на облік. Отже, ці матеріальні ресурси можуть ще й не бути використані для потреб основної діяльності, а податок на добавлену вартість по них уже зменшив суму ПДВ, належну до сплати в бюджет. Далі, припустимо, що ці ресурси використовуються не для потреб основної діяльності (тобто списуються не на собівартість, а на інші джерела фінансування, наприклад, на ремонт у дитячому садку, що знаходиться на балансі цього підприємства, за рахунок прибутку, або ці ресурси продаються). У цьому випадку необхідно на суму ПДВ, сплачену постачальникам по цих матеріалах, збільшити суму податку на добавлену вартість, належну до сплати в бюджет, і провести її в обліку за рахунок відповідних джерел фінансування (прибутку, фондів економічного стимулювання тощо).
Література
- В.М. Федосов, В.М. Опарін. Податкова система України: підручник. К.: Либідь.1994.
- В.М. Опарін. Фінанси. - К.: 1999.
- Андрій Волченко, " DIXI* ", Газета Бізнес № 47, 20 листопада 2000р.
- Конспект лекцій.
Використані інформаційні джерела
1.Закон України " Про податок на додану вартість" від 03.04.97 №168/97 - ВР.
2.Послання Президента України Л.Д.КУЧМИ до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрями бюджетної політики на 2004 рік"
3.Проект податкового кодексу України.
4.Буряковський В.В. та ін. Податки: Учбовий посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998.
5.Федосова В.М. Податкова система України. - К.: Либідь, 1994.
6.Кульбачний С. В. Диференційований ПДВ як напрям удосконалення структури податків //Фінанси України, 2001-№2.
7.Синельников Б. В., Хорошилова Н. А. Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи //Фінанси України, 2001-№2.

 
 

Цікаве

Загрузка...