WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

Коефіцієнт оборот-ності активів (обо-ротність капіталу) в середньому за рік сукупний оборот >4 1,93 1,80
Середньорічні запаси активів
10 Фондовіддача основних засобів, в середньому за рік
Сукупний оборот >5 2,49 3,05
Середньорічна вартість основних засобів
11 Коефіцієнт оборот-ності оборотних за-собів (активів) в се-редньому за рік Сукупний оборот >7* 5,5 4,3
Середньорічні запаси оборотних засобів
12 Коефіцієнт оборот-ності матеріальних запасів в середньому зарік сукупний оборот >6* 8,4 5,6
Середньорічні запаси товарно-матеріальних цінностей і затрат
13 Коефіцієнт заванта-женості сукупного обо- роту оборотними засобами в середньому за рік Середньорічні запаси оборотних засобів 2 0,56 2,23
Сукупний оборот
15 Рентабельність активів
Балансовий чистий прибуток х 100 1,08 4,01
Середньорічна сума активу балансу
16 Рентабельність оборотних засобів (оборотних коштів)
Балансовий чистий прибуток х 100 3,10 9,57
Середньорічні запаси оборотних засобів
17 Рентабельність основних фонди
Балансовий чистий прибуток х 100 1,40 6,69
Середньорічна вартість основних фон-дів
18 Рентабельність капіталу Балансовий прибуток х 100 1,39 5,80
Власний і залучений капітал (валюта балансу)
19 Коефіцієнт фондовіддачі капіталу Сукупний оборот 1,93 1,80
Валюта балансу
* В підприємствах, де планові оборотні засоби дорівнюють < 60 днів.
** Рівень рентабельності доцільно обчислювати з балансового чистого прибула (за вирахуванням податку на прибуток та інших обов'язкових платежів, за рахунок прибула). У наведеному прикладі він становить у минулому році 9,1 тис. грн., у звітному році 44,2 тис. грн.
У наведеному прикладі (табл. 7) коефіцієнт забезпеченості підприємства власними коштами на кінець звітного року знизився з 0,67 до 0,64, але є достатнім для забезпечення фінансової стійкості оскільки він більше 0,5, Коефіцієнт інвестування збільшився з 1,03 до 1,10, що свідчить про збільшення інвестицій на формування оборотних засобів. Проте власних оборотних коштів у підприємства ще недостатньо, що засвідчує коефіцієнт маневрування (0,09 тобто 0,5. У наведеному прикладі цей показник на кінець звітного року: 0.64 (табл. 7, п.1). тобто підприємство кредитоспроможне.
Показник кредитоспроможності для банку є підставою для прийняття рішення про кредитування. На його основі банк визначає ступінь кредитного ризику і конкретизує умови кредитного договору. Організації і підприємства повинні постійно дбати про високу кредитоспроможність для того, щоб мати право на одержання короткострокового кредиту і своєчасно розраховуватись за товари, роботи і послуги.
Одночасно підприємство повинно визначитись в економічній доцільності та ефективності залучення в оборот кредитних ресурсів банку.
Економічна доцільність кредиту зумовлена потребою ресурсного збалансування планових запасів оборотних засобів (Озпл), необхідних для безперервної діяльності підприємства і виконання прогнозованого обороту.
Величина необхідного кредиту (К) визначається за формулою:
К = Озпл - НВОК - ЗКє,
де НВОК - норматив власних оборотних коштів;
ЗКє - відносно стала величина залучених коштів, визначена за даними балансу (коди рядків 630 + 700), помноженого на поправочний коефіцієнт (від 0,5 до 0,75).
Із залученням в оборот кредитних ресурсів збільшуються обсяги діяльності, зростає валовий дохід і витрати обертання (виробництва).
Кредит буде ефективним тоді, коли доходи, отримаю за рахунок додаткового обороту, будуть більшими, ніж планові витрати обертання (виробництва), збільшені на величину відсотків закористування кредитом в частині, що припадає на додатковий оборот. Визначити ефект від залучення кредиту можна на основі планових рівнів валового доходу (Рвд), витрат обертання (Рв) і рівня витрат зі сплати відсотків за кредит (Рк) за формулою:
Рвд > Рв + Рк
Наприклад: підприємство прогнозує залучити в оборот кредит у сумі 50 тис.грн. на закупівлю товарів строком на 90 днів під 60 відсотків річних. Планові дані: оборотність товарів ЗО днів, рівень валового доходу 20 % до товарообороту без ПДВ, а витрат обертання - 14%.
З наведених даних випливає, що підприємство зможе отримати додатковий оборот в сумі 150 тис.грн. [(50 х 90 ): 30] і валового доходу - 30 тис.грн. (150 х 0,2). За користування кредитом підприємство сплатить
7,5тис.грн. [ (50 х 90 х 60) : 100], які складуть 5,0 відсотків до додатково
360
отриманого обороту. Отож, кредит для підприємства є ефективним, оскільки
Рв + Рк < Рвд (14 + 5 < 20)
Додаткові доходи повністю покривають витрати і дають можливість отримати прибуток у розмірі одного відсотка до обороту. Зростанню прибутку буде сприяти також відносне зниження витрат обертання внаслідок збільшення обороту (за рахунок умовно постійних витрат).
Слід зазначити, що ефективність кредиту необхідно визначати з оборотності тих оборотних засобів, на формування яких залучається кредит (товари, сировина, матеріали чи сукупні планові запаси оборотних засобів), планового рівня валового доходу і витрат. При цьому доцільно враховувати, що в умовах ринку кредит є вигідним і при мінімальному прибутку, оскільки дає можливість утвердитись на ринку товарів І послуг. Скорочення обсягів діяльності в умовах ринку є згубним для кооперативних організацій і підприємств, загрожує втратою ринків збуту своєї продукції.
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши фінансовий стан підприємства, що підприємство за звітній рік наростило власні кошти, збільшило їх частину в обороті, підвищило ліквідність боргових зобов'язань, немає простроченої кредиторської заборгованості, нарощує обсяги діяльності, працює рентабельно, є платоспроможним.
Разом з тим необхідно зазначити, що статутний фонд не бере участі у формуванні оборотних засобів. Він навіть не покриває в повному обсязі основні засоби.
Тому керівництву підприємства необхідно при розподілі прибутку слід передбачити поповнення статутного фонду, доцільно також поповнити резервний фонд, поступово доводячи його до 25 % статутного фонду. Особливу увагу звернути на пайовий фонд, що дасть змогу збільшити оборот оборотних коштів.
Ефективно використовувати кредити банків, які дають можливість збільшити обсяги діяльності підприємства, що в свою чергу збільшить прибутки. Наведенні показники в курсові роботі дають можливість підприємству виробити фінансову стратегію на майбутнє.
Поглиблений аналіз фінансового стану підприємства уможливлює об'єктивну оцінку стану господарсько-фінансової діяльності, виявлення внутрігосподарських резервів і шляхів подальшої фінансової стабілізації.
Керівництву підприємства, вивчивши аналіз фінансового стану, необхідно розробити конкретні заходи із зазначенням виконавців і строків виконання, які повинні бути основою при розробці бізнес-плану.
ЛІТЕРАТУРА
1. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності, ООО "Новое знание", - Мінськ, 1999
2. Бернштейн Н.А. Аналіз фінансової звітності, М: "Фінанси і статистика", 1996
3. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз, М: "Фінанси і статистика", 1996
4. Панков Д.А. Бухгалтерський облік і аналіз в зарубіжних країнах, МН: ІП "Экоперспектива", 1998
5. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання, МН: "Вища школа", 1997
6. Павліковський А.М. Ліквідність і платоспроможність підприємницьких структур, Журнал "Фінанси України", №6, 1999

 
 

Цікаве

Загрузка...