WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Облік нарахування заробітної плати різних категорій робітників на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

платежів.
Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва регламентується статтею 113. КЗпП України.
Понаднормові роботи згідно із статтею КЗпП України можуть провадитися лише з дозволу профспілкового комітету підприємства. Згідно з статтею 65. КЗпП України понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
До понаднормових робіт відповідно до статті 63. КЗпП України забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років; осіб, молодших 18 років.
Закон України про відпустки № 504/96-ВР від 15.11.96р. встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я.
Статтею 51. КЗпП України передбачено скорочену тривалість робочого часу:
1) для працівників віком від 16 до 18 років - 6-годинний робочий день;
2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, - не більше 36 годин на тиждень.
5. Практичні завдання.
Завдання 1.
Нарахувати місячну зарплату електрику 5-го розряду по простій по часовій системі. За місяць відпрацьовано 176 годин .
Розв'язання:
З = 176 * 1.69 = 297.44 (грн).
Результат: місячна заробітна плата електрика становить 297,44 грн.
Завдання 2.
Нарахувати місячну зарплату допоміжному робітникові, який обслуговує 10 робітників-відрядників 4-го розряду по непрямій відрядній системі. Норма виробітку кожного основного робітника-відрядника становить 6 виробів за зміну. За місяць виготовлено 1500 одиниць продукції за 22 робочі дні.
Розв'язання:
Тс = 1,63 (грн);
Тф= 22 * 8 = 176 (год);
;
.
Результат: місячна зарплата допоміжного робітника становить 325,8 грн.
Завдання 3.
Нарахувати зарплату верстатнику 6-го розряду, якщо змінна норма виробітку становить 190 штук продукції. Фактично за 22 робочих дні ним виготовлено 4400 штук деталей. Згідно "Положення про преміювання " він одержує премію 15% за виконання норми, та за кожен процент - 1,5%.
Розв'язання:
;
Роботу перевиконано на 5,3%.
Результат: зарплата верстатника становить 496,62 грн.
Завдання 4.
Нарахувати місячну зарплату бригаді з 8-и чоловік:
1 роб. - 3-го розряду
3 роб. - 4-го розряду
2 роб. - 5-го розряду
2 роб. - 6-го розряду
при умові, що за 22 роб. дні виготовлено 3600 деталей при змінній нормі виробітку 150 деталей
Розв'язання:
Результат: місячна зарплата бригади становить 2778,12 (грн).
Завдання 5.
Бригаді нарахували зарплату в сумі 2924,46 грн.
Розподілити зарплату між членами бригади з 8-и чоловік при умові:
1 роб. - 3-го розряду - 22 роб. дні - КТУ - 1,1
3 роб. - 4-го розряду - 21 роб. дні - КТУ - 1
2 роб. - 5-го розряду - 20 роб. дні - КТУ - 1
1 роб. - 6-го розряду - 18 роб. дні - КТУ - 0,9
1 роб. - 6-го розряду - 22 роб. дні - КТУ - 1,2
Розв'язання:
1. Визначити тарифну зарплату з врахуванням КТУ.
1)
2)
3)
4)
5)
Всього: 2450,05 грн.
2.Визначити суму відрядного приробітку як різницю між сумою зарплати нарахованої бригаді і сумою зарплати з урахування КТУ.
Зарплата за відпрацьований час:
1)
2)
3)
4)
5)
Всього: 2378,34 (грн).
3. Визначити коефіцієнт відрядного приробітку.
4. Визначити суму відрядного приробітку.
1)
2)
3)
4)
5)
Всього: 275,24 (грн).
5. Визначити місячну зарплату кожному робітнику.
1)
2)
3)
4)
5)
Висновок.
Отже, засновники державних підприємств мають право самостійно вибрати форми і системи оплати праці, установити працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, керуючись єдиною тарифною сіткою, а також умовами, передбаченими колективним договором. Власники підприємств інших форм власності можуть застосовувати традиційну тарифну систему, тарифні ставки та оклади тільки як орієнтири; запроваджувати власну, індивідуальну розроблену модель оплати праці.
Об'єктивний процес встановлення і поширення в усіх галузях народного господарства умов праці, адаптованих до сучасних вимог науково-технічного та організаційного прогресу й ринкових взаємовідносин між суб'єктами господарювання, зумовлює тенденцію поступового збільшення частки почасової оплати праці в загальному фонді заробітної плати підприємств. Започатковано процес удосконалення форм і систем оплати праці. Характерним у цьому процесі є намагання позбутися негативних і поєднати позитивні елементи почасової та відрядної форм оплати праці. Зокрема, це стосується поширення моделей безтарифної системи оплати, що базується на частковому розподілі зароблених коштів, призначених для винагородження працівників за певними категоріями:
1) коефіцієнт трудової участі як узагальнююча оцінка реального внеску кожного працівника в результати колективної праці;
2) міра виконання нормових завдань;
3) кількість відпрацьованих годин.
Зміст.
Вступ---------------------------------------------------1
1. Фонд оплати праці------------------------------2
1.1 Фонд основної зарплати----------------------2
1.2 Фонд додаткової зарплати--------------------2
1.3 Інші виплати-------------------------------------3
2. Форми і системи оплати праці-----------------5
2.1Почасова форма оплати праці-----------------5
2.2 Відрядна форма оплати праці-----------------6
3. Доплати і надбавки до заробітної плати-----10
3.1 Оплата праці в понаднормовий час----------10
3.2 Порядок оплати часу простою----------------10
3.3 Оплата праці в нічний час---------------------10
3.4 Нарахування премій-----------------------------11
3.5 Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності-------------------------------------14
3.6 Оплата відпусток-------------------------------------15
4. Документація--------------------------------------------17
4.1 Облік виробітку----------------------------------------17
4.2 Розрахунково-платіжна відомість------------------17
5. Нормативно-законодавча база про нарахування заробітної плати--------------------------------------------19
5.1 Чинні офіційні документи------------------------------19
5.2 Загальні положення Закону України "Про оплату праці"-------------------------------------------------------19
6. Практичні завдання ------------------------------------21
7. Висновок-----------------------------------------------------24
Література.
1. "Все про бухгалтерський облік". Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета.
2. "Економіка підприємства": Підручник / За ред. С.Ф. По кропивного. - К.: КНЕУ, 2001.
3. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України": Н.М. Ткаченко. - К.: А.С.К.,2002.
4. "Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій": Навч. Посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Фезонін. - К.: КНЕУ, 2000.
5. Газета "Праця і зарплата" №30-40. 2004.
6. Газета "Урядовий кур'єр"№72-73. 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...