WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат - Курсова робота

Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат - Курсова робота

Отже, в цьому випадку також має місце продаж товарів, оплата яких здійснюється з двох джерел і які підлягають обкладанню податком на додану вартість, а тому, на нашу думку, в кінці кварталу обороти по цьому рахунку слід відображувати по дебету і кредиту рахунка 46 "Реалізація" та в складі валових доходів і валових витрат у податковому обліку, що, безумовно, не вплине на оподатковуваний прибуток підприємства, але правильно відобразить обсяги продажу товарів. Однак чіткі вказівки з цього питання повинна дати ДПА України або Мінфін.
На рахунку 46 "Реалізація" в Головній книзі доцільно відображувати окремо обороти з продажу товарів, які не обкладаються податком на додану вартість, оподатковуються за нульовою ставкою та за ставкою 20 відсотків, що дасть змогу оперативніше контролювати правильність нарахування цього податку та складання розрахунку розподілу сум податкового кредиту на обороти, що обкладаються і не обкладаються цим податком відповідно до п. 7.4.4 Закону України "Про податок на додану вартість".
По дебету рахунка 46 "Реалізація" слід відображувати записи з кредитів рахунків 20 "Основне виробництво" на собівартість виконаних робіт і наданих послуг; 40 "Готова продукція" на собівартість реалізованої готової продукції; 41 "Товари" в гуртовій торгівлі за покупною вартістю товарів і в роздрібній - за продажною вартістю; 42 "Торгові надбавки" методом сторно (запис червоним кольором) на суму надбавок, що припадають на реалізовані товари; 43 "Позавиробничі витрати"; 44 "Витрати обігу"; 67/1 "Податкові зобов'язання по податку на додану вартість"; 68 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок "По податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет". Суму різниці між кредитом рахунка 46 "Реалізація" і відображених по дебету цього рахунка вищевказаних записах слід відобразити по дебету рахунку 46 "Реалізація" з кредиту рахунка 80 "Прибутки і збитки" записом чорним при наявності прибутку і червоним - при наявності збитків від продажу товарів (робіт, послуг).
Таким чином, на рахунку 46 "Реалізація" будуть акумульовані всі дані для визначення обсягу реалізації з відвантаження та сум податку на додану вартість від цього обсягу, а також прибутки чи збитки від продажу товарів (робіт, послуг).
Для правильного відображення обсягу продажу товарів у податковому обліку, якщо підприємство веде кілька субрахунків по рахунку 46 "Реалізація", слід за даними бухгалтерського обліку скласти зведену відомість кредитових оборотів, підсумок яких відобразити в податковому обліку (без ПДВ), за формою:
На підставі цих даних у податковому обліку відображуємо обсяг проданих за готівку та відвантажених покупцям товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Далі в обсяг валових доходів включаємо сальдо розрахунків, що склалося по товарообмінних операціях, тобто плюсуємо дебетове і кредитове сальдо по цих операціях на кінець місяця і від цього підсумку мінусуємо сальдо по дебету і кредиту за цими операціями, які ми включили у валові доходи попереднього звітного періоду, а на суму різниці відповідно збільшуємо або зменшуємо валові доходи. Аналогічно в податковому обліку в сумі валових доходів відображуємо аванси покупців і замовників.
На підставі даних бухгалтерського обліку в податковому обліку відображуємо всі інші передбачені декларацією валові доходи та визначаємо сукупний валовий дохід.
Назва місяців Кредит рахунків Разом
46/1 46/2 46/3 і т. д.
січень
лютий
березень
Разом
за I квартал
і т. д.
4.Порядок відображення в обліку валових витрат
При відображенні в податковому обліку валових витрат слід врахувати такі особливості.
Відповідно до п. 5.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" коригування залишків сировини і матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих проводиться за їх балансовою вартістю. Оскільки п. 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні передбачає, що фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи із витрат на їх придбання, включаючи сплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальником цих ресурсів, націнки (надбавки), комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями, то ці витрати в бухгалтерському обліку повинні відноситись у дебет рахунка 05 "Матеріали", а в податковому обліку до валових витрат шляхом коригування залишків по цьому рахунку.
Пунктом 5.9 закону не передбачено виключення з валових витрат при коригуванні залишків сировини, матеріалів, комплектуючих і напівфабрикатів, використаних на невиробничі потреби (безкоштовно передані товари (роботи, послуги), крім неприбутковихорганізацій, у межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний період; використані матеріальні ресурси на невиробничі потреби підприємства, суми нестач, що відносяться за рахунок винних осіб тощо), але, керуючись п. 5.2.1 закону, яким передбачено, що до валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, тобто лише виробничі витрати, то використання матеріальних ресурсів на невиробничі витрати слід у бухгалтерському обліку відносити в дебет рахунка 81 "Використання прибутку", а в податковому - виключати з валових витрат шляхом зменшення суми надходження сировини і матеріалів. Можливо, було б доцільним для обліку сировини і матеріалів, що використовуються на невиробничі потреби, відкрити окремий субрахунок 05 "Матеріали".
Щодо віднесення до валових витрат вартості придбаних товарів з урахуванням коригування їх залишків, то слід мати на увазі, що згідно з п. 53 Положення про організацію бухгалтерського обліку в Україні товари на оптових складах і базах обліковуються за цінами придбання або роздрібними цінами, а видатки на їх доставку, передпродажну підготовку, сплату процентів відносяться на витрати обігу. В бухгалтерському обліку ці витрати розподіляються на реалізовані та залишок нереалізованих товарів, а в податковому повністю відносяться до валових витрат за першою подією (нарахування чи оплата). З валових витрат по товарах слід виключити їх витрати на невиробничі потреби.
Послуги сторонніх організацій у податковому обліку на підставі нагромаджувальної відомості можна записувати загальною сумою або в розрізі послуг.
5. Порядок віднесення витрат виробництва та обігу до валових
Порядок віднесення витрат виробництва та обігу до валових можна умовно поділити на наступні пункти:
1. До складу валових витрат платника податків відносяться витрати, оплачені або нараховані за звітний податковий період, пов'язані з основною діяльністю платника податків, що складаються з:
1.1. витрат, нарахованих (оплачених), здійснюваних власними силами за наявності спеціалізованих підрозділів. Ці витрати мають комплексний характер і містять такі компоненти, як витрати на спожиті куповані матеріали, комплектуючі вироби, паливо та енергію, оплату праці та внески на соціальні заходи залученого персоналу, ремонт експериментального обладнання;
1.2. витрат, оплачених (нарахованих) за цивільно-правовими договорами з:
1.2.1. науково-технічними організаціями, що мають відповідну спеціалізацію із супроводження використання в основній діяльності платника податків об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральних мікросхем та інших нематеріальних активів, зазначених у пункті 1.30 названого Закону України (крім витрат, пов'язаних з

 
 

Цікаве

Загрузка...