WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Курсова робота

Податок на додану вартість - Курсова робота

АКЦИЗНИЙ ЗБІР ( по підакцизних товарах)
- собівартість (у тому числі матеріальні витрати без суми ПДВ)
- - прибуток
- - сума акцизного збору
- - сума надбавок до цін згідно з чинним законодавством
х 1,20 =
Ціна реалізації покупних товарів, що включає суму ПДВ
2-й ЕТАП
ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПДВ ПО РЕАЛІЗОВАНІЙ ПРОДУКЦІЇ (РОБОТАХ, ПОСЛУГАХ), ЩО ОДЕРЖАНА ВІД ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Ціна реалізації товарів (робіт, послуг), що включає ПДВ та акцизний збір (підсумок І-го етапу або оподатковуваний оборот
х 0,1667 = сума ПДВ, одержана від покупців товарів (робіт, послуг)
З-й ЕТАП
ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПДВ, ЩО СПЛАЧЕНА АБО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ПО МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТАХ, ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДАХ. ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВАХ.
Перший варіант
- сума, що підлягає сплаті або сплачена постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо. Вартість яких відноситься на витрати виробництва (включаючи ПДВ)
- вартість придбаних і Введених в
експлуатацію основних виробничих фондів (включаючи ПДВ)
- вартість взятих на облік матеріальних активів (включаючи ПДВ)
Х 0,1667=
сума ПДВ по вказаних витратах
Другий варіант
-суми витрат, що вказані в першому варіанті, але без включення до них суми ПДВ (тобто суми витрат, що відносяться на собівартість та інші джерела фінансування)
х 0,20 =
Сума ПДВ по вказаних витратах
4-й ЕТАП
ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПДВ, ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ В БЮДЖЕТ
Слід підкреслити, що порядок визначення суми податку на добавлену вартість, викладений вище, стосується лише підприємств, які займаються виготовленням товарів (робіт. послуг), Для підприємств, що одержують свої доходи у вигляді різниці в цінах, порядок визначення ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, дещо інший:
І-й ЕТАП
ФОРМУВАННЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАІЇ ПОКУПНИХ ТОВАРІВ
-купівельна ціна товарів, що не включає ПДВ
-торговельна націнка, що включає витрати обігу та прибуток.
ціна реалізації
х 1,20 =
Ціна реалізації покупних товарів, що включає суму ПДВ
2-й ЕТАП
ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ОПОДАТКОВУВАНОГО ОБОРОТУ ТА СУМИ ПДВ
Ціна реалізації покупних товарів, що включає суму ПДВ - Купівельна ціна, що включає ПДВ = Оподатковуваний оборот або валовий доход
Валовий дохід Х 0,1667 = сума ПДВ по одержаному валовому доходу
Надалі обчислення суми ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет, проводиться так само, як і в першому випадку.
7. Відшкодування та кредитування податку
Як уже згадувалося, обчислення податку на добавлену вартість в Україні проводиться методом, який дістав назву сальдового. Він полягає в тому, що для обчислення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету, величина добавленої вартості не підраховується, а розмір податку обчислюється шляхом віднімання від суми ПДВ по реалізованій продукції (товарах, роботах, послугах) суми ПДВ, що сплачений постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси і введені в експлуатацію основні виробничі фонди. Якщо ж підприємство реалізує товари, роботи; послуги, які не оподатковуються ПДВ, .виникає необхідність відшкодувати йому суми ПДВ котра воно сплатило постачальникам. Термін "відшкодування" може означати:
по-перше, повернення із бюджету сум ПДВ за рахунок платника:
по-друге, зарахування сум ПДВ, які сплачені постачальникам, у рахунок чергових платежів ПДВ;
по-третє, віднесення на собівартість сум ПДВ, що сплачені постачальникам.
Порядок відшкодування податку на добавлену вартість розглянемо передусім по товарах, роботах, послугах, які згідно з чинним законодавством звільняються від ПДВ; Залежно від порядку відшкодування ПДВ, що сплачений або, підлягає сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, придбані, і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи, розподілимо товари, роботи та послуги, які звільняються від ПДВ, на два блоки.
1-й БЛОК
У цей блок входять товари, роботи, послуги, які звільнені від податку на добавлену вартість і зазначені в пунктах "а"-"д" у Суми ПДВ, які сплачені підприємствами - виготовлювачами таких товарів (робіт, послуг) постачальникам, зараховуються в рахунок чергових платежів або відшкодовуються з бюджетів за рахунок загальних надходжень доходів щомісячно не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця (за умови подання .декларацій до 10 числа). У разі подання підприємствами декларацій після 10 числа відшкодування проводиться в 5-денний строк із дня їх одержання. При цьому повернення додатку не проводиться за декларацією, яка була подана після закінчення річного строку, що відраховується з місяця, наступного за місяцем, в якому було одержано останню декларацію податковим органом. При відшкодуванні сум із бюджетів декларації подаються у двох примірниках.
Розглянемо деякі особливості порядку відшкодування ПДВ по товарах, які входять у цей блок: це стосується дипломатичних та прирівняних до них представництв.
Дипломатичні та прирівняні до них представництва для відшкодування податку, сплаченого по товарах, придбаних у роздрібній торговельній мережі членами дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, що проживають разом із ними, подають у відповідні податкові інспекції розрахунки і товарні чеки магазинів на здійснені закупки. Сума податку, що підлягає поверненню, розраховується представництвами за відповідними ставками в процентах від вартості товарів (при наданні послуг з їх доставки, пакування тощо - також від вартості послуг), указаної в товарних чеках (квитанціях). Виплата сум податку проводиться за рахунок загальних надходжень цього податку установами банку по чеках і висновках фінансових органів, виписаних на підставі переданих із податкових інспекцій розрахунків.
Керівники фінансових органів і податкових інспекцій можуть вирішувати питання про встановлення декадних строків (15-го, 25-го, 5-го) відшкодування сум ПДВ у розмірі 1/3 суми відшкодувань за попередній місяць.
2-й БЛОК
З товарів (робіт, послуг), які відповідно до підпунктів "е" - "х" (див. Пільги щодо ПДВ) звільняються від оподаткування, суми податку на добавлену вартість, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, за придбані матеріальні ресурси, паливо, відносяться на собівартість товарів (робіт, послуг), а ПДВ, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані основні виробничі фонди і нематеріальні активи, покривається за рахунок відповідних джерел їх придбання.
Таким чином, відшкодування сум ПДВ, сплачених постачальникам із бюджету, проводиться лише щодо частини товарів (робіт, послуг), звільнені від цього

 
 

Цікаве

Загрузка...